Wednesday, September 27, 2017

စိြဳးခိြဳ,ေခါင္းေဆာင္တန္ ေငါ၀္းၾသ၀ါဒ အမဲုင္ (၅)

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၇) ရက္

 စိြဳးခိြဳ,ေခါင္းေဆာင္တန္ ေငါ၀္းၾသ၀ါဒ အမဲုင္ (၅).........................


ခြန္ခၽြန္း (မဲုင္းေကာင္)
Powered by Blogger.