Thursday, September 21, 2017

Cherry Myay Academy မွ လူမႈအေျချပဳသင္တန္း၀င္ခြင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေခၚယူ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၁) ရက္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၈)ရက္ေန႔တြင္ သင္တန္းအပတ္စဥ္(၁)အား စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား ေအာက္ပါအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန
Powered by Blogger.