Sunday, September 24, 2017

၁၉၉၁ မွစ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏အက်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔ေဒသ ယေန႔အထိ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလ်က္ရွိေနသည္ဟု (PNA) အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန) တြဲဖက္ကြပ္ကြဲေရးမွဴး (၁) ဒု- ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ေအာင္သန္းကေျပာၾကား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၄) ရက္

စႏၱာခမ္း၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္၊ လြယ္ေမာေက်းရြာအုပ္စု၊ ေပါခင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌  အထူးေဒသ(၆) ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ခမ္း၊ နယ္း၊ အြိဳင္း ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ လူထု ေတြ႕ဆုံပြဲကုိ  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ စႏၱာခမ္း၊ ဒု-ခမ္းေဗြ ျဖားခြန္ထြန္းတင္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လႈမႈေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအေပၚတာ၀န္ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတို႔လူႀကီးမ်ားသည္ အႀကံဥာဏ္လမ္းညႊန္မႈမ်ားေပးႏိုင္စြမ္းသာရွိၿပီး လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္ လူငယ္မ်ားသာ ဦးေဆာင္လုပ္ေဆာင္ေပးသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား မိမိတတ္စြမ္းသမွ် မိမိအားသာသည့္အဘက္ဘက္မွ အမ်ိဳသားေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါရန္ တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး စႏၱာခမ္း၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္၊ ဒု- ဥကၠဌ ျဖားခြန္ေသာင္းတင္က ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လႈမႈေရးမ်ားမွအစ မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ တန္းတူေနထိုင္ႏိုင္ေစရန္ ၊ ေရွ႕အနာဂတ္ မည္သို႔မည္ပံု ေနထိုင္သြားရမည္ကို မိဘျပည္သူမ်ားသိရွိႏိုင္ေစရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ (PNA) အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္ (ဌာေန)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ တြဲဖက္ကြပ္ကြဲေရးမွဴး (၁)  ဒု- ဗိုလ္မွဴးတန္ခြန္ေအာင္သန္းက  မိမိတို႔ ပအို၀္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းသည္ ၁၉၅၁ - ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၅၈ ခုႏွွစ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပန္လည္ပ်က္ျပယ္ခဲ့ရၿပီး ေတာ္လွန္္ေရးဘ၀သို႔ ျပန္္လည္ေရာက္ရိွခဲ့ရပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့သည့္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၁၁)ရက္ေန႔မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္္စဲၿပီီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူကာ ၎အက်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔ေဒသ ယေန႔အထိ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလ်က္ရွိေနသည္ဟု အက်ယ္တ၀င့္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ခြန္ေအာင္ႏိုင္က ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၏ ဖြဲ႕စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ရံုးတြင္း ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအေၾကာင္းအရာမ်ား ကို အက်ယ္တ၀င့္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ျဖားခြန္တင္ထြ႗္က လႊတ္ေတာ္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာရံုးတြင္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ဘြဲ႕ရလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနအသီးသီးတြင္ ၀င္ေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကပါရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ လြယ္ေမာေက်းရြာအုုပ္စု ဥကၠဌ ျဖားခြန္ၾကံဳ က ယခုလိုပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ သိသင့္သိထိုက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၾကားသိေနရသည္ျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိသိရွိထားသည္မ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ႏိုင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊  မိမိတစ္ေယာက္အတြက္သာသိရွိရံုသည္သာမက လူတိုင္းသိရွိနားလည္ႏိုင္ေစရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲကို (PNA) အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန) မွ တာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) မွ တာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ား၊  လြယ္ေမာေက်းရြာအုပ္စု၊ ေနာင္ပီေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ နမ္းပုလင္းေက်းရြာအုပ္စုတို႔မွ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖမ်ား (၇၀၀) ေက်ာ္တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

နန္းအိေျႏၵခမ္း


Powered by Blogger.