Wednesday, September 27, 2017

“စည္းလံုးညီၫြတ္မွ လုံၿခံဳ၊ လံုၿခံဳမႈ႐ွိမွ ခ်မ္းသာမည္" ဟု ပအို၀္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္(PNA) တပ္ရင္း(၉)၊ ဒု-တပ္ရင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခြန္ေအာင္ကိုး ေျပာၾကား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၇) ရက္လူရယ္လို႔ျဖစ္လာၿပီဆိုလ်ွင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းေန၍မရဘဲ အစုအဖြဲ႔ျဖင့္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ႐ွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အိမ္တိုင္း၊ ရြာတိုင္း ၿခံစည္း႐ိုး၊ ေသာ့မ်ားထား႐ွိရန္လိုအပ္ၿပီး၊ "စည္းလံုးညီၫြတ္မွ လံုၿခံဳ၊ လံုၿခံဳမႈ႐ွိမွ ခ်မ္းသာမည္"ျဖစ္ေၾကာင္း "အတၱဟိအတၱေနာ နာေထာ" ဆိုသည့့္အတိုင္း မိမိတို႔ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ကိုယ့္ကိုအားကိုးၿပီး ဆရာေတာ္(ဘုန္းႀကီး)၊ သူႀကီး၊ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတို႔၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္စကားကို လိုက္နာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း" ကို ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၇)ရက္ေန႔ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ တိလံုေက်းရြာအုပ္စု၊ စမ္းစုတ္ေက်းရြာ၊ စမ္းစုတ္ဘုန္းေတာ္ျကီးေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)(ခမ္း၊နယ္း၊အိြဳင္း)ႏွင့္ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ပအိုဝ္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(PNA) တပ္ရင္း(၉)၊ ဒု-တပ္ရင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴး ခြန္ေအာင္ကိုးမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ "၁၉၂၃-ခုႏွစ္မွအစျပဳေသာ ပေဒသရာဇ္စနစ္ ဆန္႔က်င္ခဲ့ရသည့္အေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည့္အခ်ိန္ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူျခင္းအေၾကာင္း"စသည္တို႔ကို ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (PNA) ဒု-ဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ျဖားတန္ပီတာထြန္းႏိုင္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုေကာ္မတီ နန္းခမ္းဗြာမွ"လူငယ္မ်ား မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားပညာတတ္ရန္လိုအပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးတြင္လည္း စိတ္ဝင္စားရန္လိုအပ္သည့္အေၾကာင္း၊ ပါတီႏိုင္ငံေရး အေရးႀကီးသည့္အေၾကာင္း၊ ဘြဲ႔ရလူငယ္မ်ား အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား ဌာနဆိုင္ရာတို႔တြင္ ဝင္ေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးသည့္အေၾကာင္း၊ အသက္ျပည့္ၿပီးသူတိုင္း ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အေရးႀကီးပံုအေၾကာင္းကို အက်ယ္တဝင့္႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပအိုဝ္းလူငယ္ကြန္ယက္(PYN)၊ ဗဟိုရံုး တာဝန္ခံ ခြန္စိုးေမာင္မွ"ပအိုဝ္းလူငယ္ကြန္ယက္(PYN)ေဒသဖြံၿဖိဳးေရးအတြက္ လႈပ္႐ွားေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး ျပည္သူလူထုအတြက္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အေၾကာင္း၊ မိဘမ်ားက သား/သမီးမ်ားကို အေမြေပးရာတြင္ "ပညာ"အေမြကိုသာ ေပးရန္ စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ မ်င္းမိုရ္းခမ္း၊ ရံုးတာဝန္ခံ ဗိုလ္ႀကီးခြန္ၫြန္းမွ ရပ္ရြာေဒသတြင္ အိြဳင္းတြင္ေနထိုင္ေသာသူမ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။

ထိုေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ အထူးေဒသ(၆)၊ မ်င္းမိုရ္းခမ္းမွ တာဝန္႐ွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ (PNA)အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန)မွ တာဝန္႐ွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ လံုခုတ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ တိလံုးေက်းရြာအုပ္စု၊ လြယ္အြန္႔ေက်းရြာအုပ္စုတို႔တြင္ ေနထိုင္ႀကေသာ မိဘျပည္သူ ညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ား စုစုေပါင္း လူဦးေရ(၅၀၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

နန္းခမ္းရား
Powered by Blogger.