Monday, September 25, 2017

ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(PNO)(ခမ္း၊ နယ္၊ အိြဳင္း)ႏွင့္ စင္းေတာင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ေတာင္ထီဗြါေက်းရြာအုပ္စု၊ တ၀ီးမြဴးရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ရွိ ေဒသခံလူထူေတြ႔ဆံု

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၅) ရက္အထူးေဒသ(၆)စႏၲာခမ္း၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)(ခမ္း ၊နယ္၊အြိဳင္;)ႏွင့္ စင္းေတာင္းေက်းရြာအုပ္စု ၊ ေတာင္ထီဗြါေက်းရြာအုပ္စု၊ တဝီးမြဴးရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ ရွိေဒသခံလူထုႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲကို စက္တင္ဘာလ (၂၅)ရက္၊ တနလာၤေန႔၊ နံနက္ (၉း၄၅)အခ်ိန္တြင္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ စင္းေတာင္းေက်းရြာအုပ္စု စင္းေတာင္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ႂကြေရာက္လာေသာ တာဝန္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူထုမ်ားက စင္းေတာင္းဘုန္းေတာ္ႀကီးဆရာေတာ္ဘုရားထံမွ ငါးပါးသီလခံယူကာ ႏိုင္ငံေတာ္အလံ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအလံ ႏွင့္အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အေလးျပဳၿပီးအခမ္းအနားကိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားကို ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဥကၠ႒ ျဖားခြန္ေမာင္တီးမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ်ားအေၾကာင္း၊ အထူးေဒသ(၆)အတြင္းရွိ အတူတကြယွဥ္တြဲေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားအားလုံးခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွိီးစြာအတူေနထိုင္ၾကရန္၊ စည္းလုံးညီၫြတ္ၾကရန္၊ လုံၿခံဳမႈရွိၾကရန္ႏွင့္စီးပြါးေရး လူမူေရးအေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အတိတ္ကာလအေျခအေနမွာမတူညီေၾကာင္း၊ ယခင္ႏွင့္ယခုမတူညီေသာအေျခအေနအေပၚသုံးသပ္ၿပီးစည္းကမ္းရွိၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈမပ်က္ျပားေစရန္အစဥ္အေလးထားၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ မိမိေဒသလုံၿခံဳေရးကိုသက္ဆိုင္ရာအား အားမကိုးေစလိုေၾကာင္း၊ မိမိရပ္ရြာေဒသ၏လုံၿခံဳေရးကိုကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖစ္ တာဝန္ယူၾကေစလိုေၾကာင္း၊ မိမိရပ္ရြာေဒသမွျဖစ္ေပၚေနေသာျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာသို႔အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီေပးပို႔ေစလိုေၾကာင္း၊ မိမိေဒသလုံၿခံဳေရးအတြက္အၿမဲစည္းလုံးၾကရန္ ရပ္ရြာတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုအျပန္အလွန္သတင္းဖလွယ္ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္းရွိေခတ္ပညာတတ္လူငယ္မ်ားအေနျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳးဘာသာသာသနာအေရးတြင္တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွပါဝင္ထမ္းေဆာင္ၾကရန္တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း၊ အက်ယ္တဝင့္ေျပာၾကားၿပီး ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(PNA)ဗိုလ္မွဴးခြန္ခမ္းတန္မွလည္း ပအိုဝ္အမိ်ဳးသားတပ္မေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေၾကာင္း၊ ေတာ္လွန္ေရးကာလမွၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူသည္အထိျဖစ္စဥ္အေၾကာင္း၊ ေက်းရြာတစ္ရြာခ်င္းစီ၏စည္းလုံးေရးလုံၿခံဳေရးမွသည္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္လုံၿခံဳေရးသည္ ႐ုံးေရးထိရွိေစလိုေၾကာင္း၊ ေက်းရြာတိုင္းစည္းလုံးေရးလုံၿခံဳေရးရွိေစလိုလ်င္ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား ေက်းရြာအဆင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈ ႏွင့္စကားကိုလိုက္နာရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာနယ္ေျမလုံၿခံဳေရးအတြက္ယခင္ထားရွိသည့္ေက်းရြာေစာင့္မ်ားကိုျပန္လည္ထားရွိၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ေက်းရြာအေပၚက်ေရာက္လာႏိုင္ေသာရန္သူမ်ိဳးငါးပါးေဘးမွကင္းေဝးေအာင္စည္းကမ္းရွိၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ မီးေဘးမေပါဆ့ေစလိုေၾကာင္း၊ ေက်းရြာလူထု၏စည္းလုံးညီၫြတ္မႈကိုပ်က္ျပားေစႏိုင္ေသာမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားအားမသုံးစြဲၾကရန္ လူမ်ဳိးဘာသာသာသနာကိုၿငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာမူးယစ္ေဆးဝါးျပသနာမ်ားကိုရပ္ရြာဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္အညီေျဖရွင္းၾကရန္ေရာင္းဝယ္ေဖါက္ကားမႈမျပဳၾကရန္ ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျပနာမ်ားကိုထိေရာက္စြာအေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအက်ယ္တဝင့္သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ုံး ေလ့က်င့္ပညာေပးေရးဌာန လက္ေထာက္ဌာနမွဴး ခြန္ရဲေအာင္မွ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ုံး၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ုံးရွိဌာနတစ္ခုခ်င္းစီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ကိုအက်ယ္တဝင့္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(PNA)စစ္ဌာနခ်ဳပ္႐ုံး၊ ဗိုလ္မွဴးခြန္ဖိုးေဆာင္မွေျပာၾကားရာမွာ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံမွာ တည္ေနရာအက်ယ္အဝန္းရွိသလို လူမ်ဳိးတစ္မ်ိဳးခ်င္းစီတြင္ ဘာသာစာေပ၊ ယဥ္ေက်းမူရွိေၾကာင္း မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးသည္လည္း ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ျပည့္စုံမႈရွိျခင္းေၾကာင့္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ကူးေျပာင္းရာတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအဆင့္သို႔ အဆင့္တိုးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွသည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းသို႔ရရွိေအာင္ႀကိဳးပမ္းၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ရရွိၿပီးေသာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေဒသမွ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရေအာင္ႀကိဳးပမ္းၾကေစလိုေၾကာင္း၊ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးလုံျခံဳမႈရွိေစေရးအတြက္ တပ္မေတာ္တြင္သာတာဝန္ရွိသည္မဟုတ္ပဲ ေဒသေနလူထုမ်ားတြင္လဲတာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ ဘာသာစာေပယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားမပ်က္ျပားေအာင္ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ား၏ၾသဝါဒ ေက်းရြာကိုဦးေဆာင္ေနေသာလူႀကိီးမ်ားစကားကို လိုက္နာေစလိုေၾကာင္း၊ နယ္ေျမလုံၿခံဳေရးအတြက္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတြင္တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္အတူတကြအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ၾကေသာ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းနွီးစြာအတူေနႏိုင္ေရးအတြက္ အေျပာအဆိုဆင္ျခင္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္းျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာျပနာမ်ားကို ေဒသဓေလ့ျဖစ္သာေျဖရွင္းၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ျပနာေျဖရွင္းရာတြင္အဂတိလိုက္စားမႈမရွိေစရန္ အထူးသတိျပဳၾကေစလိုေၾကာင္း၊ နယ္ေျမလုံၿခံဳေရးအတြက္ အစဥ္စည္းလုံးၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္ေရးရွိေစရန္ ရပ္ရြာေစာင့္မ်ားထားရွိၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ တာဝန္က်ရြာေစာင့္မ်ားအေနျဖင့္တာဝန္ကိုေၾကပြန္ေစလိုေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ပအိုဝ္းအမ်ိဴးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟိုေကာ္မတီျဖားခြန္ခြ်န္းမွေျပာၾကားရာတြင္ လာမည့္၂၀၂၀တြင္ ပအိုဝ္းေဒသတြင္ေနထိုင္ၾကေသာပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားလုံး တစ္အိုဝ္းျဖစ္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေၾကာင္း၊ သမိုင္းတြင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ေပးဆပ္မူအေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားညီလာခံမွ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအထိႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မူအေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအရသာ၏အသီးအပြင့္မ်ားအေၾကာင္းစသည့္လူမ်ိဳးေရးအေၾကာင္းကိုအက်ယ္ခ်ဲ႕ေျပာၾကားၿပီး အထူးေဒသ(၆)စႏၲာခမ္း တိုင္းမွဴး (ခမ္းေဗြ)ျဖားခြန္ဂ်ိဳးဇက္မွ ေျပာၾကားရာတြင္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္လက္တြဲေဆာင္ရြက္မူအေၾကာင္း၊ ေဒသဖြံၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအတြက္ အထူးေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏မွန္ကန္စြာခ်မွတ္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ယခုအခါကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသျဖစ္လာေၾကာင္း၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တည္ၿငိ္မ္ေအးခ်မ္းမူရွိမွသာ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီသည္ ေဒသ၏ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနမူကိုေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားတပ္ေတာ္(PNA)သည္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခံဳမူရွိေစေရးအတြက္ တာဝန္ယူေနေၾကာင္းေျပာၾကားၿပီး ေက်းဇူးတင္စကားႏွင့္နိဂုံးခ်ဳပ္စကားကို ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖမ်ားကိုယ္စားစင္းေတာင္းေက်းရြာမွခြန္တီးဟြိဳင္ကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ခြန္တီးေမာင္း
Powered by Blogger.