Tuesday, November 21, 2017

ဖက္ကြန္အုပ္စု၊ ထီပသဲ့ေက်းရြာတြင္ ဥပေဒေရးရာသင္တန္းျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၂၁)ရက္
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဖက္ကြန္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ထီပသဲ့ေက်းရြာတြင္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံူး၊ ဥပေဒေရးရာဌာန မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္ ဆိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႏို၀င္ဘာလ (၂၁)ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခ့ဲပါသည္။

အဆိုပါသင္တန္းမ်ားသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ေက်းရြာအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား ဥပေဒေရးရာအေၾကာင္းအရာ မ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒအေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔လာပါက အႀကံဥာဏ္မ်ားရယူႏုိင္ရန္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ထိုသင္တန္းသည္ ဖက္ကြန္၊ ထီပသဲ့၊ လင္းေလ၊ အံြအား ရြာတို႔မွ ေက်းရြာဥကၠ႒မ်ား ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ား (၃၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရွိပါသည္။

နန္းအိေျႏၵခမ္း
Powered by Blogger.