Tuesday, November 7, 2017

ေခတ္စနစ္ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းရိုးရာအေမြအႏွစ္မ်ား အပ်က္စီးမခံပါေစႏွင့္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၇) ရက္နာရီလက္တံသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် စကၠန္႔မျခားဘဲ တေရြ႕ေရြ႕ေျပာင္းလဲေနသကဲ့သို႔ ေခတ္ႏွင့္စနစ္သည္လည္း ၎ကဲ့သို႔ပင္ တေရြ႕ေရြ႕လည္ပတ္ေနေလ၏။ ထို႔အတူပင္ လူသားတုိ႔သည္လည္း ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအေလ်ာက္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈအပိုင္းတြင္ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္မားလာေသာ္လည္း အျခားတဖက္ျဖစ္ေသာ အက်င့္စာရိတၱပိုင္းတြင္ တျဖည္းျဖည္း ယုတ္ေလွ်ာ့လာေလကုန္သည္။ တခါတရံ ေခတ္စနစ္ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ ရိုးရာအေမြအႏွစ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ဝါးၿမိဳခံ ရေတာ့မည္လားဟု အေၾကာက္တရားျဖင့္ ရင္တမမႏွင့္ ထိုင္ေစာင့္ေနရေသာ အခ်ိန္အခိုက္အတန္႔လည္း ေရေႏြးအိုးဆူသလို တေန႔တျခား စိုးရိမ္ေရမွတ္အထိ အေငြ႕တေထာင္းေထာင္းႏွင့္ တျဖည္းျဖည္းဆူပြက္လာမိေလသည္။ အေဝးဆံုးကိုသြားမၾကည့္ပါႏွင့္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ မိမိတုိ႔ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတုိ႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ ရိုးရာအေမြအႏွစ္မ်ား ဝါးၿမိဳခံရသည့္ အေရအတြက္ကို ျပန္ေရတြက္လွ်င္ ေရတြက္လိုရမည္မထင္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ ရိုးရာအေမြအႏွစ္မ်ား ဝါးၿမိဳျခင္းခံခဲ့ရေသာ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ တရားခံမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရမည့္ အခ်ိန္ကာလေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ မရွာေဖြႏုိင္လွ်င္ ေခတ္စနစ္ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် မိမိတုိ႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ ရိုးရာအေမြအႏွစ္မ်ားသည္လည္း ျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳသကဲ့သို႔ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ကို ထုိင္ၾကည့္ ေနရံုမွတပါး ဘယ္မွတတ္ႏုိင္မည္မထင္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတစ္ဦးတည္းအေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ တရားခံမ်ားသည္ လူေၾကာင့္ (လူ႔ပေယာဂ ေၾကာင့္) ျဖစ္သည္ကို  အခန္းက႑(၃)ခုျဖင့္ အနည္းအက်ဥ္းေထာက္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ားသည္ ေခတ္စနစ္၏ေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ကို မခံႏုိင္ျခင္း၊ အလြဲသံုးစားမႈ ျပဳျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အရာရာကို အေနာက္တိုင္းဆန္ဆန္ျပဳလာၾကသည္မွာ ဝမ္းနည္းစရာပင္ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားအတြက္ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ေခတ္အမွီလိုက္ရန္၊ Update ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္ ရိုးရာအေမြအႏွစ္မ်ားေပ်ာက္ကြယ္ေနရသည္ကိုလည္း သတိျပဳေစလိုပါသည္။ အဝတ္အစားပိုင္းတြင္ သာမက အျခားေသာ အပိုင္းက႑မ်ားတြင္လည္း မိမိတုိ႔လူသားမ်ား၏ ပေယာဂေၾကာင့္ ေခတ္ကိုအမွီလိုက္ရင္း လံုးဝေပ်ာက္ကြယ္သြားရမည့္ ကိန္းဆုိက္ေနသည္ကို သတိထားမိေပလိမ့္မည္။

ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ နီးနီးနားနားျမင္ေတြ႕ေနရေသာ တရားေဟာဆရာ(ေမာ္)အတတ္ ပညာေသာ္လည္းေကာင္း တူရိယာမ်ား(ခရာ၊ ပီး၊ တိန္းခင္ေလာင္ဖံုး၊-----) အတီးအမႈတ္ပညာမ်ား ေသာ္လည္းေကာင္း လူတုိင္းသင္ဖူးရဲ႕လားဟု မေမးေလႏွင့္ ျမင္ေတာင္မျမင္ဖူးဘူးလို႔ ေျဖၾကမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားလည္း တစ္ပံုတစ္ပင္ အမ်ားအျပားရွိေပလိမ့္မည္။ ၎တို႔ကို ထိန္းသိမ္းသင့္လားဟု ေမးလွ်င္သင္သင့္သည္။ ထိန္းသိမ္းသင့္သည္ဟုေျဖၾကမည္အမွန္ပင္သို႔ေသာ္ မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္းရမည္။ သင္ရမည္ကိုပင္ ေရေရရာရာ သိၾကမည္မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ဖက္တြင္ လူငယ္မ်ားသည္ မသင္ၾကား၊ မေလ့လာႏုိင္ေသာ္ျငားလည္း တာဝန္သိစိတ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သကဲ့သို႔ အျခားတဖက္တြင္လည္း တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူမ်ားသည္ ေခတ္စနစ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္ကိန္းဆိုက္ေနေသာ မိမိတို႔လူမ်ိဳး၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ ရိုးရာအေလ့အထမ်ားကို သိရွိၿပီးေသာသူမ်ားအား ခ်ီးေျမွာက္အားေပးျခင္း၊ ေခတ္လူငယ္မ်ားကိုလည္း ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ၎တုိ႔ ထံတြင္လည္းေကာင္း တတ္သိနားလည္သူမ်ားထံတြင္လည္းေကာင္း ျပန္လည္သင္ၾကားႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း၊ ျပန္လည္သင္ၾကားေစျခင္း စေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းေဖာ္ထုတ္သင့္ေပသည္။

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ အစားအေသာက္ပိုင္းတြင္လည္း အေနာက္တုိင္းဆန္ဆန္ျဖစ္ေသာ ဟမ္ဘာဂါ၊ ဒင္ဆမ္း၊ ပီဇာ၊ ေဟာ့ေဒါ့ အစရွိေသာ ယေန႔ေခတ္ အေနာက္တုိင္း အစားအစာမ်ားသည္ လူငယ္မ်ားသိရွိ၊ စားဖူးေပလိမ့္မည္။ ပအိုဝ္းရိုးရာ အစားအစာျဖစ္ေသာ တခိုးဗြဴအဲဥ္၊ တခိုးသို႔ဖာ;၊ တခိုးျဖြဳမ္ေပ; အစရွိေသာ ရိုးရာမုန္႔မ်ားကို စားဖူးရဲ႕လားဟုေမးလွ်င္ ျမင္ေတာင္ျမင္ဖူးၾကမည္မထင္။ “တစ္ခါက ႏုိင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ား မိမိတုိ႔ ေဒသသို႔ ဝင္လာလွ်င္ မိမိတို႔ပအိုဝ္းရိုးရာအစားအစာဆုိင္မ်ားကို လမ္းညြန္ျပစရာပင္မရွိဘူးလို႔ ဧည့္လမ္းညြန္လုပ္ေနသည့္ ညီငယ္ေလးတစ္ေယာက္ကေျပာျပဖူးသည္။ ထို႔အျပင္ အဆုိပါ ႏုိင္ငံျခားဧည့္သည္လည္း အျခားညီေနာင္တုိင္းရင္းသားမ်ားေဒသသြားလွ်င္ ၎တုိ႔ရိုးရာအစားအစာဆုိင္မ်ားကို လိုက္ပို႔ကာ ရိုးရာအစားအစာမ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံေလ့ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတုိ႔တြင္ အဆိုပါရိုးရာ အစားအစာဆုိင္မ်ားဖြင့္လွစ္ထားမႈ အားနည္းေနေသးေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတို႔ သည္လည္း အျခားညီေနာင္တုိင္းရင္းသားမ်ားကဲ့သို႔ ရိုးရာအစားအစာမ်ားျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ကာ၊ ဆုိင္မ်ားဖြင့္လွစ္သင့္သည္ဟု အႀကံျပဳခဲ့ေသးေၾကာင္း ဝမ္းနည္းစြာၾကားသိရပါသည္။”  အဆုိပါ မိမိတို႔၏ဘိုးဘြားဘီဘင္အစဥ္အဆက္က တီထြင္လာခဲ့သည့္ ရိုးရာအေမြအႏွစ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ (၂၁) ရာစုလူငယ္မ်ားပင္ မျမင္ဖူးဘူးဆုိလွ်င္ ေနာင္လာမည့္ (၂၂) ရာစုလူငယ္မ်ားအတြက္ နာမည္ ေတာင္က်န္မည္မထင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အျခားညီေနာင္တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ေသာ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရခိုင္ရိုးရာအစားအစာ၊ အသံုးအေဆာင္ဆုိင္မ်ား၊ ဖြင့္လွစ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ပအိုဝ္းရိုးရာအစားအစာမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာရိုးရာအေမြအႏွစ္မ်ားကို အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္သင့္ေပသည္။ 

ေနာက္ဆံုးအခ်က္အေနျဖင့္ ဘုိးဘြားအစဥ္အဆက္က ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ရာထူး ႀကီးငယ္၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစရန္ႏွင့္ တစ္ေသြးတစ္သားတည္းျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားဝတ္စံုကို အဆင္တန္ဆာမပါ၊ ဂုဏ္ပကာသနမပါသည့္ နက္ျပာ ေရာင္တစ္ေရာင္တည္းျဖင့္ တီထြင္လာခဲ့သည္မွာ ရာစုႏွစ္မ်ားၾကာေညာင္းခဲ့ၿပီကို အားလံုးသိရွိၿပီး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ထိုအဝတ္အစားသည္ အျခားညီေနာင္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္မတူညီသည္မွာ ရာထူးႀကီးငယ္၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး အဝတ္အစားမ်ားသည္ အေရာင္တစ္မ်ိဳးတည္းသာ ဝတ္ဆင္ရျခင္း၊ အဆင္တန္ဆာမပါျခင္း၊ အပြင့္အခက္အလက္မပါျခင္း၊ အလွဴအတန္းမ်ားအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း အေရာင္တစ္မ်ိဳးတည္းသာ ဝတ္ဆင္ရျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔လူမ်ိဳး၏ စည္းလံုးမႈအင္အားကို ျပသထင္ဟပ္ေစျခင္းစသည့္ အားသာခ်က္မ်ားသာမက အျခားအျခားေသာ အားသာခ်က္မ်ားသည္လည္း တစ္ပံုတစ္ပင္ရွိေနလိမ့္မည္။ ဤအရာကား ေရွးဘိုးေဘးဘီဘင္ အစဥ္အဆက္္မ်ား၏ ေနာင္လာမည့္အနာဂါတ္အတြက္  အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးမားစြာျဖင့္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ႏုိ္င္စြမ္းအားႀကီးမားလွသည္ဟူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္မိပါသည္။

ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ အြန္လိုင္း(Facebook)ေခတ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေခတ္ကိုအမီလိုက္ေနသည့္ ေခတ္သစ္လူငယ္မ်ားလည္း အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာကို ေန႔စဥ္ၾကည့္၍ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း ႏွင့္အတူစီးေမွ်ာေနၾကသည္။ အဆုိပါအြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာေပၚတြင္  အႏုပညာရွင္မ်ား(ဗီဒီယို သရုပ္ေဆာင္မ်ား)သည္ မိမိေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ရိုးရာအဝတ္အစား ေပ်ာက္ကြယ္ရေတာ့မည္ဟူေသာ အသိစိတ္ကို ႏွလံုးသြင္းဟန္မျမင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေစရန္ဟူေသာ စိတ္ဆႏၵျဖင့္သာ ေရွးရႈ၍ ရိုးရာအဝတ္အစားမ်ား(ေဘာ္ၾကယ္အဝတ္အစားမ်ား၊ ကတၱီပါေခါင္းေပါင္းမ်ား)ကို ဆန္းသစ္ တီထြင္ျပ၊ ဝတ္စားျပလာၾကၿပီး အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ မၾကာခဏ ျမင္ေတြ႕ေနရေပလိမ့္မည္။ အျခားသာမန္လူသားမ်ားသည္အေနျဖင့္ ရိုးရာအဝတ္အစားကို မည္မွ်ပင္တီထြင္ ဝတ္ျပေနပါေစ အျခားပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားထံ ေရာက္ရွိကူးစက္ဖို႔၊ အတုခိုးဖို႔ အလားအလာနည္းေသာ္လည္း ယခုလို အႏုပညာရွင္မ်ား (ဗီဒီယိုသရုပ္ေဆာင္မ်ား)မွ ေရွ႕ကဦး ေဆာင္ဝတ္ျပလိုက္လွ်င္ ေနာင္လာမည့္ ရာစုတစ္ခုအတြင္းတြင္ ဆင္းရဲခ်မ္္းသာခြဲျခားမႈမရွိဘဲ အေရာင္တစ္ေရာင္တည္းသာ ဝတ္ဆင္ရမည္ဟူေသာခံယူခ်က္ျဖင့္ မိမိတုိ႔ဘိုးဘြားဘီဘင္ လက္ထက္ကတည္းက တီထြင္လာခဲ့သည့္ မိမိတုိ႔ ပအိုဝ္းတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ အဝတ္အစားသည္လည္း အေရာင္မ်ိဳးစံုထြက္လာေတာ့မည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလႊဲေပ။ ထိုပင္မက ေနာင္လာမည့္ အလွဴအတန္းပြဲမ်ားသာမက ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔(ဒဲဥ္သီးလာေဗြ)တြင္  ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳအေရာင္ျဖစ္ေသာ၊ ဂုဏ္ပကာသနမပါေသာ နက္ျပာေရာင္တို႔အစား ဂုဏ္ပကာသန အေရာင္မ်ားျဖင့္ ထံုမႊမ္းေနေသာ ေရာင္စံုဝတ္စံုမ်ားျဖင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား ခ်ီတက္လာသည့္ ျမင္ကြင္းကိုျမင္ေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာ္ၾကားလိုေသာ စိတ္ဆႏၵတစ္ခုတည္းျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ရိုးရာအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထပ္မံ၍ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္း၊ အလြဲသံုးစားမျပဳလုပ္မိပါေစႏွင့္။ မိမိအား ရိုးရာအေမြအနစ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ေစခဲ့သည့္ တရားခံအျဖစ္ ကမၺည္းေမာ္ကြန္းအထိုးမခံမိပါေစႏွင့္။ ေခတ္မည္မွ်ပင္ ေျပာင္းလဲေစကာမူ တဖက္တြင္ ေခတ္အမီလိုက္ရင္း ေခတ္မီေသာလူမ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္ေသာ္ျငားလည္း အျခားတဖက္တြင္ ေခတ္စနစ္၏ ေျပာင္းလဲမႈေရလႈိင္းလံုးေအာက္ကို မိမိတို႔ရိုးရာအေမြအနစ္မ်ား နစ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္တတ္သည္ကိုလည္း သတိထားေစလိုပါသည္။ ထို႔အျပင္ တဖက္တြင္ ေခတ္ႏွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ တုိးတက္က်င့္ႀကံေနထိုင္ႏုိင္သည့္ လူမ်ိဳးျဖစ္ေစရမည္ဟု ႏွလံုးမူရမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ အျခားတဖက္တြင္လည္း မိမိတုိ႔၏ ဘိုးဘြားဘီဘင္အစဥ္အဆက္က တီထြင္လာခဲ့ေသာ ရိုးရာအေမြအႏွစ္မ်ားသည္ ေခတ္စနစ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္မခံဘဲ ကမၻာတည္သေရြ႕ တည္တံ့ထင္က်န္ေစရန္အတြက္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတုိင္းတြင္ အဆုိပါအေမြအနစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရမည္ဟူေသာခံယူခ်က္မ်ား ကိုယ္စီထားရွိမည္ဆုိလွ်င္ ကမၻာေျမတည္တံ့ ေနသည့္ကာလပတ္လံုး မိမိတုိ႔ရိုးရာအေမြအႏွစ္မ်ားသည္လည္း ကမၻာေျမႏွင့္အၿပိဳင္ ဆက္လက္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေနလိမ့္မည္ျဖစ္သည္ဟု တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။

ခြန္ေယြးယဲင္
(ခမ္းစႏၱာ;ေဟ့,)
Powered by Blogger.