Monday, December 18, 2017

ေသျခင္းတရားကို ဘယ္လိုရင္ဆိုင္မလဲ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၉)ရက္
ေလာကတြင္ ေမြးဖြားျခင္းရွင္သန္ျခင္းရွိလွ်င္ ေသဆုံးျခင္းျဖင့္ အဆုံးသတ္ရျခင္းသည္ ေလာကနိယာမ တရားပင္ျဖစ္ေပသည္။ ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူေသာ က်မ္းဂန္တြင္ “သေဗၺ ဘယႏၱိ မဇြဳေနာ”  သတၱ၀ါအားလုံးတို႔၏ အေၾကာက္ဆုံးေသာအရာသည္ ေသျခင္းတရားပင္ျဖစ္သည္ သို႔ေသာ္ သတၱဝါတိုင္းထိုအရာကို ေရွာင္လႊဲ၍မရႏိုင္ေပ။ မသြားခ်င္ မေရာက္ခ်င္ေသာ္လည္း ဧကန္မုခ် သြားေရာက္
ရမည့္ေနရာသည္ ေသျခင္းတရားပင္ျဖစ္သည္။
ထိုေသျခင္းတရား၏ေနာက္သို႔ လိုက္ပါၾကရာတြင္ ခ်မ္းသာ/ဆင္းရဲ အသက္ႀကီးသည္/ငယ္သည္ ရုပ္လွသည္/မလွသည္ ရာထူးရွိသည္/မရွိသည္ ဆိုၿပီးမခြဲျခားပါ စကၠန္းတိုင္းမိနစ္တိုင္း ေကြးေသာလက္ မဆန္႔ခင္ ဆန္႔ေသာလက္မေကြးခင္ အခ်ိန္မေရြး လူမ်ဳိးဘာသာမေရြး ေသျခင္းတရား၏ေနာက္သို႔ လုိက္ပါသြားၾကရေလသည္။ ထိုသုိ႔ လိုက္ပါသြားၾကရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာသုဂတိဘုံဘဝသို႔ ေရာက္ရွိ ႏိုင္ရန္အလို႔ငွါ မိမိကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ရွိွရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။  မိမိအပါအဝင္ လူပုဂၢိဳလ္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ကာမဂုဏ္အာရုံေျခာက္ပါး၏ ေနာက္သို႔ေကာက္ေကာက္ပါ ေအာင္ေပ်ာ္ေမြ႕ၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထိုသို႔ ေပ်ာ္ပါးေနခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔၏ခႏၶာအသက္တို႔သည္ မပ်က္မစီး မေသေတာ့သည့္အလား ေသျခင္းတရားမ်ား ေမ့ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
အမွန္တြင္ ထိုကဲ့သို႔မျဖစ္သင့္ေပ။ အသက္ႀကီးငယ္မေရြး ရသည့္အခ်ိန္တြင္ ဘဝသံသရာ တစ္ေလွ်ာက္လုံး မိမိ၏ေနာက္သို႔အရိပ္ပမာလိုက္ၿပီး ေကာင္းက်ဳိးေပးမည့္ ဒါနကုသိုလ္၊ သီလကုသိုလ္၊ ဘာဝနာကုသိုလ္ စသည့္ကုသိုလ္တရားမ်ားကို ျပဳလုပ္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကား ေတာ္မူေသာ ေဒသနာေတာ္ေဆာင္ပုဒ္တြင္ “အသက္တမ္းကုန္၊ ကံစြမ္းကုန္၍၊ အကုန္ႏွစ္မ်ဳိး၊ ေသရုိးျဖတ္ေရြ ဤေလးေထြ မွတ္ေလမရဏ” ဟူ၍ပင္တည္း။ သတၱဝါတိုင္းသည္  (၁) သက္တမ္းကုန္၍ ေသဆုံးျခင္း    (၂) ကံစြမ္းကုန္၍ေသဆုံးျခင္း (၃) သက္တမ္းလည္းကုန္ ကံစြမ္းလည္းကုန္၍ေသဆုံးျခင္း (၄) အထက္ပါ သုံးမ်ဳိး ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ရုတ္တရက္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုေၾကာင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ မီးေၾကာင့္၊ ေရေၾကာင့္ ေသဆုံးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ သတၱ၀ါတိုင္းသည္ ဤေသဆုံးျခင္းေလးမ်ဳိး ျဖစ္သာ ေသဆုံးၾကရေလသည္။ ထိုေသဆုံးျခင္းတရားကို ဆီမီးခြက္ဥပမာႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ (၁) ဆီကုန္၍ၿငိမ္းျခင္း (၂) မိးစာကုန္၍ၿငိမ္းျခင္း (၃) ဆီလည္းကုန္ မီးစာလည္းကုန္၍ၿငိမ္းျခင္း (၄) ဆီလည္း မကုန္ မီးစာလည္းမကုန္ဘဲ တစ္စုံတစ္ခုေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေရေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၿငိမ္းျခင္းတို႔ျဖစ္ေပသည္။
အသက္ႀကီးငယ္မေရြး မိမိတို႔၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းေသမင္း၏ေနာက္သို႔လိုက္ပါ` သြားၾကသည္ကို သံေဝဂယူသင့္ပါသည္။  “မသာတစ္ေခါက္ ေက်ာင္းဆယ္ေခါက္”  ဆုိသည့္ဆိုရုိးစကား အတိုင္း အသုဘရုပ္အေလာင္းကုိတစ္ခါျမင္၍ အသုဘဘာဝနာကမၼဌာန္းကို ရႈမွတ္ပြားမ်ားရေသာ ကုသိုလ္သည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းဆယ္ေခါက္သြား၍ ျပဳလုပ္ေသာကုသိုလ္ႏွင့္ ညီမွ်ေၾကာင္း ပညာရွိ မ်ားမွ မိန္႔ဆိုထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈဆိုသည္မွာ လိုအပ္မွထလုပ္ရမည့္ အရာမ်ဳိး မဟုတ္ပါ မိမိတို႔၏ခႏၶာစိတ္အသြင္၌ ထုံမြန္းေနေအာင္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းျပဳလုပ္မွသာလွ်င္ အစြမ္းသတၱိထိေရာက္မႈ အားေကာင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကတြင္ အေနေခ်ာင္၍ အေသၾကပ္ျခင္းထက္  အေနေခ်ာင္၍ အေသေခ်ာင္ဖို႔ရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ အေသေခ်ာင္ဖို႔ရန္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ တရားမ်ားကို ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင့္ ေသမင္းကို ရင္ဆိုင္ၾကပါစို႔ဟု တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

ခြန္ေဗေျခာင္ လြယ္ေမာ့္ေဟ့

Powered by Blogger.