Wednesday, January 31, 2018

ပအိုဝ္းလူငယ္မ်ား၏ လုပ္အားေပးသည့္ဓေလ့

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၃၁)ရက္


ရြာတစ္ရြာတြင္ လူငယ္မ်ားသည္ အဓိကက်ပါသည္။ ရြာတြင္ လုပ္ရေသာအလုပ္သည္လည္း အဖိုးတန္လွသည္ကို မသိေသာသူမ်ားလည္းရွိမည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤေဆာင္းပါးသည္ ေက်းလက္ေနလူငယ္မ်ား၏ သဘာဝကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါသည္။

ေက်းလက္ေနလူငယ္မ်ားသည္ ရြာအတြင္းရွိ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သုံးရသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေက်းရြာတြင္ သာေရးျဖစ္ေစ၊ နာေရးျဖစ္ေစ လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ တာဝန္ကိုယ္စီခြဲၿပီး သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကပါသည္။ မိမိတို႔ ရပ္ရြာတြင္ လူမႈေရးကိစၥေပၚလာလွ်င္ မိမိအလုပ္ကို ခဏရပ္ဆိုင္းထားၿပီး သြားေရာက္ဝိုင္းဝန္း ကူညီေပးၾကပါသည္။ မိဘမ်ားသည္လည္း ဂရုမမူဘဲ လူငယ္တို႔၏သဘာဝျဖစ္သည္ကို နားလည္ထားပါသည္။ မဂၤလာဧည့္္ခံပြဲတြင္လည္း လူပ်ိဳ/အပ်ိဳမ်ားသည္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ ဧည့္ခံျခင္း၊ ေကၽြးေမြးျခင္း၊ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားကို ကူညီေပးျခင္းစသည္ျဖင့္ လုပ္ေနရကို ေတြ႕ရပါသည္။

မိုးရာသီဝါတြင္းကာလ လျပည့္၊ လကြယ္ေန႔ေရာက္တိုင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းဆြမ္းေတာ္ကပ္ရန္ အတြက္ အဖိတ္ညမွာ လူငယ္မ်ားသည္ အိမ္တစ္အိမ္တြင္စုၿပီး လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၾသဝါဒကိုခံယူကာ မနက္ျဖန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ခဲဖြယ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရင္း စကားမ်ားေဖာင္ဖြဲ႕ေျပာဆိုၾကၿပီးေနာက္ အိုးစည္းဗုံေမာင္းမ်ားကို တီးကာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ႏွင့္ ကုသိုလ္လုပ္ေနၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရျပန္သည္။ ကထိန္ဟုဆိုရာ၌လည္း ပေဒသာပင္မ်ား၊ သကၤန္းမ်ားကို စုေပါင္းၿပီး အလွဴမ်ားျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ မိမိတို႔ရြာတြင္သာမက ပြဲရွိေသာတျခားရြာမ်ားတြင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းသို႔ ပေဒသာပင္ႏွင့္ ခဲဖြယ္မ်ားကိုလည္းသြားေရာက္လွည့္လည္ၿပီး လွဴဒါန္းမႈျပဳလုပ္ရသည္ကိုလည္း လူငယ္မ်ားက လုပ္ရျပန္သည္။

ေႏြရာသီဟုဆိုရာတြင္လည္း ရွင္ေလာင္းပြဲမ်ားလည္း မ်ားျပားလာပါသည္။ ထိုအခါတြင္ အလွဴရွင္ ဒါကာ/ ဒါယိကာမတို႔သည္ သူတို႔အလွဴအတြက္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္း၊ အစားအေသာက္ခဲဖြယ္မ်ားျပင္ဆင္ျခင္း၊ ရွင္ေလာင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ အျပင္အဆင္၊ အသုံးအေဆာင္မ်ားလိုအပ္ေသာအကူအညီမ်ားကို အကူအညီေပးႏိုင္ရန္၊ အလွဴအတြက္ ေအာင္ျမင္ၿပီး ေျမာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အျခားေသာရြာမွ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားထားရသည္ကို ေတြ႕ရျပန္သည္။ လူငယ္မ်ားသည္လည္း ကုသိုလ္ယူဖို႔အတြက္သြားၾကရပါသည္။
လူငယ္တို႔သည္ ေက်းရြြာတြင္ ေနထိုင္ၿပီဆိုလွ်င္ ရြာ၏ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမရွိလွ်င္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မွ ပထမအႀကိမ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္၊ တတိယအႀကိမ္ သုံးႀကိမ္တိုင္တိုင္ သတိေပးၿပီး နားမေထာင္လွ်င္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္တြင္ ရပ္ရြာကိစၥမွန္သမွ်ကို လာသည္ျဖစ္ေစ၊ မလာသည္ျဖစ္ေစ အေရးစိုက္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေနာက္ ထိုလူတြင္ အေရးကိစၥေပၚလာလွ်င္ အျခားသူမ်ားလည္း အေရးစိုက္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ကိုယ့္ကို ပစ္ပယ္ထားသလို ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လူငယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းရင္းႏွီးမႈ ပိုရွိေစျခင္း၊ စည္းလုံးမႈပိုရွိေစျခင္း ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားသည္လည္း အေရးကိစၥေပၚလာလွ်င္ အခ်င္းခ်င္းတုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔စားဝတ္ေနေရးအတြက္ လုပ္ကိုင္ရင္း လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး စသည့္အက်ိဳးကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ လူငယ္မ်ားလည္း ျဖစ္ၾကပါသည္။
  
နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေက်းလက္ေနလူငယ္မ်ားသည္ ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ္လည္း လူမႈကြန္ယက္တြင္ လူငယ္မ်ားတက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားလာသည္ကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။ ယေန႔တြင္ လူငယ္မ်ားသည္ ရြာထဲတြင္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေက်းလက္ေနလူငယ္တို႔၏ ဘဝသည္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းပါသည္။ သူတို႔၏ အေနအထိုင္၊ အျပဳအမူပုံရိပ္မ်ားသည္ ေလးစားဖြယ္ေကာင္းပါသည္။ ေက်းလက္ေနလူငယ္မ်ားသည္ စုစုေဝးေဝး ေနၾကၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾက၍ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းလည္း တုိးတက္လာပါသည္။ လူအမ်ားႏွင့္ေနရၿပီး ကိုယ့္အက်ိဳး၊ သူတစ္ပါးအက်ိဳး၊ အမ်ားအက်ိဳးကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ဂုဏ္ယူစရာပင္ျဖစ္သည္။ လူငယ္ဆိုသည့္အတိုင္း တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး လႈပ္ရွားရုန္းကန္ေနေသာ ပုံရိပ္မ်ားသည္ ၾကည္ႏူးဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းလူငယ္တိုင္းသည္ သူ႕ေနရာႏွင့္သူ သူ႕အခ်ိန္ႏွင့္သူ ေလာကႀကီးကို တနည္းနည္းႏွင့္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာ အက်ိဳးျပဳေနသည့္ အနာဂတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ဂုဏ္ယူေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ဆာ;မူ;ေပ;(စႏၱာ;ခမ္း)
Powered by Blogger.