Sunday, February 25, 2018

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးတြင္ Piti Teacher Network ႏွင့္ KJG Education Centre တို႔ပူးေပါင္း၍ Job Readiness Training ႏွင့္ Professional Development သင္တန္းျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၆)ရက္


(PNO)၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာနမွ ဦးေဆာင္ၿပီး Piti Teacher Network ႏွင့္ KJG Education Centre တို႔ပူးေပါင္း၍  Job Readiness Training ႏွင့္ Professional Development သင္တန္းကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၅)ရက္ေန႔၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါသင္တန္းျပဳလုပ္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူငယ္မ်ားလုပ္ငန္းခြင့္ဝင္ေရာက္ရန္ ရွိသင့္ရွိထိုက္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ လုိအပ္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို  ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေစရန္၊ အစိုးရ၏လုပ္ငန္းမ်ားကို သိရွိေစရန္၊ အစိုးရဌာနႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈရွိေစရန္၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္၊ လူငယ္အခ်င္းခ်င္း ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈရွိေစရန္ႏွင့္ စည္းလံုးညီညႊတ္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္၊ လူငယ္မ်ား ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ ပန္းတိိုင္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီးျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသင္တန္းတြင္ သင္တန္းသား၊ သင္းတန္းသူ (၆၇)ေယာက္ရွိၿပီး သင္တန္းဆရာ(၄) ဦး ဆရာခြန္ၾကည္ KJG Education Centre ၊ ဆရာခြန္ေက်ာ္ခိုင္ (အလုပ္အမႈေဆာင္ပီတိဆရာကြန္ယက္)၊ ဆရာခြန္ေဇာ္ေဇာ္ထြန္း (အလုပ္အမႈေဆာင္ ပီတိဆရာကြန္ယက္) ႏွင့္ ဆရာမေဒၚဧပရယ္စိုး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တို႔က သင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခြန္ယံေသ
Powered by Blogger.