Tuesday, March 13, 2018

ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏အဓိ႒ာန္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၄) ရက္


အေရွ႕ဘက္ေတာင္တန္းမ်ားဆီမွ ေနေရာင္ျခည္မ်ားမထြက္ေပၚလာမီ နံနက္ေဝလီေဝလင္းအခ်ိန္ ကပင္ ပအိုဝ္းေဒသမ်ားမွ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အိပ္ရာမွေစာစီးစြာ ထၾကစၿမဲျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေရးအေပၚတြင္ ရိွေသာ စိတ္ခံစားမႈ မ်ားသည္လည္း တူညီႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။

ယခင္အခ်ိန္က မိမိတို႔ေဒသတြင္ နယ္ေျမေအးခ်မ္းသာယာမႈမရိွသျဖင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်က်န္ခဲ့မႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အနည္းငယ္ေသာ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူမ်ားက ၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားသို႔ေျပာင္းေရြ႕ၿပီး အဆင့္အတန္းျမင့္ျမင့္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေဒသခံတိုင္းရင္းသား အမ်ားစုမွာ ရင္ႏွစ္ဖြယ္ရာအနိ႒ာရံုမ်ားၾကားတြင္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေနခဲ့ရသည္။

ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရိုးသားျခင္း၊ ႀကိဳးစားျခင္း၊ ဇဲြလံု႔လဝိရိယရိွသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ “တမူးရလို႔၊ တပဲလူ” ဆိုသည့္ဆိုရိုးအတိုင္း အလွဴဒါနျဖင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္ လိုၾကသည္။ ထိုသို႔ေတာေတာင္ေရေျမသဘာဝေကာင္းမြန္ေသာေဒသမ်ားတြင္ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ လိုၾကသည့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ပေဒသရာဇ္စနစ္၏ အေမွာင္ဖံုးလႊမ္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ပေဒသရာဇ္စနစ္၏ ဆိုးေမြကို ခါးသီးစြာခံစားခဲ့ရသည့္ ပအိုဝ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လက္နက္စဲြကိုင္ ေတာ္လွန္ရင္း အေမွာင္ရိပ္မည္းႀကီးထဲတြင္ တစ္ဝဲလည္လည္ျဖစ္ခဲ့ရသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိပ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရး အဖဲြ႕ (အစိုးရ)က ႏိုင္ငံေတာ္ကို တာဝန္ယူလိုက္ရသည့္အခ်ိန္ထိျဖစ္သည္။

အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားေသာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဦးေအာင္ခမ္းထီႏွင့္အဖဲြ႕သည္ ၁၉၉၁-ခု၊ ဧၿပီ (၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း သို႔ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲကာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေနသည့္ ပအိုဝ္းေဒသအား ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားစည္းလံုးညီးညြတ္စြာလက္တဲြၿပီး ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ပအိုဝ္းေဒသအတြင္းဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေနာက္က်ေနေသာေဒသမ်ားကို ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ ယေန႔ ပအိုဝ္းေဒသတစ္ခြင္လံုးသည္ ယခင္ကထက္ အဆေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာတိုးတက္လာသည္ကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ႕ျမင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုး တက္လာမႈသည္ မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ကံၾကမၼာကို ပအိုဝ္းေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားက ဖန္တီးေပးခဲ့မႈ ဟုဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားသည္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ပင္ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေသာလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးရံု ေဆးခန္း မ်ား၊ လ်ွပ္စစ္မီးလင္းေရးစသည့္ဖြံ႕ၿဖိဳ႕မႈႏွင့္အတူ က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ အားကစားပညာမ်ား ေခတ္မီ တိုးတက္လာေစရန္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက အားတက္သေရာ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကို (၃၀.၁.၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ အထူးေဒသ (၆) ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ( PNO) ခမ္းထီဥကၠဌဖလား ႏွင့္ ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕(ေဘာလံုး) အားကစားကြင္းဖြင့္ပဲြႏွင့္ ယခင္ႏွစ္မ်ား တြင္လည္း ပအိုဝ္းေဒသအတြင္း ေဘာလံုးအားကစားကြင္းမ်ားစြာကိုလည္း စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ေန႔ႀကီးရက္ျမတ္ျဖစ္ေသာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာ အား ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ပဲြေတာ္ရက္ မက်ေရာက္ခင္ တစ္လအႀကိဳ တြင္လည္း ပအိုဝ္း အမ်ိဳးသားဘက္စံုဖံြ႕ၿဖိဳးေရး (ဒဲဥ္သီးေဗြ)ကြင္းတြင္ (ေဘာလံုး) ဖြင့္ပဲြကို စည္းကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ ေဘာလံုး အားကစားအသင္းေပါင္းမ်ားစြာလည္း ထိုေန႔မွစ၍ ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစား ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႕ေသာ ဘက္ေပါင္းစံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ပအိုဝ္းမ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးမ်ားေမ်ာ္မွန္းထားသကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္လည္း အားႀကိဳးမာန္တက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္ကို မ်ိဳးခ်စ္ ပုဂၢိဳလ္တို္င္းခံစားသိျမင္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီး ဖြြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းကို အေလးထားလုပ္ေဆာင္ ခဲ့ျခင္း၊ နယ္ေျမေအးခ်မ္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ပအိုဝ္းေဒသ၏စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတိုးတက္လာျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္လွ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳသူ မ်ားျဖစ္ၾက၍ေဒသဖူလံုေရးမွ တစ္နိုင္ငံလံုးႏွင့္ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ ပအိုဝ္းလူငယ္မ်ားလည္း စြမ္းစြမ္းတမံ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ လိုအပ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာမ်ားလည္း ထိုလူငယ္မ်ားက စုေပါင္းကာ မွ်ေဝေပးေနသည္ကို ေခတ္လူငယ္အမ်ားအျပားျမင္ေတြ႔ေနရေပသည္။ ပအိုဝ္းေဒသ ဘက္စံုဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ပအိုဝ္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ေမ်ာ္မွန္းထားသကဲ့သို႔ ပအိုဝ္းမ်ိဳးခ်စ္ လူငယ္မ်ား၊ လူမႈအသင္းအဖဲြ႕မ်ားလည္း သက္ဆိုင္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနလ်က္ရိွသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ မ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏မွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားႏွင့္ မေလ်ာ့ေသာ ဇဲြလုံ႕ လမ်ားျဖင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ယေန႔ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေမ်ာ္လင့္ ေတာင္းတလွ်က္ရိွေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးဟူသည့္ အဓိ႒ာန္သည္ ျပည့္ဝေတာ့ေပမည္။

နန္းစိန္က်င္း (အံြအား ဒံုေနာ၀္)  

Powered by Blogger.