Sunday, March 18, 2018

ပညာေရးသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး တိုးတက္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည္ဟု မိမိတို႔သိရွိနားလည္သည့္အခ်ိန္ကစၿပီး ပညာေရးက႑ကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသဦးစီးဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၉)ရက္


၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၈)ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ ၊ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ စေငါေက်းရြာတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားဘက္စံုတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားပါ၀င္လ်က္ Childs Dream Association(CDA)အဖြ႔ဲမွ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေသာ စေငါအမ်ိဳးသမီးေဘာ္ဒါေဆာင္ လြဲေျပာင္းအပ္ႏွံပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ေဒသဦးစီးဥကၠ႒ ျဖားခြန္စံလြင္က ဤသို႔ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ စေငါအမ်ိိဳးသမီးေဘာ္ဒါေဆာင္ လြဲေျပာင္းအပ္ႏွံပြဲတြင္ ေဒသဦးဦးျဖားခြန္စံလြင္က ႏို္င္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳးတစ္မိ်ဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ပညာေရးဟာ အဓိကက်ပါတယ္။ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာေတြ ရွိမွသာ ႏိုင္ငံတိုးတက္မႈကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း ပညာေရးကို ငယ္ရြယ္စဥ္မွာ ဒီေဒသမွာရွိတဲ့ ေက်ာကၠဆ်ားရြာ၊ ေက်ာက္တန္းရြာတို႔မွာ ဆည္းပူးသင္ယူခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီလို ပညာေရးကို သင္ယူရင္းနဲ႔ အသိပညာဗဟုသုတေတြ သိလာခဲ့ရတဲ့အျပင္ ေဒသတြင္းရွိ ေငြေၾကးမျပည့္စံုေသာ ေဒသခံမ်ားကို ပညာသင္ယူႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ရမလဲဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကိုလည္း ရရွိခဲ့တယ္။ အဲလိုလုပ္ရင္းနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို ပညာအေမြေပးမွဘဲ ရမယ္ဆိုၿပီး ပညာေရးကို အေလးေပးလုပ္ေဆာင္လာခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယေန႔ ပညာသင္ယူရာတြင္ အေထာက္ကူျပဳတဲ့ ေဘာ္ဒါေက်ာင္းေဆာင္ကို လွဴဒါန္းေပးတဲ့ (CDA)အဖြဲ႔ကို ေက်းဇူးတင္သလို ဒီေက်ာင္း ပိုမိုေတာက္ပေအာင္ ေဒသခံနဲ႔ ဆရာ/မမ်ား ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစားေပးေစခ်င္ပါတယ္ ဟု အမွာစကားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စေငါအမ်ိဳးသမီးေဘာ္ဒါေက်ာင္းေဆာင္ လဲြဲအပ္ပြဲသို႔ ပအို၀္းကိုယ္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးဥကၠ႒ ျဖားခြန္စံလြင္၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵ(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖားခြန္ေမာင္ျဖဴ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပါ၀င္လ်က္ Childs Dream Association(CDA)အဖြ႔ဲမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ရွိ တာ၀န္ရွိလူႀကီးမ်ား၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)မွ ပညာေရးအႀကံေပး ဦးအုန္းေငြႏွင့္ အဖြဲ႔မ်ား၊ ေဒသခံ မိဘျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ မိမိအေနျဖင့္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးဥကၠ႒တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ေနသည္မွာ (၇)ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ(၃)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာေပါင္း (၁၀၅၅)ရြာရွိရာမွ စာသင္ေက်ာင္း ေပါင္း(၆၄၂)ေက်ာင္း ရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းအေနျဖင့္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ (၁၀)ေက်ာင္းေက်ာ္ ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ပညာေရးက႑ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့သည္မွာ ေရွ႕လူႀကီးမ်ား၏ မွန္ကန္ေသာ မူ၀ါဒခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုေၾကာင့္ ကေလးမ်ား ပညာတတ္ေျမာက္ရန္ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆရာ/မမ်ား ႀကိဳးစားသင္ၾကားေစလိုေၾကာင္း၊ ဆရာ/မမ်ား လံုေလာက္မႈရွိလာေေအာင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ၿပီး တတ္ႏိုင္သမွ်ႀကိဳးပမ္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသဦးစီးဥကၠ႒ ျဖားခြန္စံလြင္က ထပ္ေလာင္း အားေပး တိုက္တြန္းအမွာစကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ စေငါေက်ာင္းသည္ ၁၉၉၀ မတိုင္ခင္တြင္ နယ္ေျမေအးခ်မ္းမႈမရွိေသာေၾကာင့္ ပင္လ်န္းဆရာေတာ္ဦးေဆာင္၍ ပင္လ်န္းစာသင္ေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ နယ္ေျမေအးခ်မ္းခါစ ၁၉၉၃ ေရာက္မွသာ စေငါေက်းရြာတြင္ ျပန္လည္ေျပာင္းေရြ႕လာခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိတြင္ နယ္ေျမေအးခ်မ္းမႈ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ စေငါေက်းရြာ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း (၂၄)ရြာတို႔က စေငါအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)ကို တက္ေရာက္ ပညာသင္ယူေနၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း စေငါေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခြန္ပန္းေအာင္ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။

နဂါ႕ခြန္
Powered by Blogger.