Thursday, March 22, 2018

မိတ္ေဆြအေပါင္းသင္းမွအစ ဂရုစိုက္ေစခ်င္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၂)ရက္


လူသားတို႔သည္ အေပါင္းအသင္းႏွင့္ေနတတ္သည့္ သတၱ၀ါပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ လူအမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈမရွိပါက ေလာကႀကီးမွာေနထိုင္ရန္မလြယ္ကူလွေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတိုင္းမွာ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း ရွိလာၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ဘ၀၏ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ျဖစ္လာနိုင္ရန္အတြက္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသည္ဟုသတိထားမိေစခ်င္သည္။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားထဲမွ မိမိတို႔ကိုေရွ႕တြန္းပို႔ေပးသည့္ အေပါင္းသင္းရွိသကဲသို႔ မိမိတို႔ကို ဆြဲခ်ႏိုင္သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားလည္းရွိႏိုင္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုးသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်င္ၾကသည္။ ေအာင္ျမင္ခ်င္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို တစ္ဦးတည္းတစ္ေယာက္တည္းသာ လုပ္ေဆာင္ရန္မလြယ္ကူလွေပ။ တစ္ခါတစ္ရံ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သတိမထားမိသည့္အခ်ိန္ေလးတစ္ခုတြင္ အေပါင္းအသင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရွ႕သို႔ ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္ေနတတ္ၾကသည္။ အေပါင္းအသင္းေကာင္းဆိုသည္မွာ အမုန္းခံၿပီး မိမိေကာင္းဖို႔အတြက္ေျပာပါ လိမ့္မည္။ ဗဟုသုတ အက်ိဳးရွိေစမည့္ အရာမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕သည့္အခါ မွ်ေ၀ေပးပါလိမ့္မည္။ အခ်င္းခ်င္း ဆြဲတင္ကာ လက္တို႔ေပးပါလိမ့္မည္။ ဥပမာ- သင္သည္ စီးပြားေရးတစ္ခုလုပ္ဖို႔ မေအာင္ျမင္မွာေၾကာက္သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္ဆိုပါစို႔။ သင္လုပ္သည့္ အရာတစ္ခုကို အလြယ္တစ္ကူ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ အႀကံဉာဏ္ေပးၿပီး မေအာင္ျမင္မခ်င္း သင့္အနားရွိေနလိမ့္မည္။ သင့္ကို ေကာင္းေစခ်င္သည့္ သူမ်ားသည္သင္တို႔ အဆင္မေျပမႈမ်ားကို အဆင္ေျပေစရန္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား ေပးပါလိမ့္မည္။ ၄င္းတို႔သည္သင့္ကို ေကာင္းေစခ်င္သည့္သူ၊ သင့္ေအာင္ျမင္မႈကိုလိုလားသည့္ အေပါင္းအသင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကိုေဘးရာက္ေစသည့္ အေပါင္းအသင္း မေကာင္းေသာအေပါင္းသင္းတို႔သည္လည္း ေလာကႀကီး၌ ဒြန္တြဲပါလာတတ္ေသာအရာျဖစ္ေလသည္။ သိုးေရၿခံဳေသာ ၀ံပုေလြ၊ ေဒါင္းေယာင္ေဆာင္ေသာက်ီး စသည့္စကားပံုမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။ ဥပမာ -သင္သည္ ေအာင္ျမင္လာသူ သူတစ္ဦးျဖစ္သည္ဆုိပါစို႔။ သင့္ေရွ႕တြင္ခ်ီးက်ဴးစကားေျပာဆိုေနလိမ့္မည္။ အၿပံဳးလွလွေလးႏွင့္ သင့္ကို ရယ္ျပၿပံဳးျပေနလိမ့္မည္။ ေနာက္ကြယ္မွာ သင္ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ကဲ့ရဲ႕ေျပာဆိုေန လိမ့္မည္။ “ကံေကာင္းလို႔ ေအာင္ျမင္သြားတာပါ။ မိဘေတြေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေနတာ ၾကက္ကန္းတိုး သြားတာပါ” စသည့္ အေကာင္းျမင္စိတ္ႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းစကားမေျပာဘဲ ကဲ့ရဲ႕ကာ မနာလိုစိတ္ထားႏွင့္သာ ေျပာဆိုဆက္ဆံလွ်င္ သူတို႔ကို သင္တတ္ႏိုင္သမွ်ေရွာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအေပါင္းအသင္းမ်ားကို အထူးသတိထား ေပါင္းသင့္ေပသည္။

ထို႔ေနာက္ မိတ္ေဆြအေပါင္းသင္းေကာင္းဆိုသည္မွာ အခ်ိန္မ်ား ထိုင္ျဖဳန္းရန္အတြက္ အေဖာ္မျပဳတတ္ေပ။ မိမိအခ်ိန္မ်ား မည္သို႔အသံုးခ်ရမည္ကိုသာ လမ္းညႊန္ျပတတ္ၾကသည္။ အေပါင္းအသင္းမေကာင္းရင္ မိမိဘ၀ဟာ တိုးတက္လာလိမ့္မည္မဟုတ္သလို ေရွ႕လည္းေရာက္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ အေပ်ာ္အပါးကိစၥႀကီးတြင္သာေခၚေလ့ရွိသည့္အေပါင္းသင္းမ်ိဳးကို သတိထားရန္လိုအပ္ေပသည္။ အေပါင္းသင္းတို႔သည္ ေငြေၾကးျပည့္စံုေနမည္ လိုအပ္တာမွန္သမွ်ကို လြယ္လြယ္ေျဖရွင္းတတ္ၾကေပသည္။ 

မိမိသည္ တို႔ႏွင့္ မတူႏိုင္ေပ၊ ဘ၀တြက္ႀကိဳးစားရန္ လိုအပ္ေနေသးသည့္ သူတစ္ေယာက္သည္ မိမိအေျခအေန ေမ့ထားလို႔မရႏိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအေျခအေနကိုမိမိသိရမည့္ျဖစ္သည္။ အေပါင္းအသင္း ေၾကာင့္လည္း အေျခေနကို ကိုယ္တိုင္ေမ့ပစ္ထားသည္မ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္သင့္ပါသည္။ အဆိုးျမင္ စိတ္ရွိသူ၊ အေကာင္းျမင္စိတ္နည္းပါးသူ၊ ခ်ီးမြမ္းစကားမဆိုတတ္သူ၊ မည္သည့္ေကာင္းသည့္အလုပ္ကို လုပ္သည္ျဖစ္ေစ တခုခုဆို အၿမဲအျပစ္ျမင္တတ္သူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ႏွင့္သင္အေနမ်ားလာလွ်င္ သင္မြန္းၾကပ္လာနိုင္သလို ၄င္းတို႔၏ အဆိုးျမင္စိတ္မ်ားလည္းကူးစက္လာႏိုင္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းဆိုသည္ ေပါင္းတတ္ရင္ မိမိအတြက္ေအာင္ျမင္မႈလမ္းစေတြ႔ရွိႏိုင္သကဲ့သို႔ မေပါင္းတတ္ပါက ေအာင္ျမင္မႈလမ္းစမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြားတတ္ပါသည္။

အထက္ပါ အေပါင္းသင္းမိတ္ေဆြေတြကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကုိယ္တိုင္လည္း ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်ႀကံဳေတြ႔ ေနရပါသည္။ အေပါင္းသင္းေပါင္းတဲ့အခါ မိမိဘ၀ကိုျမွင့္တင္ေပးတဲ့ အေပါင္းသင္လား၊ မိမိဘ၀ကို ေဘးေရာက္ ေအာင္တြန္းခ်ေနသည့္ အေပါင္းအသင္းလားဆိုသည္ကို အထူးသတိထားေပါင္းသင္း ေစလိုပါသည္။ အေပါင္းသင္းဆိုသည္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္မႈတို႔မွာ ပါ၀င္ပက္သက္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္မို႔ အေပါင္းအသင္းထားရာတြင္ အထူးသတိျပဳေပါင္းသင္းၾကေစလိုပါေၾကာင္း ဆႏၵျပဳရင္း……,,

နာင္အိန္ေခ
Powered by Blogger.