Thursday, March 29, 2018

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ႏွင့္ TJLS သင္တန္းေက်ာင္းတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဂ်ပန္ဘာသာစကားအေၾကာင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနားျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၉)ရက္

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ႏွင့္ Taunggyi Japanese Language School ( TJLS) သင္တန္းေက်ာင္းတို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ ဂ်ပန္ဘာသာစကားအေၾကာင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၉) ရက္၊ နံနက္ (၁၀း၂၀) အခ်ိန္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိလူငယ္မ်ားအား ဂ်ပန္ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို သင္ၾကားေပးၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေခတ္မွီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားႏိုင္မည့္လူငယ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္တိုးတက္မႈ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုးတက္မႈမ်ားတြင္ တဖက္တလွမ္းပါ၀င္ႏိုင္ရန္" စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မိတ္ဆက္ပြဲကုိ က်င္းပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

" ယခုလိုမိတ္ဆက္ပြဲလုပ္ေပးျခင္းဟာ လူငယ္မ်ားအတြက္အခြင့္အလမ္းရရွိေစရန္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ျမင့္ျမင့္ထားၿပီး ဒီအခြင့္အလမ္းကို ရေအာင္ယူေစခ်င္တယ္။ ကိုယ္ရထားတဲ့ပညာ၊ တတ္ထားတဲ့ပညာ၊ ယူထားတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကို ကိုယ့္ၿမိဳ႕၊ ကိုယ့္ျပည္နယ္ထဲမွ တစ္ဖက္တစ္လွမ္းကေန ျပန္ၿပီးေထာက္ပံ့ေပးေစခ်င္တယ္၊ ကူညီေပးေစခ်င္တယ္။ ယခု ေတာင္ႀကီးကို သင္တန္းေက်ာင္းဖြင့္ေပးတာကလဲ ဂ်ပန္ဘာသာတစ္ခုထဲ သင္ၾကားေပးတာမဟုတ္ဘဲနဲ႕ လူငယ္လူရြယ္ေတြဟာ ကၽြန္မလိုမ်ိဳး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို အလုပ္သြားလုပ္ေစခ်င္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ မိမိတို႔ရဲ႕ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူမ်ိဳးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ရပ္ရြာ/ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၏ အက်ိဳးကိုအေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ျဖစ္တယ္" ဟု Taunggyi Japanese Language School ( TJLS) သင္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚနန္းဇင္မာေအာင္ က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထိုသင္တန္းသည္ ဂ်ပန္ဘာသာစကား ေရး၊ ဖတ္၊ ေျပာ အျပင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံလုပ္ငန္းခြင္သံုးစကားေျပာမ်ားကိုလည္း ေသခ်ာၾကပ္မတ္စြာ သင္ၾကားေပးေနပါသည္။ TJLS ဂ်ပန္ဘာသာစကားသင္တန္းအျပင္ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပရွိ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း လမ္းညႊန္ေပးျခင္း၊ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းတို႔လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ (၁၀) တန္းေအာင္ျမင္သည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ အလုပ္သင္သင္တန္းသားဗီဇာအျဖင့္ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္း N4  ႏွင့္ အထက္ေအာင္ျမင္ရန္လိုအပ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ သက္တမ္း (၃) ႏွစ္ ေနထိုင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ရရွိႏိုင္မည့္ လစာ ခံစားခြင့္ သည္ ျမန္မာေငြက်ပ္ (၁၃) သိန္းႏွင့္ အထက္ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ B.E ျဖင့္ ေက်ာင္းၿပီးထားသူ အင္ဂ်င္နီယာဗီဇာျဖင့္ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္း N3 ႏွင့္အထက္ေအာင္ျမင္ရန္လိုအပ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးစြာေနထိုင္ႏုိင္သည့္ကာလအေတြ႕အႀကံဳ အရည္အခ်င္းေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားႏုိင္သည္။( ကာလ တိုးျမွင့္ႏိုင္သည္)။ ရရွိႏိုင္မည့္ လစာခံစားခြင့္သည္ ျမန္မာေငြက်ပ္ (၁၈) သိန္းႏွင့္ အထက္ ခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

TJLS သင္တန္းေက်ာင္းသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအိုဆာကာအေျခစိုက္ WILLTEC Co.Ltd ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ထားလွ်က္ရွိၿပီး အင္တာဗ်ဴးေအာင္သည့္ေက်ာင္းသာ/သူမ်ားသည္ ထိုကုမၸဏီမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါမိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ အတြင္းေရးမွဴ (၂) ျဖားခြန္ထြန္းေရႊ၊ အတြင္းေရးမွဴး (၃) ျဖားခြန္တင္ထြဠ္၊ ရံုးအဖြဲ႕မွဴး ေစာခြန္ေက်ာ္၀င္း၊ TJLS သင္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚနန္းဇင္မာေအာင္၊ သင္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ေဒၚၿဖိဳးသႏၱာေအာင္၊ ရံုးတာ၀န္ခံ ေဒၚစုျမတ္ႏိုးလြင္ ႏွင့္ TJLS အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန ဌာနမွဴး ခြန္ေစာလြင္ ၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) မွ ရံုးအဖြဲ႕မ်ား၊ လူငယ္မ်ား (၁၀၀)နီးပါး တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

နန္းအိေျႏၵခမ္း
Powered by Blogger.