Friday, April 27, 2018

ေန႔ရက္ေတြကိုဘာေၾကာင့္ဒီလိုေခၚတာလဲ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၇)ရက္


လူသားတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ ေမြးေန႔ေမြးနံအေၾကာင္းကို သိရွိၿပီးသူမ်ားရွိသလုိ မသိေသးသူမ်ားလည္း ရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေန႔ရက္မ်ားအေၾကာင္းကို တစ္ခ်ဳိ႕တစ္ဝက္ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “တနဂၤေႏြကို ဘာေၾကာင့္ တနဂၤေႏြလို႔ေခၚတာလဲ၊ စေနကိုဘာေၾကာင့္ စေနလို႔ေခၚတာလဲ” စသည့္အေၾကာင္းအရင္းေတာ့ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့စာေပ ျမန္မာ့သမိုင္းကို ေလ့လာၾကည့္သည့္ခါမွာ ျမန္မာဘာသာစကားပညာရွင္ ဆရာႀကီး ဦးဖိုးလတ္ရဲ႕ “ျမန္မာအစ” ဆိုသည့္ စာေပမ်ားမွာ ေန႔ရက္၏အမည္မ်ား ေရးသားထားသည္ကို ေတ႔ြရပါသည္။
၎မွာ-
တနဂၤေႏြေန႔
ျမန္မာအယူအဆမ်ားမွာ တနဂၤေႏြဟာ ေနမင္းႀကီးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂံေက်ာက္စာမ်ားမွာ တန္နင္ကုနယ္၊ တန္နင္ကုေႏြ၊ တန္နွင္းကုေႏြ ဟုပါရွိတယ္လို႔ မွတ္သား ထားရပါတယ္။ တန္နင္ကို ျမန္မာဘာသာႏွင့္ နီးႏြယ္ေသာေရာင္းရင္းျဖစ္ၿပီး ဘာသာစကား ခ်င့္ခ်ိန္၍ အဓိပၸါယ္ေကာက္ေသာအခါ (ေန)ဟု အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။ (ကုနယ္၊ ကုေႏြ၊ ကေႏြ) ဟူသည္ကား ေနကိုေဟာျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တန္နင္ကုနယ္မွာ ေနေန႔ ဟုအဓိပၸါယ္ရပါသည္။

တနလၤာေန႔
အလုပ္လုပ္တဲ့လူေတြႏွင့္ ေက်ာင္းတက္တဲ့သူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အလုပ္လုပ္တဲ့ တနလၤာေန႔ဟာ အမွန္ေတာ့ ေအးခ်မ္းျခင္းနမိတ္ကိုေဆာင္တဲ့ လမင္းႀကီးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ တနလၤာဟူေသာ ေ၀ါဟာရမွာ ပုဂံေရွးေရး တန္နင္လာမွ လာတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ လာ ဟူေသာပုဒ္မွာ အလြန္ေရွးက်ေသာ (လ)ေဟာပုဒ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တနလၤာ ဆိုသည္မွာ ေနလ သုိ႔မဟုတ္ လမင္းေန႔ျဖစ္သည္။ လမင္းကို အစြဲျပဳ၍ ေခၚေသာေန႔ပင္ျဖစ္သည္။

အဂၤါေန႔
တနဂၤေႏြ၊ တနလၤာ မွအပ က်န္ေန႔မ်ား၏ အမည္တို႔မွာ ျမန္မာအေခၚမဟုတ္ဘဲ သကၠတ ဘာသာမွ ဆင္းသက္လာေၾကာင္း ဦးဖိုးလတ္က ၀န္ခံေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ေရွးေက်ာက္စာတို႔၌  အကၤာ၊ အင္ကာ၊ အဂၤါ ဟူ၍ ေတြ႕ရပါသည္။ အဂၤါရဟူေသာ သကၠတမွ လာေသာစကားျဖစ္၍ မီးက်ီမီးခဲ ဟုအဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မီးက်ီကဲ့သို႔နီေသာအစင္း ရွိေသာၿဂိဳလ္ဟု အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ အဂၤါၿဂိဳလ္ကိုအစြဲျပဳေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔
သကၠသ ဘာသာျဖင့္ ဗုဒၶဒိန ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶ၀ါရ ဟူ၍လည္းေကာင္း ေခၚဆိုၾကပါတယ္။ ဗုဒၶ၏အနက္မွာ နိုးၾကားျခင္း၊ ပညာရွိျခင္း၊ ေသာမၿဂိဳလ္ျဖစ္ေသာ လမင္း၏သား ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ရာဇမတၱဏ္ စေသာက်မ္းတို႕၌ တနလၤာၿဂိဳလ္(လမင္း) မိဘုရားတာရာေဒ၀ီတြင္ ဖြားျမင္ေသာသားဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဒိန၀ါရ တို႔၏အနက္မွာ ေန႔ျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶ ဟူေသာပုဒ္ကို ပါဠိ သကၠတဘာသာတို႔၌ ဗုဒၶဟူ၍ လဲလွယ္ေရးသားေခၚ ဆိုၾကပါသည္။ မြန္တို႔က ဗုဒၶ၀ါရကို ရ ေျခ၍ ဗုဒၶ၀ါဟု ေခၚဆိုၾကၿပီး ျမန္မာတို႔က ဗုဒၶဟူး ဟုေခၚဆိုလာၾကပါတယ္။ ေက်ာက္စာတို႔၌ ပုတၱဟု ေတြ႕ရသျဖင့္ ေရွးျမန္မာတို႔သည္ ဗုဒၶကို အမည္လြဲၿပီး ပုတၱ ဟုေရးၾကသည္ကို သိရွိႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုတၱမွာ ဗုဒၶ ပင္ျဖစ္သည္။ ဟူ သည္ ပင့္ေခၚျခင္းအန္ရသည္ဟုဆို၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုတၱဟူး ဗုဒၶဟူး သည္ ဘုရားရွင္ကို ပင့္ေခၚေသာေန႔ဟု အဓိပၸါယ္ေကာက္လို႔ရပါသည္။

ၾကာႆပေတးေန႔
ရာဇမတၱဏ္က်မ္းအရ ၾကာသာပေတးသည္ သိဒၶတိုင္း၊ အဂႌရသအႏြယ္၊ က်ာသပေတးကို အစြဲျပဳ၍ ေခၚဆိုသည္ဟု ဆိုထားပါတယ္။ ပုဂံေက်ာက္စာတို႔၌ ၾကာသပတိယ္ႏွင့္ ဆင္တူအေရး အသားကို ေတြ႔ရပါၿပီး ယင္းပုဒ္သည္ ၿဗိဟသြတိ မွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းႏွင့္အနက္တူ ၀စသံပတိ(သို႕)၀က်သံပတိ မွ ေသာ္လည္းေကာင္း လာဟ္ရနိိေၾကာင္း ဦးဖိုးလတ္က ဆိုထား ပါတယ္။ ၎ပုဒ္နွစ္ခုစလံုး၏ အနက္မွာ ၀စသာ=စကား + ပတိ=အရွင္ စကား၏အရွင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာေက်ာက္စာ၌ ေရးေသာ ပတိယ္ ေခတ္အေရးအသားႏွင့္ဆိုေသာ္ ပတိနွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။

ေသာၾကာေန႔
ေတာဇာဂူတိုင္းသား ေသတဗ်အမ်ိဳး ဘ၀ုေရသု၏ မယားျဖစ္သူမွ ဖြားျမင္ေသာ ေသာၾကာကို အစြဲျပဳ၍ ေခၚေၾကာင္း မတၱက်မ္းတြင္ ျပဆိုထားပါတယ္။ သုၾကာ ဟူေသာပုဒ္မွာ သကၠတဘာသာ သုၾက မွ ဆင္းသက္ လာေသာ ပုဒ္ျဖစ္သည္ကို မျငင္းေခ်။ သုၾကာမွ ေသာၾကာျဖစ္လာပံုကို ဦးဖိုလတ္က အဆင့္ဆင့္ ရွင္းျပထားသည္။ သုၾကာ၏ အဓိပၸါယ္မွာ(ျဖဴစင္ေတာက္ထြန္းျခင္း)ျဖစ္၏။

စေနေန႔
ရာဇမတၱဏ္က်မ္း၌ စေနကို သေနဟုျပထားပါသည္။ ေသာရဌတိုင္းအႏြယ္ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳလ္မင္း၏ မယား ယသိဆာယာတြင္ ဖြားျမင္ေသာသား ဇပၸကိုအစြဲျပဳေခၚေၾကာင္း ဆိုထားပါသည္။ ပုဂံေက်ာက္စာတို႔၌ စေနကို စနိဟ္ဟု ေရးသားထားသည္။ ယင္းမွာ သကၠတဘာသာ ဂနိ(ရုနိ)ဟုဖတ္ပါမွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု ဦးဖိုးလတ္က ရွင္းျပထားပါသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ ျဖည္းညင္းစြာသြားျခင္း ျဖစ္၏။ ေရွးရိုးက်မ္းဂန္တို႔၌ စေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သေနစရ ျဖည္းျဖည္းသြားသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ (၇)ရက္သားသမီးတိုင္း မိမိတို႔၏ ေမြးေန႔ေမြးနံအေၾကာင္း ဆင္းသက္လာပုံ၊ ျဖစ္ေပၚလာပုံ အဆင့္ဆင့္ကို သိသင့္သိထိုက္သည္ဟု ဗဟုသုတအေနႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္ရွိမွတ္စုၾကမ္းမွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပ လိုက္ရပါသည္။

လြန္းလိြဳ
ခမ္းလြယ္လုံ/ပင္ေလာင္း
Powered by Blogger.