Monday, April 30, 2018

ခြဲျခားျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကပါ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၃၀)ရက္


လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အထင္အျမင္၊ အေျပာအဆို၊ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာစသည့္ျဖင့္ တူညီၾကမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ဖက္သားခြဲျခားေနျခင္းကို စာနာတတ္ေစျခင္းျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသားတင္ျပလိုပါသည္။

လူတစ္ဦးသည္ သူေနရာႏွင့္သူ အေရးပါပါသည္။ တစ္ဖက္သား၏ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္က်ေနတတ္ သူမ်ားလည္းရွိပါသည္။ အေကာင္းေျပာေသာ္လည္း တခါတေလတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း ျဖစ္မလာေသာအခါ ခုတ္ရာတျခား ထိရာတျခား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နားလည္မႈ လြဲမွားတတ္ၾကပါသည္။ လူတစ္ေယာက္မွာ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိ သကဲ့သို႔ အားသာခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ စကားတစ္ခြန္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးပ်က္ႏိုင္သကဲ့သို႔ လူတစ္ေယာက္လည္း ၿပိဳကြဲပ်က္စီးသြားႏိုင္ပါသည္။ စိတ္ေထာင္းလွ်င္ ကိုယ္ေၾကျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ အေကာင္းအဆိုးမ်ားကို ေဝဖန္ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ အရည္အခ်င္း အသစ္အဆန္း တီထြင္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသာေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ မေပါင္းခ်င္၊ မေျပာခ်င္၊ အသိအမွတ္မျပဳခ်င္၊ ေရွာင္ပုန္းခ်င္ စသည့္တို႔ျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံလာၾကပါသည္။ အေျပာေကာင္းသူတစ္ယာက္ေၾကာင့္ အေျပာမေတာ္၊ မတတ္ေသာ လူတစ္ေယာက္က မ်က္ႏွာငယ္၊ စိတ္အားငယ္ေနရတတ္ပါသည္။ “ႏႈတ္ခ်ိဳလွ်င္ သွ်ိဳတစ္ပါး” ျဖစ္သည္ကို ျငင္းဆိုၾကမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ကို အျပန္အလွန္ေလးစားမႈျဖင့္ စာနာသင့္ပါသည္။

အေျခအေနေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္ဥပကၡာျပဳခံေနရသည္ကို သိေနေသာ္လည္း အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈလည္း ရွိလာမည္မဟုတ္ပါ။ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ပစ္ပယ္ခံရျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားျခင္းခံရဖန္မ်ားလာလွ်င္ သူအလိုလို ေဘးေရာက္သြားတတ္ပါသည္။ ထိုလူသည္ အလုပ္ကို ေတာ္ေအာင္၊ တတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ တာဝန္ေက်ေအာင္သာ လုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္ထက္ အျပင္ေလာကမွာ ရွိေသာအရာမ်ားကို ပို၍စိတ္ဝင္စားတတ္ၾကပါသည္။ အလုပ္တြင္ သူ႔အတြက္ အခြင့္အေရး၊ ေနရာမရွိေသာ လူပိုတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ နားလည္လာပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ္လည္း အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္အခ်ိန္မွာ အျပစ္ေျပာမွာလဲ အဆူခံရမွာလဲ ဆိုသည့္အေတြးကို ေခါင္းထဲတြင္ အၿမဲတမ္းေတြးေနတတ္ပါသည္။ မိသားစုတြင္လည္း ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား၊ မိဘမ်ားအေပၚ သူစိမ္းျဖစ္လာျခင္း၊ မိသားစုအေရးလုပ္ရာတြင္လည္း “ လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး နင္ဘာမွမသိဘဲနဲ႔ဝင္မေျပာႏွင့္ ”  စသည္မ်ား အေျပာခံရမည္ကို သာ ေတြးေနမိၿပီး မိသားစုကို လ်စ္လ်ဴရႈ႕သြားတတ္ပါသည္။

သူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊ မိသားစုတစ္ခုတြင္ျဖစ္ေစခြဲျခားျခင္းခံရပါက ထိုလူသည္ စိတ္အားငယ္ၿပီး ဝမ္းနည္း လာတတ္ပါသည္။ အေရးအရာကိစၥတြင္လည္း ထိုသူကိုပါဝင္ေလ့မရွိေသာေၾကာင့္ ေနာင္အခါအေရးႀကဳံလာလွ်င္ မည္မွ်ပင္ အေရးႀကီးသည့္ကိစၥျဖစ္ပါေစ စိတ္ဝင္စားမႈရွိလာေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ အလုပ္ကိစၥ၊၊ လူမႈေရးကိစၥ၊ မိသားစုကိစၥစသည့္ အေရးအရာကိစၥမွန္သမွ်တြင္ ခြဲျခားမႈရွိေနလွ်င္ မိမိလိုခ်င္ေသာ၊ ျဖစ္ခ်င္ေသာအရာမွန္သမွ်လည္း ရရွိလာမည္မဟုတ္ပါ။ ထိုခံစားခ်က္သည္ အလြန္္အက်ဴးျပင္းထန္လာလွ်င္ ပါဝင္ေသာလူမ်ားက တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေရွာင္လာႏိုင္ျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴရႈႏိုင္ျခင္း ျဖစ္လာသည္။

ခြဲျခားခံေနရေသာ လူတစ္ဦးသည္ အေနအထိုင္မတတ္ျခင္း၊ အေျပာအဆိုမတတ္ျခင္း၊ အေပါင္းအသင္းႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အဆင္မေျပျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္မေနတတ္ျခင္း၊ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ မတိုးတက္ျခင္း၊ အတတ္ပညာမ်ား မထူးခၽြန္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အျပစ္ပယ္ခံေနရသလား စသည့္ျဖင့္ အေတြးေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ စဥ္းစားေနထိုင္လာပါသည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံေစကာမူ လူတစ္ေယာက္၏ အနာဂါတ္ကို စဥ္းစားၿပီး ဘဝကို တိုးတက္ေအာင္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား လမ္းညြန္ေပးသင့္ပါသည္။

ခြဲျခားျခင္းသည္ ေရရွည္တြင္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ပ်က္စီးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ခံစားခ်က္ထုတ္ေဖာ္ေရးကိစၥမွာ အပ်က္အစီးမ်ား အလြန္အကၽြံေျမာက္မ်ားစြာ သင္လုပ္မိသြားႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာလူသည္ သူတစ္ပါး၏ ကဲ့ရဲ႕ဆက္ဆံခံရမႈေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာသည္အထိ ခါးသီးနာက်င္လ်က္ ဘဝအႏွစ္သာရကို ျဖဳန္းတီးပစ္ၾကပါသည္။ ခြဲျခားပါ။ အလြန္အကၽြံေတာ့ မလုပ္ျပမိပါေစႏွင့္။ ခြဲျခားျခင္းမွ လူတစ္ေယာက္၏ အနာဂါတ္ကို ေျပာင္းလဲႏိုင္သကဲ့သို႔ လူတစ္ေယာက္ကိုလည္း ပ်က္စီးသြားႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ေစ၊ မိသားစုျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေစ အခ်င္းခ်င္းတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးခြဲျခားျခင္းမရွိဘဲ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ႏွင့္ ေနထိုင္သြားၾကပါဟု တိုက္တြန္းေရးသားတင္ျပလိုက္ပါသည္။

ဆာ;မူ;ေပ;(စႏၱာ;ခမ္း)
Powered by Blogger.