Wednesday, May 30, 2018

ပအိုဝ္းမေလးေတြကို ဖတ္ေစခ်င္လို႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၀) ရက္


ကမၻာႀကီး၏ မ်က္ႏွာျပင္ဧရိယာမွာ ၁၉၆.၉ မီလီယံစတုရန္းမိုင္ရွိသည္။ ထိုမွ်က်ယ္ေျပာလွသည့္ ေလာကႀကီးတြင္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ အမ်ိဳးသမီးထုျဖစ္ေသာ မိန္းကေလး မ်ားသည္ အမ်ားစုျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ က်ယ္ေျပာလွသည့္ေလာကႀကီးေပၚတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ ေအာင္ျမင္ေသာ မိန္းကေလးျဖစ္ဖို႔ ဘဝမွာ မိမိျဖစ္ခ်င္သည္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။ အေႀကာင္းမွာ ဘဝတြင္ မိမိႏွစ္သက္ေသာအလုပ္ကို လုပ္ေနရေသာ လူတစ္ေယာက္သည္ ေအာင္ျမင္မႈမရေသးသည့္တိုင္ေအာင္ အနည္းဆံုးစိတ္ေက်နပ္မႈ ရေနပါသည္။ ေရြးခ်ယ္စရာေတြ မ်ားသည့္ ေလာကႀကီးတြင္ မိမိေလွ်ာက္မည့္လမ္းသည္ သူတစ္ပါးႀကိဳက္ဖို႔ထက္ မိမိေပ်ာ္ရႊင္ ေက်နပ္ဖို႔က ပို၍အေရးႀကီးပါသည္။ မိမိႀကိဳက္သည့္လမ္းကို ေရြးလိုက္သည့္အတြက္ အခက္အခဲ ေတာ့ရွိမည္။ မိမိကိုယ္မိမိ မည္သို႔ေသာသူျဖစ္ခ်င္သည္ကို သိရွိေအာင္ျပဳလုပ္ျပီး မိမိျဖစ္ခ်င္သည့္ အတိုင္းျဖစ္ေအာင္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားၾကရမည္။ ဤသည္မွာ “အခက္ခဲဆံုးႏွင့္ ေက်နပ္စရာ အေကာင္းဆံုး အလုပ္ျဖစ္သည္” ဟုဆရာေတာ္ႀကီးအရွင္ေဇာတိက ကမိန္႔ၾကားခဲ့ဖူးသည္။

ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေဖာက္ျပီး ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚကိုယ္ရပ္တည္သည္ဟုဆိုရာ၌ အခ်ိဳ႕ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႀကိဳးစားမႈ၊ စြန္႔စားမႈကို အသိအမွတ္မျပဳပဲ “မိန္းကေလး ျဖစ္ၿပီး လုပ္ခ်င္ရာေလွ်ာက္လုပ္ေနသည္” ဟုအထင္အျမင္ေသး ေလွာင္ရယ္တတ္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အတိုင္းအဝိုင္းမ်ားရွိေနတတ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ဥာဏ္ ရည္နိမ့္ၾကသည္ဟု ထင္ၾကေပမယ့္ တခါတရံ မည္သူမွ်မေတြးေခၚႏိုင္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားကို သယ္ေဆာင္လာတတ္ၾကပါသည္။ ေလးလံတဲ့အရာေတြ မသယ္ႏိုင္ေပမယ့္ ေပါင္ ၁၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ လာမည့္ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္မကကို (၉)လခန္႔ ဗိုက္ထဲထည့္ထားႏိုင္ပါသည္။ အားႏြဲ႕လြန္း ၾကေပမယ့္ သန္မာတဲ့ေယာက္်ားေတြကို ငိုငိုၿပီးေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ ျပန္ပါသည္။ ထူးျခားလွေသာ ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္းမ်ားရွိေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္ရဲေသာ မိန္းမတစ္ ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အသီးသီးေသာ အပင္သည္ ခဲပစ္ခံရမည္၊ အပြင့္ပြင့္ေသာအကိုင္းသည္ အႏွိမ္ခံရစၿမဲျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုသည္မွာ မနာလိုမႈမ်ားႏွင့္တည္ေဆာက္ထားေသာ အသိုက္အဝန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ကိုနားလည္ရမည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုသည္မွာ သင္မေအာင္ျမင္ေသးခ်ိန္တြင္ သင့္ကိုသတိထားမိၾကမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း သင္ေအာင္ျမင္လာ လွ်င္ျဖင့္ သင့္ကိုအာရံုစိုက္လာ ၾကလိိမ့္မည္။ ပထမဦးစြာသင့္ကို လစ္လ်ဴရွုမည္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သင့္ကို ေလွာင္ရယ္ၾကလိမ့္မည္၊ ေနာက္ေတာ့သင့္ကို တိုက္ခိုက္လာမည္၊ ဤအဆင့္မ်ားကို ေက်ာ္ လြန္ႏိုင္ၿပီးေနာက္မွ  သင္ေအာင္ျမင္လာလိမ့္မည္။ အဟတၱမဂႏၶီ ကလည္း “လူေတြမနာလိုမႈမ်ား ေလ သင့္ေအာင္ျမင္မႈႀကီးေလပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ လူေတြက မနာလိုမႈေတြနဲ႔ တစ္ဖက္သားကို မသိမသာခ်ီးက်ဴးေနၾကတာျဖစ္သည္ကို မသိၾကတာပါ’’ ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။

သင့္ေအာင္ျမင္မႈ သိပ္မႀကီးမားေသးရင္ေတာ့ သူတို႔တိုက္ခိုက္ ေနပါလိမ့္မည္။ သူတို႔ မမွီႏိုင္ေအာင္ သင္ေအာင္ျမင္သြားရင္ေတာ့ျဖင့္ သူတို႔လက္ခုတ္တီး ၾကပါလိမ့္မည္။ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ ေဝဖန္မႈသည္ ခြဲျခား၍မရေသာအရာႏွစ္ခုပါ။ ေအာင္ျမင္မႈရွိလွ်င္ေဝဖန္မႈ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ သစ္ပင္ျမင့္ေလ ေလတိုက္ခံရေလပါပဲ။ ေလတိုက္တိုင္းသစ္ပင္ေတြ ျပိဳလဲၾကသည္မဟုတ္ပါ။ ေလတိုက္တိုင္းသာ သစ္ပင္ေတြျပိဳလဲၾကမည္ ဆိုပါလွ်င္တစ္ကမၻာလံုး လြင္ထီးေခါင္ျပင္ျဖစ္သြား ေပလိမ့္မည္။ စိတ္ဓာတ္ႀကံခိုင္သူမ်ားသည္ သူမ်ားစကားနဲ႔ မလဲၿပိဳၾကပါ။ ေအာင္ျမင္မႈဆီေရာက္ ေအာင္သြားၾကပါသည္။ သူတို႔ကိုေဝဖန္သူေတြကို ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔အလဲထိုးၾကပါသည္။

သစ္ပင္ခ်င္း အတူတူ ျမက္ပင္ျဖစ္လို႔တက္နင္းခံရျခင္းထက္ သစ္ပင္ႀကီးလို႔ေလတိုက္ခံရ ျခင္းကပို၍ ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိုးေကာင္းကင္ကို ေခါင္းေမာ့ၿပီး တံေတြးေထြး တဲ့သူမ်ားသည္ သူေထြးတဲ့တံေတြး သူ႔မ်က္ႏွာေပၚျပန္က်မွာပဲ ဟုသေဘာမွတ္ကာ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ၾကရမည္။ ေအာင္ျမင္မႈသို႔သြားရာလမ္းတြင္ ဆူးေညာင့္ခလုတ္မ်ားစြာ ရွိျပီး မည္သည့္အရာမွ် လြယ္လြယ္မရေၾကာင္းသတိျပဳရမည္။ တစ္ရက္လွ်င္အခ်ိန္အားျဖင့္ ၂၄ နာရီရွိၿပီး နာရီတစ္လံုးသည္ တစ္ရက္လွ်င္၂ ႀကိမ္ နာရီထပ္ေသာ္လည္း အခြင့္အေရးသည္ တစ္ ရက္ကိုတစ္ခါမွ်ရရန္မွာ မလြယ္ကူလွေပ။ ထိုေၾကာင့္ “လသာတုန္းဗိုင္းငင္၊ မိုးရြာတုန္းေရခံ” စသည့္ဆိုရိုးစကားမ်ားသည္လည္း ရခဲလွေသာအခြင့္အေရးကို ေကာင္းမြန္စြာအသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ဆံုးမ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ လသာမွသာ ဗိုင္းငင္ရမည္မဟုတ္ပဲ လသာသည္ျဖစ္ေစ လမသာ သည္ျဖစ္ေစ ဗိုင္းငင္ၾကရမည္။ သို႔မွသာအခြင့္အေရးေရာက္လာမည့္ အခ်ိန္တြင္အခြင့္အေရးကို ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဘဝ ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ႀကိဳးစားရင္း လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ဘဝေလးတစ္ခု မပ်က္စီးသြားရန္ျဖစ္ ပါသည္။ ေပ်ာ္ရြင္ေသာဘဝနဲ႔အတူ ေအာင္ျမင္မႈရရန္မွာ (၁)မိမိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွန္သမွ်ကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ (၂)မိမိကိုယ္ကို္ခ်စ္ရမည္ (၃)ခြင့္လြတ္တတ္ေသာ စိတ္ကိုေမြးျမဴရမည္ (၄)မိမိေၾကာင့္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် မထိခိုက္မနစ္နာေစရန္ ဂရုျပဳ ရမည္။ ေနာက္ဆံုးအေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ အေကာင္းျမင္စိတ္ထားရမည္။ အေကာင္းျမင္စိတ္ ထားျခင္း၊ သည္းခံျခင္းဟုဆိုရာတြင္ မိမိမညံ့ေၾကာင္း ၊ အစြမ္းအစရွိေၾကာင္း ျပသေပးဖို႔ေတာ့လို အပ္ေပလိမ့္မည္။

သို႔မွသာႏွင္းဆီပန္းေလးလို မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ႏိုင္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ္ ျငားလည္း ေနမင္းႀကီးသည္တစ္စင္းတည္းရွိေသာ္လည္း ေလာကႀကီးကိုအလင္းေရာင္ လံုလံု ေလာက္ေလာက္ ေပးႏိုင္သကဲ့သို႔ မိန္းမတစ္ေယာက္သည္လည္း တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္ေနေစ ကာမူ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ဘဝကိုလွပ ေအာင္ဖန္တီးထုဆစ္ ႏိ္ုင္ေပလိမ့္မည္။

ဒီးဒီး (လိြဳင္ေကာ္) 

Powered by Blogger.