Friday, June 29, 2018

ပအုိ၀္းတိုင္းရင္းသား၏ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီစနစ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၉)ရက္ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းသို႔ အေစာဆံုးေရာက္ရိွေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားတြင္ တစ္မ်ိဳးအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ထီးနန္းမ်ားႏွင့္တင့္တယ္ထည္၀ါစြာ ေနထိုင္နိုင္ခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးလည္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔တိုင္းျပည္နိုင္ငံမ်ားကို တည္ေထာင္ရာတြင္လည္းအျခားေသာ လူမ်ိဳးကိုလည္းေကာင္း၊ အျခားတိုင္းျပည္ႏွင့္ နယ္ေျမမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း လုယူခ်ဲ႕ယူျခင္း၊ သိမ္းပိုက္ျခင္းမ်ားကိုမျပဳဘဲ မိမိလူမ်ိဳးမ်ား၏ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳးအတြက္ တိုင္းျပည္နိုင္ငံမ်ားကို တည္ေထာင္အုပ္စိုးျခင္းသာျဖစ္သည္။ ပအို၀္းဘုရင္မနုုဟာမင္းလက္ထက္တြင္ အေနာ္ရထာမင္း၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ သု၀႑ဘူမိၿမိဳ႕ေတာ္အပါအ၀င္ ပိဋကတ္သံုးဘံု၊ ဘုရင္မင္းျမတ္၊ မွဴးမတ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား စသည္တို႔ကို ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား၏ နိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စသည့္အမ်ိဳးသားေရး၏ အေရးအရာမွန္သမွ် ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဘုရင္မင္းျမတ္အပါအ၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္ခုလံုး ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားသည္ ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀၀)နီးပါး သူ႕ကြ်န္ဘ၀မ်ားျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ အျခားေသာတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕၏ နွိပ္စက္မႈဒဏ္ေၾကာင့္ ေတာေတာင္ေဒသမ်ားသို႔ထြက္ေျပးခိုလံႈၿပီး မ်က္စိမွိတ္ နားပိတ္ဘ၀ျဖင့္ ဆင္းရဲပင္ပန္းမႈမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ထို႕သို႕ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕၏ ဖိႏိုပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ခုခံမႈမရိွဘဲ ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀၀)နီးပါး သည္းခံေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔သည္းခံေနထိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးကို ဆက္လက္ဖိနိုပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ခါးသီးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို မခံနိုင္သျဖင့္ ျမန္မာသကၠရာဇ္(၁၃၂၃)ခုႏွစ္တြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ ပထမေတာ္လွန္ေရးကို မလြဲေရွာင္သာ ဆင္ႏြဲခဲ့ရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရယူရန္ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ႏွင့္ ဖက္စစ္ဂ်ပန္မ်ား တိုက္ထုတ္ခ်ိန္ကာလတြင္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ တိုင္းျပည္နိုင္ငံအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လွမ္းမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေသာအခါတြင္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ မည္သည့္အခြင့္အေရးမွမရရိွခဲ့ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့သည္။ ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ လက္နက္ကိုင္ အင္အားပိုမိုေတာင့္တင္းခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္ကိုပုန္ကန္မႈမျပဳဘဲ ပေဒသရာဇ္စနစ္ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားတန္းတူရည္တူရိွေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င္းသံုးေပးရန္ႏွင့္ ပအို၀္းေဒသျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ အစိုးရအားေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ လူအင္အားအမ်ားအျပားျဖင့္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ မိမိတို႕၏လက္နက္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကို လဲလွယ္ခဲ့ၾကသည္။ ပအို၀္းလူမ်ိဳး၏ ပထမေတာ္လွန္ေရးသည္လည္းၿပီးဆံုးသြားခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႕ပအို၀္းလူမ်ိဳး၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေၾကာင့္နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ လက္ခံသျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပေဒသရာဇ္စနစ္လည္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းခဲ့သည့္အျပင္ ပအို၀္းေဒသျပန္လည္ထူေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေတာ္အတင့္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ေဒသျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္နိုင္သျဖင့္ မနာလိုသူမ်ား၏ ေသြးထိုးခဲ့မႈေၾကာင့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုးနီးပါးကို နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့သျဖင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပ်က္စီးသြားခဲ့ရသည္။ ဖမ္းဆီး သြားေသာ ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျပန္လည္လြတ္ေပးရန္ က်န္ရိွေနေသာပအို၀္းေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕က ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ လက္မခံခ့ဲသျဖင့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳး၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေတာ္လွန္ေရးသည္လည္း မလြဲမေရွာင္သာ ျပန္လည္ဆင္ႏြဲခဲ့ရသည္။

ပအို၀္းလူမ်ိဳး၏ ဒုတိယအႀကိမ္လွန္ေတာ္ေရးသည္လည္း အျခားေသာလူမ်ိဳးမ်ားကိုလည္းေကာင္း နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုလည္းေကာင္း လိုက္လံေနွာင့္ယွက္ဖ်က္စီးျခင္းမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ျခင္းမရိွဘဲ မိမိအမ်ိဳးသား၏အမ်ိဳးသားအခြင့္အရးအတြက္ လက္နက္စြဲကိုင္ျခင္းမ်ိဳးသာျဖစ္သည္။ ပအို၀္းလူမ်ိဳး၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေတာ္လွန္ေရးသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အတန္းစားနိုင္ငံေရးစနစ္ကို အေျခခံေသာ ေတာ္လွန္ေရး(ရရလဖ) လက္ခံက်င့္သံုးခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာပင္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားေသာ ပအို၀္းေခါင္းတို႕သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုက်င့္သံုးနိုင္ရန္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအေရးကို အေျခခံေသာ အင္အားစုတစ္ခုအျဖစ္ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းနိုင္ခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီကို(အမ်ိဳးသားေရး)အေျခခံေသာ ပအို၀္းအင္အားစု(PNO)သည္ ၁၉၉၁-ခုနွစ္တြင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပအို၀္းေဒသကိုကာကြယ္နိုင္ရန္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရိွေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရယူနိုင္ခဲ့ၿပီး နိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္လက္တြဲကာ အထူးေဒသ(၆)ကိုပအို၀္းေဒသအျဖစ္နိုင္ငံေတာ္မွ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး ပအို၀္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့သည္။ ထို႕အျပင္ နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အစိုးရလက္ထက္တြင္ က်င္းပေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏၂၀၀၈-ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲသည့္ညီလာခံကိုလည္း တက္ေရာက္နိုင္ခဲ့ၿပီး ထို၂၀၀၈-ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုးအေျခခံဥပေဒမွ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကိုလည္း အတည္ျပဳျပဌာန္းနိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၀-ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လက္ခံက်င့္သံုးလာသျဖင့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕သည္ ပအို၀္းေဒသလံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းကိုေဆာင္ရြက္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ နိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုကိုတည္ေထာင္နိုင္ခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္းျပည္သူလူထု၏အားေပးေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ရေဒသျဖစ္ေသာ ပင္ေလာင္း၊ ဆီဆိုင္၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္သံုးခုကို အစိုးရငယ္တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ အျခားေသာမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကလုပ္ေဆာင္လာနိုင္ခဲ့သည္။ ပအို၀္းေဒသျဖစ္ေသာ အထူးေဒသ(၆)အတြင္းရိွ ပအို၀္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႏွင့္ ဆက္စပ္လ်ွက္ရိွေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကိုလည္း  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ျပည္နယ္ အစိုးနွင့္ အျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္းကာ ေဒသဖြံ႕ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ လ်က္ရိွပါသည္။ ထို႕အျပင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား၏ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အမ်ိဳးသားအခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ပိုမိုရရိွလာေအာင္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္လ်က္ရိွပါသည္။

ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္သည္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ႏွင့္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေနေသာ အခ်ိန္ကာ လျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႕ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္နိုင္ရန္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ တစ္နိုင္ငံလံုးပစ္ခက္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံက်င္းပျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ ထိုျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္ေရးညီလာခံက်င္းပနိုင္ရန္ အဓိကအင္အားစုမွာ အစိုးရ(လြတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္)၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္၊ အနိုင္ရနိုင္ငံေရးပါတီ တို႕ျဖစ္သည္။

လက္ရိွအခ်ိန္အခါတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္လူမ်ိဳးေပါင္းစံုလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(ရလလဖ)အင္အားစုမွ ျပန္လည္ခြဲထြက္လာေသာပအို၀္းေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕သည္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNLO) ဖြဲ႕စည္းနိုင္ခဲ့ၿပီး ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို NCA အတိုင္းလုပ္ေဆာင္လာနိုင္ေစရန္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွေသာအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင္း လက္ရိွျမန္မာနိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္နိုင္ရန္ ႀကိဳး ပမ္းေနခ်ိန္တြင္  အစိုးရ(လြတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ အစိုးရ)၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္၊ အနို္င္ရနိုင္ငံေရး ပါတီတို႕သည္အဓိကအင္အားစုမ်ားျဖစ္သည္။ အစိုးရဖက္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း (ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စား လွယ္မ်ားရိွ)၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ပံုစံတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း(PNLO)၊ အနိုင္ရနိုင္ငံေရးပါတီတြင္ ေသာ္ လည္းေကာင္း(PNO) ေနရာအသီးသီးတို႕တြင္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနရာရယူထားၿပီလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံတြင္လည္း ပအို၀္း အမ်ိဳးသားအတြက္ အေျခအေနေကာင္းမ်ားရိွေနသည္ကိုလည္း ယံုၾကည္ရပါသည္။

အထက္တြင္ေရးသားတင္ျပထားေသာ ပအို၀္းလူမ်ိဳး၏အမ်ိဳးသားေရး၊ နိုင္္ငံေရးသမိုင္းေၾကာင္း တစ္ခုလံုးသည္ အျခားေသာလူမ်ိဳးမ်ား၊ နိုင္ငံေဒသမ်ားကို နယ္ခ်ဲျခင္း၊ သိမ္းပိုက္ျခင္း၊ ဖိနိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ မိမိလူမ်ိဳး၏ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္ တိုင္းျပည္နိုင္ငံထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ရသင့္ရထိုက္ေသာအမ်ိဳးသားအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳးကို ဂုဏ္ယူစြာေတြ႕ျမင္နိုင္ပါသည္။ အနာဂတ္မ်ိိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားသည္လည္း မိမိအက်ိဳး၊ လူမ်ိဳးအက်ိဳး၊ နိုင္ငံအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာလူမ်ိဳးမ်ားကိုေသာ္လည္း ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း၊ မတရားရယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ မိမိလူမ်ိဳးႏွင့္ေဒသကို ခ်စ္ျမတ္နိုးလွ်င္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားကို တန္ဖိုးထားရမည္ျဖစ္ေသာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္အဆက္ဆက္တို႕၏ လမ္းစဥ္အခ်ိဳ႕ကို ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

ခြန္လာထို(ေကာင္ရြဥ္)
Powered by Blogger.