Thursday, June 14, 2018

ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုနမ္း သီးႏွံအေျခာက္ခံစက္ရံုမွ သရက္သီး၊ ေထာပတ္သီး၊ နာနတ္သီးႏွင့္ စေတာ္ဘယ္ရီသီးတို႔မွ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ Netherlandႏိုင္ငံPUMအဖြဲ႔အစည္းမွ လာေရာက္အသိပညာေဝမ်ွေပးျခင္း သင္တန္းဆင္းပြဲျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၄)ရက္


ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုနမ္းေက်းရြာ၊ ဟိုပံုးေလးျမင္းစီးကြင္းတြင္သရက္သီး၊ ေထာပတ္သီး၊ နာနတ္သီးႏွင့္ စေတာ္ဘယ္ရီသီးတို႔ကုိကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ PUM အဖြဲ႔အစည္းမွ အသိပညာေဝမ်ွေပးျခင္း သင္တန္းကုိ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁၄)ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။

အဆိုပါသင္တန္းတြင္ စေတာ္ဘယ္ရီယိုနည္း(၇)မ်ိဳး၊ ဝိုင္လုပ္နည္း၊ Mermalade လုပ္နည္း၊ နာနတ္သီးယိုနည္း၊ ေထာပတ္ Ice Creamလုပ္နည္း၊ စေတာ္ဘယ္ရီ Ice Creamလုပ္နည္း၊ ေခ်ာကလက္ခ်ိဳခ်ဥ္လံုးလုပ္နည္း၊ သရက္သီးယိုနည္းႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္သိသင့္သိထိုက္ေသာပညာဗဟုသုတႏွင့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားစသည္တို႔ကိုစာေတြ႕လက္ေတြ႕သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီးသင္တန္းကာလမွာ (၅.၆.၂၀၁၈မွ ၁၄.၆.၂၀၁၈)အထိသင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ထိုသင္တန္းျပဳလုပ္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ႐ိုးရာဓေလ့ထြက္သီးႏွံမ်ားကို အလဟာသမျဖစ္ေစဘဲတန္ဖိုးထားရန္၊ မိမိတို႔ေဒသသီးႏွံထြက္ခ်ိန္တြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းအတူထြက္ၾက၍ ေစ်းေကာင္းမရ၊ ထိုလိုအခက္အခဲမ်ိဳးမၾကံဳရေလေအာင္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ ပိုလ်ွံေနေသာအသီးအႏွံမ်ားကို ယိုနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ား၊ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္အိမ္မႈစီးပြားေရးျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္၊ သန္႔႔႐ွင္းမႈကိုအဓိကထားၿပီး အစားအေသာက္သန္႔႐ွင္းမႈ႐ွိေအာင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါသင္တန္းျဖစ္ေျမာက္ေရးဦးေဆာင္သူခြန္ထြန္းထြန္းဝင္းကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသင္တန္းကို PUM (Professional Ulimited Manager)ကြၽမ္းက်င္အဖြဲ႔Corolina (Netherland)မွ သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီးသင္တန္းသား/သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ လယ္ယာလုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ ေနာင္ေတာင္းပရဟိတေက်ာင္းမွ ဆရာ/မမ်ား (၃၀)ဦးေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးသင္တန္းကာလပတ္လံုးကိုေနာင္ေတာင္းပရဟိတေက်ာင္းမွ ဆရာမနန္းခယ္းမူးက တာဝန္ယူဘာသာျပန္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

သင္တန္းဆရာမCorolinaမွ "ဤ သင္တန္းၿပီးေျမာက္ၿပီး၍ သင္တန္းသား/သူမ်ားအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္႐ွိ အသီးအႏွံမ်ားကိုစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမျဖစ္ရေလေအာင္ သင္ၾကားထားတဲ့ ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္အတူ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္စီးပြားေရးကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္၊ အစားအေသာက္ကို သန္႔႔သန္႔႐ွင္း႐ွင္းထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေမ်ာ္လင့္ပါတယ္၊ သင္တန္းသား/သူမ်ားမွာအစပိုင္းမွာေတာ့ မေျပာရဲမဆိုရဲၾကေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေမးရဲဆိုရဲလာၾကၿပီးစိတ္အားထက္သန္စြာသင္ယူလာၾကကာ သူတို႔ေဒသမွ ႀကံဳေတြ႔ရေသာေဒသထြက္သီးႏွွံ ျပႆနာမ်ားကိုေမးျမန္းရဲလာသည္ကိုလည္းေတြ႕ရပါတယ္၊ အနာဂါတ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေသာကုန္မ်ားကိုNederlandႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားခ်ိတ္ဆက္ေပးေနပါတယ္" ဟုထပ္မံေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

နင္းဆုေဗြ
Powered by Blogger.