Thursday, June 14, 2018

ေထရဝါဒဗုဒၶထြန္းကားသည့္ တို႔ပအိုဝ္းေျမ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၄)ရက္ဤကမၻာေျမႀကီးတြင္ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ သက္ရွိသတၱဝါမ်ား အားလံုးစုဖဲြ႕ၿပီး တစ္စုတစ္စည္းတည္း အတူတကြပူးေပါင္းေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ေနရာတစ္ခုဟုဆိုရမည္ပင္ျဖစ္သည္။ သက္ရွိသတၱဝါမ်ားအားလံုးအနက္ အသိဉာဏ္ပညာရွိေသာ အေကာင္းအဆိုး၊ အေၾကာင္းအက်ဳိးကို ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ေသာ သတၱဝါတစ္မ်ဳိးသည္ မိမိတို႔လူသားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ကမၻာတြင္ မွီတင္းေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ လူသားတုိ႔သည္ ေနထိုင္ရာ ေဒသ၊ အသားအေရာင္၊ အယူအဆ၊ ယံုၾကည္မႈအေပၚမူတည္ၿပီး ကိုးကြယ္ယံုုၾကည္ရာ ဘာသာသည္လည္း ကဲြျပားၾကေပမည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ကမၻာေပၚတြင္ လူတို႔ အမ်ားအားျဖင့္ သက္ဝင္ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္လ်က္ရွိသည့္ ဘာသာႀကီး(၄)ရပ္ရွိပါသည္။ ၎တို႔မွာ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုဘာသာႀကီး(၄)ရပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အမ်ားဆံုးယံုၾကည္ကိုးကြယ္လ်က္ရွိသည့္ ဘာသာမွာ ဗုဒၶဘာသာပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဗုဒၶဘာသာကို သက္ဝင္ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားအနက္ မိမိတို႔ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားသည္လည္း အပါအဝင္ပင္ျဖစ္သည္။

မိမိပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ေပသည္။ ဝတ္စံုအနက္(သို႔) နက္ျပာေရာင္ဝတ္စံုႏွင့္ ေရာင္စံုေခါင္းေပါင္း ဝတ္ဆင္ထားသည့္ တိုင္းရင္းသားသည္ မိမိတို႔ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။ မိမိတို႔ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကို အဓိကထားကာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳၾကပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္စာေပ၊ ကိုယ္ပိုင္ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားျဖင့္ သီးျခားရပ္တည္လ်က္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားတစ္မ်ဳိးလည္းျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္လ်က္ရွိၾကၿပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ကိုးကြယ္သည့္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား အနည္းငယ္သာရွိပါသည္။
 
ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ၾကသည္မွာ သုဝဏၰဘူမိသထံုျပည္ေခတ္ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၁၁-ခုႏွစ္ (ဘီစီ-၅၈၁)တြင္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ဝါေတာ္(၈)ဝါရခ်ိန္ သုဝဏၰဘူမိသထံုျပည္သို႔ ၾကြေရာက္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး ပထမပအိုဝ္းမင္းဆက္ျဖစ္ေတာ္မူသည့္ သုဝဏၰဘူမိသထံုျပည့္ရွင္ သူရိယစႏၵာမင္းသည္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ကို နာၾကားရၿပီး မင္းႏွင့္တကြ ျပည္သူအားလံုး ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကို စတင္သက္ဝင္ယံုၾကည္လာခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္သုဝဏၰဘူမိ သထံုျပည့္ရွင္ သူရိယစႏၵာမင္းသည္ ေရႊစာရံေစတီကို အုတ္ျမစ္ခ်တည္ထားကိုးကြယ္၍ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ရဟန္းသံဃာေတာ္တို႔ သီတင္းသံုးႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအား ဤအရပ္၌ အၿမဲသီတင္းသံုးေနထိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားေတာ္မူခဲ့ သည္။ ထိုေၾကာင့္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဘုန္းတန္ခို္းအရွိန္အဝါထြန္းေတာက္လာေစရန္ႏွင့္ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္လာေစရန္ ဦးေဆာင္လမ္းညြန္ျပသေပးခဲ့ေသာ သူရိယစႏၵာမင္း၏ ေက်းဇူးကို အၿမဲအမွတ္ရေစရန္အလို႔ငွာ ၎၏ေမြးေန႔ျဖစ္ေတာ္မူသည့္ တေပါင္းလျပည့္ေန႔ကို အစဥ္အလာရိုးရာဓေလ့မပ်က္ဘဲ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားေန႔အျဖစ္ က်င္းပလာခဲ့သည္မွာ ယေန႔တိုင္ျဖစ္သည္။ ဤအေထာက္အထားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကို ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိေတာ္မူစဥ္အခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔တိုင္ပင္ သက္ဝင္ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္ကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ဘာသာေရးအေပၚသက္ဝင္ယံုၾကည္မႈ မည္မွ် ကိုင္းရႈိင္းလ်က္ရွိသည္ကို ပအိုဝ္းေဒသရွိ ခမ္းနားထည္ဝါေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ေရႊေရာင္တဝင္းဝင္းေတာက္ပေနေသာ ေစတီပုထိုးမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးပြဲလမ္းသဘင္မ်ားက သက္ေသထူေနေပသည္။

အခါႀကီး ရက္ႀကီး၊ လျပည့္လကြယ္၊ ဝါတြင္းသံုးလ ဘာသာေရးဆိုင္ရာေန႔ထူးေန႔ျမတ္ အခါသမယမ်ားတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားတက္၍ ဆရာေတာ္မ်ားအား လူဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ကပ္လွဴျခင္း၊ ဆရာေတာ္မ်ား၏ ၾသဝါဒစကားမ်ား၊ တရားေတာ္အဆံုးအမမ်ားကို ခံယူျခင္းႏွင့္ သီတင္းသီလေဆာက္ တည္ျခင္းမ်ားစသည့္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားကို ေရွးဘိုးဘြားမ်ား လက္ထက္ကတည္းမွသည္ ယေန႔တိုင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းမပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ကုသုိလ္ယူၾကလ်က္ရွိပါသည္။ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို အထူးၾကည္ညိဳေလးစားၾကကာ ဆရာေတာ္မ်ား၏ ဆံုးမစကားကိုလည္း တေသြမတိမ္း လိုက္နာေဆာက္ရြက္ၾကသည့္အျပင္ ဗုဒၶေဝယ်ာဝစၥမ်ား၊ ဓမၼေဝယ်ာဝစၥမ်ားႏွင့္ သံဃာ့ေဝယ်ာဝစၥမ်ားကို အထူးေက်ပြန္ၾကပါသည္။

ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ ေနထိုင္ရာအိမ္သို႔ ေရာက္သည္ႏွင့္ သစ္သီးပန္းမာန္မ်ားျဖင့္ ေဝဆာခမ္းနားစြာ ေဆာက္လုပ္ျပင္ဆင္ထားသည့္ ဘုရားေက်ာင္းကို ဦးစြာေတြ႕ျမင္ရေပမည္။ ျမတ္စြာဘုရားကိုလည္း ေန႔စဥ္ နံနက္တိုင္း ပန္း၊ ဆြမ္း၊ ေရခ်မ္းမ်ားကို ကပ္လွဴဒါန္းၾကပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ဝင္ေရာက္ေနေသာ္လည္း ဘုရားပန္းကို ညိဳးႏြမ္းေအာင္ မထားတတ္ၾကေပ။ ဘုရားပန္းကို တစ္ပတ္လွ်င္ ပံုမွန္ႏွစ္ခါလဲွလွယ္ ေပးၾကသည္။ ပအိုဝ္းတို္င္းရင္းသားမ်ားသည္ အျခားေသာ ဘုန္းရွင္၊ တန္ခိုးရွင္မ်ားကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ေသာအေလ့ မရွိၾကေပ။ ဗုဒၶဘုရားကိုသာလွ်င္ အေလးထားကိုးကြယ္ ကိုင္းရႈိင္းတတ္ၾကသည္။ ဘုရားေဟာေဒသနာေတာ္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးၾကသည္။ ေက်းရြာရွိရြာသားတိုင္း ဘာသာေရးကို ရိုေသကိုင္းရႈိင္းသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဘာသာအယူဝါဒအေပၚ တိမ္းေစာင္းေသြဖယ္ေစသည့္ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ဳိးကို လံုးဝလက္မခံၾကေပ။ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ၿပီး၍ က်င္းပသည့္ ပဲြလမ္းသဘင္မ်ားသည္လည္း ဘာသာေရးႏွင့္ ႏွီးႏြယ္လ်က္ရွိသည့္ ပဲြလမ္းသဘင္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ဗုဒၶကို ပူေဇာ္သည့္ပြဲ၊ ဗုဒၶသားေတာ္အျဖစ္ခံယူသည့္ ရွင္ျပဳရဟန္းခံပဲြ၊ ဝါကၽြတ္ပဲြ၊ သႀကၤန္ပဲြမ်ားႏွင့္ အျခားဗုဒၶကို ရည္စူးသည့္ပြဲမ်ားသာ က်င္းပေလ့ရွိၾကသည္။ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ မည္သည့္ ပဲြမ်ားပင္ျဖစ္ေစကာမူ ဘာသာေရးကို ခ်န္လွပ္ထားေလ့မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတို႔ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ခဲြျခားထား၍ ရႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

ဗုဒၶ၏အဆံုးအမမ်ား၊ အယူဝါဒမ်ားကို ယံုၾကည္လက္ခံၾကသည့္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ စိတ္ေနစိတ္ထားသည္လည္း အလြန္သိမ္ေမြ႕ၾကသည္။ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ခုျဖစ္လာပါက ေဒါသကို ေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ေမတၱာထားကာ ခြင့္လႊတ္တတ္သည့္ အေလ့အထသည္လည္း ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမမ်ားေၾကာင့္ဟု ေျပာလွ်င္မွားမည္မဟုတ္ပါ။ ဗုဒၶ၏အရိပ္သည္ ေအးခ်မ္းသည္။ ပူေလာင္ျခင္းမွ ကင္းေဝးေစသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းအစစ္အမွန္ကို ဗုဒၶတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ေပသည္။ ဤေဆာင္းပါးသည္ မိမိတို႔ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာဘာသာအေၾကာင္းႏွင့္ ဘာသာေရးအေပၚ ယံုၾကည္သက္ဝင္မႈ မည္မွ်ကိုင္းရႈိင္းမႈရွိသည္ကို သိေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္  ေရးသားထားျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။

ခြန္ေက်ာ;ေခါင္;
ထီရီးေဟာ္ထို
Powered by Blogger.