Friday, July 20, 2018

မိသားစုႏွင့္လူမ်ိဳးကိုထိန္းသိမ္းတတ္ပါေစ……

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၀)ရက္

Credit-Photo

ပအို၀္းလူမ်ိဳးးမ်ားသည္ ရိုးရာဓေလ့နွင့္အညီ ေနထိုင္သည့္လူမ်ိုးမ်ားျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ အဆင့္အတန္းကို စာေပ၊ အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမွုအစရွိသည့္ စံေပတံျဖင့္ တိုင္းတာၾကသည္။ ၾကက္မွာအရိုး လူမွာအမ်ိဳး ဟူေသာဆိုရိုးစကားသည္ မ်ိဳးရိုးႏြယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လမ္းညႊန္သည့္ဆိုရိုးဟုဆိုသည္ လည္းမွားမည္မဟုတ္ေပ။ ယခုအခါေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအလိုက္တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားက ႏိုင္ငံႀကီးသားယဥ္ေက်းမႈ(အေနာက္တိုင္း)ကိုအတုခိုးယူၾကသလိုေက်းလက္ေန ေတာသူေတာင္သားမ်ားကလည္း ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားကို အတုယူၾကသည္။ ယခုဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ ေတာသူေတာင္သားတို႕သည္ အတုျမင္အတတ္သင္ဆိုသည္ႏွင့္ ၀ါ၀ါျမင္တိုင္းေရႊထင္၍အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈပ်က္လာ သည္ကိုေတြ႔ေနရသည္မွာရင္ေလးဖြယ္ျဖစ္ေပသည္။ မိမိရိုးရာ၊ မိမိဓေလ့၊ မိမိလူမ်ိဳးမ်ားကို ခ်စ္ခင္ျမတ္နိုးစိတ္အျပည့္ရွိသင့္ေပသည္။ မိမိအမ်ိဳးကိုခ်စ္ပါ။ မိမိဘာသာစကားေျပာဆိုပါ။ မိမိစာေပကိုထိန္းသိမ္းပါ၊ ဆိုသည့္အတိုင္း အိမ္ေထာင္တစ္စုတြင္ လူႀကီးမိဘျဖစ္သူက မိမိဘာသာစကားကိုမေျပာဆိုပါက မိမိရင္ေသြးရတနာသည္လည္း မိမိဘာသာစကားကိုတတ္ကြ်မ္းလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ လူမ်ိဳးကိုထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဖို႔သည္ မိဘမ်ားႏွင့္လည္း မ်ားစြာပက္သက္ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတိုင္းမိမိ မိသားစုကို ထိန္းသိမ္းထားနိုင္မွသာ မိမိ၏လူမ်ိဳးကိုထိန္းသိမ္းနိုင္မည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အတူေနထိုင္ခဲ့ၾကသလို လာမည့္အနာဂတ္တြင္လည္းေနထိုင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုႏွင့္အတူယွဥ္တြဲသြားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးတိုင္းသည္လည္း ယဥ္ေက်းမွႈ၊ ဘာသာစကားကိုယ္စီရွိၾကေပသည္။ မိမိလူမ်ိဳးကိုခ်စ္ျမတ္နိုးစိတ္ မိမိလူမ်ိဳးအတြက္အနစ္နာခံစိတ္ရွိေအာင္ မိဘမ်ား၏ ေျပာဆိုဆံုးမႈႏွင့္ ေမတၱာတရားသည္လည္းလိုအပ္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေမတၱာတရားထားနိုင္မွသာလွ်င္ အမ်ိဳးအႏြယ္ႏွင့္ မိမိယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းကို ေနာင္လာမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအားမခ်န္လွပ္ထားဘဲလက္ဆင့္ကမ္း မွ်ေ၀ေပးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေရွးရိုးစြဲ ၊ လူမ်ိဳးစြဲ ၊ ေဒသစြဲမထားဘဲ မိမိလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္း တိုးတက္လို စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးမေမြးဘဲ မိမိ၏လူမ်ိဳးႏွင့္တေျပးညီစိတ္ဓာတ္ထားမွသာ မိမိဘာသာသာသနာကို ထိန္းသိမ္းထားနိုင္သည့္အျပင္ မိမိလူမ်ိဳးအေပၚျမတ္နိုးသည့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခ်စ္ခင္စံုမက္အိမ္ေထာင္ဖက္ျဖစ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လူမ်ိဳးျခားျဖစ္ေစ မိမိလူမိ်ဳးသမိုင္းေၾကာင္း၊ ဘာသာစာေပ၊ ဘာသာစကားမ်ားကို မေမ့ထားဘဲ သားေျမးစဥ္ဆက္အထိ လက္ဆင့္ကမ္းထိန္းသိမ္းေစလိုပါသည္။ မိသားစုတြင္အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္သည့္မိဘမ်ားသည္ မိဘ၀တၱရားႏွင့္အညီ အတတ္ပညာမ်ား၊ အသိပညာမ်ား ေပးထားရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုမွသာ သားသမီးမ်ားသည္လည္း မိမိလူမ်ိဳးမိမိရပ္ရြာအက်ိဳး ေဒသအက်ိဳးက်ရာတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အတိတ္ကာလတြင္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ စာသင္ၾကားရျခင္းမရွိဘဲ ဗဟုသုတအလြန္နည္းပါးခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႕အသိပညာဗဟုသုတနည္းပါးခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ဘ၀ကိုခက္ခဲၾကမ္းတမ္းစြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကရပီး မ်က္စိသူငယ္ နားသူငယ္ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက အဂၤလိပ္မွ စစ္ပညာေရးကိုေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည့္အခါ ဘယ္ညာညီေအာင္ေျခေထာက္တစ္ဖက္ကို ေကာက္ရိုးႏွင့္ခ်ီပီး အျခားတစ္ဖက္ကို ျမက္ႏွင့္ခ်ီကာေလ့က်င့္ခဲ့ၾကရသည္ကိုၾကားခဲ့ဖူးပါသည္။ ထိုသို႔ အေျခခံပညာျဖစ္ေသာ ဘယ္ညာကိုသင္ၾကားရာ ခက္ခက္ခဲခဲသင္ၾကားခဲ့ရသည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖစ္ စာမတတ္သည္သာမက အသိပညာဗဟုသုတနည္းပါးခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ ထိုသို႔လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတိုးတက္ေျပာင္းလဲေရးသည္ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္းမွ အစုဖြဲ႕စည္လံုးခ်င္း ထိုသူတို႔၏အရည္အခ်င္း၊ အက်င့္စာရိတၱ၊ အစုဖြဲ႔ဦးေဆာင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္တို႔အေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္ေနသည္။

ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ယခင္ကတည္းကပင္ ယခုခ်ိန္ကာလထိ ပညာတတ္မ်ားနည္းပါးေနေသးသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ စာေပပညာသင္ၾကားတတ္ေျမာက္ထားေသာ္လည္း မိမိလူမ်ိဳး မိမိရပ္ရြာအေရး မိမိေဒသတြင္းတြင္ အေကာင္တည္ေဖာ္ျခင္းမရိွိဘဲ ေလလြင့္ေနရသည္မွာလည္းမ်ားစြာရွိေနပါသည္။ သားသမီးပညာေရးကို အားေပးမွုနည္းသည္မွာလည္း ကုေဋရွစ္ဆယ္သူေဌးသားအလား ဥစၥာပစၥည္းခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာ္လည္း သားသမီးကိုခ်စ္လြန္းသည့္မိဘသည္ သားသမီးကို တပါးသူအႏိုင္က်င့္မည္စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ရင္အုပ္မကြာထားလိုေသာအခါ သူေတာင္းစားဘ၀သို႔ ေရာက္ခဲ့ရသည္။  ခ်စ္ရာမက်ဘဲ ႏွစ္ရာက်သည္မွာ ရင္ေလးဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ယခုအခါ ေခတ္မွီတိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ေသာ္လည္း သားသမီးမ်ားသည္ မိမိရည္မွန္းခ်က္၊ မိမိ၀ါသနာ၊ မိမိေမ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား အေကာ္အထည္ေဖာ္ခြင့္မရွိဘဲ မိဘမ်ားျဖစ္ေစသည့္လိုရာအတိုင္း တေ၀မတိမ္းလုပ္ၾကရသည္မွာ လူငယ္မ်ား၏ မ်င္စိနွင့္နားကိုပိတ္ထားသကဲ့သို႔ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေျမးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရသည္။  ထိုသို႔ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုတြင္ မိဘေမတၱာေစတနာသည္လည္း မွားယြင္းေသာေမတၱာေစတနာမျဖစ္ရန္လိုအပ္ေပသည္။ တစ္ေခတ္တစ္ခါတြင္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သားသမီးမ်ားကို ပညာသင္ၾကား ပို႔ခ်ရမည္ထက္ မိမိမိသားစု၀မ္းစာတြက္ပင္လွ်င္ ခက္ခဲလြန္းလွေပသည္။ ဆင္းရဲပင္ပန္းစြာေနထိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ထို႔ေၾကာင့္လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးပညာေရးနိမ့္က်လွွ်င္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ အတတ္အသိပါနိမ့္က်ပါကလူမ်ိဳးကိုကာကြယ္နိုင္ရန္ အခက္ရေစသည့္အျပင္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးကိုလည္းမ်ားစြာထိခိုက္ေစပါသည္။ပအို၀္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရိုးလြန္းေသာေၾကာင့္လား? မိမိလူမ်ိဳးကို ခ်စ္ျမတ္နိုးစိတ္နည္းပါးေသာေၾကာင့္လား? ထိုသို႔မဟုတ္ ရွက္တတ္လြန္းေသာစိတ္၊စိုးရိမ္တတ္လြန္ေသာစိတ္ေၾကာင့္မ်ားလား? ေ၀ခြဲမရနိုင္ေပ။ ပအို၀္းလူမ်ိဳးျဖစ္ရျခင္းသည္ ရွက္စရာမျဖစ္သလို တိမ္ငယ္ေနစရာလည္း မဟုတ္ေပ။ မိမိဘာသာစကားေျပာရသည္ကိုမေျပာ၊ မိမိရိုးရာ၀တ္စံု၀တ္ရမည္ကိုမ၀တ္မွသာလွ်င္ ရွက္စရာျဖစ္ရပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ေခတ္မွီတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာျခင္းသည္ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမ်ိဳးသာသနာေရး စသည့္ လူေနမႈကိုေျပာင္းလဲေစပါသည္။ ထိုသို႔ေျပာင္းလဲအတုယူရာတြင္ အေျပာအဆို၊ ေနထိုင္၀တ္စားဆင္ယင္မႈ  စသည္္ကိုပိုမို အတုယူသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေျပာအဆိုသည္အမ်ားသံုးစကားေျပာဆို၀တ္စားရသည္မွာမွန္ကန္ေသာ္လည္းမိမိ မိသားစုခ်င္း၊ လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုရာတြင္ မိမိဘာသာစကား၊ မိမိ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားကိုလည္းမေမ့ထားသင့္ဘဲ ေျပာဆိုသင့္ေပသည္။ ထိုသို႔ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားျဖစ္ေသာ ပအို၀္းလူငယ္အခ်ိဳ႕သည္ မိမိဘာသာစကားကို ေျပာအားနည္းတတ္ၾကသည္မွာ လူႀကီးျဖစ္ေသာမိဘမ်ားသည္ မိမိဘာသာစကားႏွင့္ ေျပာဆိုမႈအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ မိမိရင္ေသြငယ္ေလးမ်ားသည္လည္း မိမိလူမ်ိဳးဘာသာစကားကို မေျပာတတ္ေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္အရပ္ေဒသတြင္ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ မိမိလူမ်ိဳး၏ရိုးရာဓေလ့နွင့္အညီေနထိုင္ေျပာဆိုသင့္ၿပီး မိမိ၏ မိသားစုကို စည္းလံုးစြာ ထိန္းသိမ္းထားနိုင္မွသာ လူမ်ိဳးကိုကာကြယ္နိုင္ေပသည္။

နာင္;အိန္းေခ
Powered by Blogger.