Monday, July 23, 2018

ယေန႔ပညာေရး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၃)ရက္


ပညာဟူသည္ အရာရာကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသိျမင္နိုင္ေသာအသိဉာဏ္မ်ားျဖစ္ေပသည္။ အသိရွိလာေသာေၾကာင့္ အတတ္ရလာျခင္းျဖစ္သည္။ သိျခင္းမွ ရလာေသာအတတ္သည္ အရာရာကိုဆန္းသစ္တီထြင္နိုင္ေသာအဆင့္သို႔ ေရာက္လာၿပီး တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစျခင္းကိုျဖစ္ေစသည္။ ထို႔အျပင္ စာအုပ္စာတမ္းတြင္ဖတ္ရႈေလ့လာျခင္း၊ တတ္ကၽြမ္းေသာပုဂၢိဳလ္ထံမွ သင္ယူဆည္းပူးျခင္း၊ လက္ေတြ႕ေလ့လာက်င့္သုံးျခင္းမွလည္းအတတ္ျဖစ္လာသည္။

လူ႔ေဘာင္ေလာကတြင္ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ပုခက္တြင္းမွ ေျမႀကီးထဲသို႔ ဘဝအနိစၥေရာက္သည့္တိုင္ ပညာကိုသင္ယူေနၾကရသည္ဟုေျပာလွ်င္မွားမည္မထင္ေပ။ အမွန္စင္စစ္ ပညာသင္ၾကားမႈသည္  ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ သင္ယူရန္ ကုန္ဆုံးမည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္သည္။

သတၱဝါထဲတြင္ လူသည္အသိဉာဏ္အၾကြယ္ဝဆုံးသတၱဝါျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ေခတ္တြင္ လူသားမ်ားသည္ ဝမ္းစာအတြက္ သစ္ဥသစ္ဖုသစ္သီးဝလံမ်ားရွာေဖြသည့္အျပင္အမဲလိုက္ရသည္။ ကနဦးလူသားမ်ားသည္ အမဲလိုက္ရာမွ ရလာေသာသားေကာင္ကို အစိမ္းလိုက္သာစားတတ္ေသးသည္။ တစ္ေန႔အခါ ပူျပင္းလြန္းေသာရာသီဥတုေၾကာင့္ ေတာေတာင္ရွိသစ္ပင္ႀကီးမ်ားေလတိုက္မႈေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္းပြတ္တိုက္မိရာမွ မီးပြင့္ထြက္ကာေတာမီးေလာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။ ေတာမီးေလာင္စဥ္တြင္ အခ်ိဳ႕သားေကာင္မ်ားမီးေလာင္မႈမ်ားခံရသည္။ ထိုမီးေလာင္ခံရ၍ ေသေနေသာသားေကာင္မ်ား၏ အသားသည္ အႏွံ႔မ်ားေမြး၍ စားသုံးၾကည့္ေသာအခါ အစိမ္းလိုက္စားသုံးျခင္းထက္ အရသာပိုမိုေကာင္းသည္ကိုသိရွိလာၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေက်ာက္ေခတ္လူသားတို႕သည္ အမဲလိုက္ရာမွ ရေသာသားေကာင္ကိုမီးနွင့္ခ်က္ျပဳတ္စားလာၾကသည့္အေလ့ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဤကာလကိုသိပၸံပညာရွင္မ်ားကေက်ာက္ေခတ္ဟုေခၚသည္။ ေက်ာက္ေခတ္၊ ေၾကးေခတ္၊ သံေခတ္မွကာလအတန္ၾကာေသာ္ လူတို႔သည္ လက္မႈပညာကိုတစ္စတစ္စတီထြင္တတ္ေျမာက္လာၾကသည္။ ယခုအခါ လက္မႈမွ စက္မႈအျဖစ္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲတီထြင္နိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

လူတို႔၏ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေၾကာင့္ပင္ ယေန႔လူ႔ေဘာင္ ေလာကတြင္ အပ္မွအစအေဆာက္အဦးျမင့္တိုက္တာ၊ ကား၊ ေျပးႏႈန္းျမန္မီးရထား၊ ေလယာဥ္ စေသာစက္ပစၥည္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္၊ အင္ဂ်င္နီယာစေသာနည္းပညာမ်ားျဖင့္တစ္ဆထက္တစ္ဆဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လ်က္ရွိသည္မွာသက္ေသျဖစ္သည္။ လူတို႔သည္ ပညာသင္ၾကားေရး(သို႔မဟုတ္) ပညာေရးကို Education ဟုေခၚသည္။ ထိုေဝါဟာရသည္ "Educare"ဟူေသာလက္တင္ဘာသာမွ ဆင္းသက္လာၿပီးဦးေဆာင္၍ေခၚသည္၊ ဆြဲထုတ္သည္ဟုအဓိပၸါယ္ရပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာတစ္ဦးေသာပုဂၢိဳလ္(သို႔မဟုတ္) တစ္ခုေသာပစၥည္းကအျခားတစ္ဦးကို ျဖစ္ေစ၊ အမ်ားကိုျဖစ္ေစလုိအပ္သည့္ ပန္းတုိင္သို႔ဦးေဆာင္၍ေခၚျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးနစ္ျမဳပ္လ်က္ရွိေသာစြမ္းရည္ကိုဆြဲထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟုေဆာင္းပါးတစ္ခုတြင္ဖတ္ရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကၽြန္ုပ္တို႔လူသားမ်ားသည္ ေတြးေတာတီထြင္ဆန္းသစ္နိုင္ျခင္းကိုျဖစ္ေစရန္ ပညာသင္ၾကားေရးသည္အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းေနေသာအရြယ္တြင္မိဘမ်ားမွ ေက်ာင္းသို႔အပ္ႏွံ၍ ပညာသင္ၾကားရန္ ေစလြတ္ၾကရသည္။"ပညာအစေက်ာင္းေတာ္က"ဟုလည္းေျပာစမွတ္ရွိခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာေက်ာင္းေတာ္မွ ပညာေရးသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔အတြက္္အေျခခံက်က် သင္ယူမႈကိုရရွိေစၿပီးအဆင့္ျမင့္ ပညာေရးကိုတစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္တက္ေရာက္ေလ့လာသင္ယူေစျခင္းျဖစ္သည္။ အေျခခံစာေရးနည္းစာဖတ္နည္းမွသည္ ဘြဲ႕ရပညာတတ္အထိသင္ယူေလ့လာဆည္းပူးၾကရသည္။

စာေရးသူအဓိကေရးလိုသည္မွာ ယေန႔တိုးတက္ေနေသာေခတ္ထဲတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာလူငယ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းပညာေရးအျပင္ ျပင္ပပညာလည္းေလ့လာသင့္ေပသည္။ ယေန႔ေခတ္တိုးတက္ေနေသာေခတ္ကိုအနည္းဆုံး "ICE" နွင့္အညီေခတ္မီသင့္သည္။ "ICE" ၏အဓိပၸါယ္မွာ  (I)=Internet,(c)=Computer, (E)=Englishဟုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသည္။ ထိုပညာရပ္မ်ားကိုမတတ္မျဖစ္အေျခခံတတ္မွသာ Globalizationဟုေခၚေသာကမာၻမႈျပဳျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ ဗဟုသုတမ်ားကိုအခ်ိန္ကာလနွင့္တေျပးညီေလ့လာသိရွိနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖဆိုေအာင္ျမင္ထားၿပီး တကၠသိုလ္မဖြင့္မီနွင့္ တကၠသိုလ္တက္ေနစဥ္ လူငယ္မ်ားၾကားအားလပ္ခ်ိန္တြင္ အေျခခံတတ္သင့္ေသာသင္တန္းမ်ားတက္သင့္ေပသည္။ ဥပမာ- ICE မ်ားအျပင္ LCCI, TOEFL,IELTSမ်ားကိုလည္းတက္ေရာက္သင္ယူသင့္ေပသည္။ အခါအားေလ်ာ္စြာအျခားေသာစြမ္းရည္ျမင့္သင္တန္းမ်ား၊ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားလည္းတက္သင့္ေပသည္။ သို႕မွသာက်ယ္ျပန္႔လွေသာ၊ မတူညီေသာလူ႕ေဘာင္ေလာက၏္ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွာလည္း ကြ်မ္းက်င္အဆင္ေျပလာမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဘြဲ႔ရၿပီး၍ အလုပ္ေလွ်ာက္လိုပါက တကၠသိုလ္ဘြဲ႔လက္မွတ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မျပည့္စုံေတာ့ေပ။ "ယခုလူငယ္ေနာင္၀ယ္လူႀကီး"ဆိုသကဲ့သို႔လူငယ္ဘဝတြင္ အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိစြာအသုံးခ်တတ္ပါမွ ေနာင္တစ္ခ်ိန္လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေသာအခါ အဆင္ေျပေစမည္ျဖစ္သည္။

ေငြေၾကးတတ္နိုင္ေသာသူမ်ားအတြက္ ယေန႔ပြင့္လင္းလာေသာေခတ္စနစ္နွင့္အညီနိုင္ငံတကာအဆင့္မီအသိအမွတ္ျပဳအခ်ိဳ႕ ပညာရပ္မ်ားကိုနိုင္ငံျခားသို႔ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာအကုန္က်ခံ၍ သြားေရာက္သင္ယူရန္မလိုဘဲမိမိျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းတြင္လည္းေလ့လာသင္ယူတက္ေရာက္နိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မိမိပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရွိပါကနို္င္ငံေတာ္(သို႔မဟုတ္)နိုင္ငံတကာအေထာက္အပံံ့ျဖစ္သည့္ Scholarship ဟုေခၚေသာပညာေတာ္သင္ဆုသည္လည္း ပညာရည္ခြ်န္လူငယ္မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လူငယ္မ်ားပညာသင္ခ်ိန္တြင္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းကိုအမိအရတစ္စိုက္မတ္မတ္ေလ့လာဆည္းပူးသင့္ေပသည္။ ပညာကိုအသိဉာဏ္ကအုပ္စိုးသည္၊ အသိဉာဏ္ကိုဆင္ျခင္တုံတရားကအုပ္စိုးသည္၊ ျခင္ဆင္တုံတရားကိုသတိကအုပ္စိုးသည္။ သတိကိုေမတၱာတရားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းရမည္ဟူေသာစကားအတိုင္းပညာျဖင့္ မိမိနိုင္ငံေတာ္ႀကီးကိုဆင္ျခင္တုံတရားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းတတ္ေသာပညာတတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားေပၚထြန္းလာေစလိုေၾကာင္း ဆႏၵျပဳလ်က္ နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

နန္းခမ္းေကာင္
ခြန္ျဖားဗြာခမ္း
Powered by Blogger.