Sunday, July 22, 2018

ေဆာင္းေျပာင္း- လုံးပ်ဥ္ - ေကာင္မဲသင္း ကတၱရာလမ္း( ၃/၀)မုိင္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားႏွင့္ ဆုိလာလွ်ပ္စစ္မီးေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၃)ရက္

ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္းေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ လုံးပ်ဥ္ေက်းရြာတြင္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြနွင္​့ ​ေဒသခံ ျပည္​သူလူထု ပူး​ေပါင္​းၿပီး ေဆာင္ရြက္သည့္ ေဆာင္းေျပာင္း- လုံးပ်ဥ္ - ေကာင္မဲသင္း ကတၱရာလမ္း(၃/၀)မုိင္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားႏွင့္ ဆုိလာလွ်ပ္စစ္မီးေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ၂၀၁၈၊ ဇူလႈိင္(၂၀)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားသုိ႔ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ျဖားတန္စင္ဖါေအာင္ခမ္းထီက တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္အားေပးခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားတြင္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဦးစီးအဖြဲ႔ဥကၠ႒ ျဖားခြန္စံလြင္၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ျဖားခြန္ေမာင္ေသာင္းတုိ႔က လမ္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ဖဲၾကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဦးစီးအဖြဲ႔ဥကၠ႒ ျဖားခြန္စံလြင္တုိ႔က အမွာစကားမ်ား အသီးသီး ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ယခုအစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၅-၁၆၊ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားတြင္ ပအုိ၀္းေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးုလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လာမည့္(၂၀၁၈-၁၉) ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္လည္း ယခင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ရန္ပုံေငြထက္ မနည္းတဲ့ ရန္ပုံေငြျဖင့္ ပအုိ၀္းေဒသရွိ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကိစၥေတြကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပအုိ၀္းေဒသသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအေျခခံေကာင္းၿပီး ပအုိ၀္းေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ပအုိ၀္းေဒသခံျပည္သူမ်ားလည္း မခုိမကပ္ စည္းစည္းလုံးလုံး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္းေၾကာင့္ ပအုိ၀္းေဒသသည္ ထင္တာထက္ ေမ်ာ္မွန္းတာထက္ ပိုၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အလွ်င္အျမန္ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ မ်ားစြာအားရ ေက်နပ္မိပါေၾကာင္း စသည့္အဖြင့္အမွာစကားမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္က ေျပာၾကားၿပီး ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူလူထု (၃၀)ရာခုိင္နဳန္းရွိၿပီး ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထု (၇၀)ရာခုိင္နဳန္းရွိပါေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူလူထု (၇၆)ရာခုိင္နဳန္းရွိၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚေန ျပည္သူလူထု (၂၄)ရာခုိင္နဳန္းရွိပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အဓိက လုပ္ေဆာင္သြားရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၁၀၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၊ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြ ( ၁၄၄၂.၉၉၈ )သနး္ျဖင့္ ပအုိ၀္းေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး၂၀၁၈- ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ က်ပ္သန္းေပါင္း(၁၀၁.၂၅၁၂)ျဖင့္ ေရရရွိေရးလုပ္ငန္းစသည္မ်ားကုိ ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း (၁၇၈၇.၅၄)ျဖင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လ်ာထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း စသည့္အမွာစကားမ်ားကုိလည္း ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပအုိ၀္းေဒသအေနျဖင့္ ကုန္ၾကမ္းထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါမ်ားေနေပမယ့္ ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ မထုတ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ပအုိ၀္းေဒသအတြင္းရွိ ေဒသထြက္ ကုန္ၾကမ္းမ်ား ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ညွိႏွႈိင္းၿပီး ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္​ ​ေမတၲာရပ္​ခံပါ​ေၾကာင္​း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ကုိပဲ အားကုိးလုိ႔မရ၊ အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္မွသာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း စသည့္အမွာစကားမ်ားကုိလည္း ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဦးစီးအဖြဲ႔ဥကၠ႒ ျဖားခြန္စံလြင္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားတြင္ အမွာစကားမ်ားကုိ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ အသီးသီးအမွာစကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ႏွစ္တန္ကူးေက်းရြာ၊ ငါးရံကုန္းေက်း၇ြာစသည့္ ေက်းရြာ(၆)ရြာမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ဆုိလာမီး ျဖန္႔ေ၀ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားသုိ႔ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ျဖားတန္ေအာင္ခမ္းထီ၊ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ႏွင့္၀န္ႀကီးမ်ား၊ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဦးစီးအဖြဲ႔ဥကၠ႒ ျဖားခြန္စံလြင္ႏွင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစုိးရဌာနဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ခြန္ရာဇာဓိပတိ
Powered by Blogger.