Friday, August 3, 2018

ေကာင္းေသာအမည္ျဖင့္ ကမၻာေျမႀကီးအား ျပန္လည္အက်ဳိးျပဳပါ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၃)ရက္


လူတိုင္းသည္မတူညီသည့္ပံုစံမ်ဳိးစံုႏွင့္အတူ လူ႔ေလာကႀကီးကို ေမြးဖြားျခင္းျဖင့္ေရာက္ရွိလာၾကပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ လူျဖစ္ျခင္းတူေသာ္ျငားလည္း မိမိဘဝရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္တာဝန္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ေက်ာေပၚ၌ ေက်ာက္တံုးႀကီးသဖြယ္တည္ရွိေနပါသည္။ ထိုတာဝန္မ်ားကုိ ကိုယ္ေပၚမွ ခြာခ်လ်က္ ေပါ့ေပါ့ေန ေပါ့ေပါ့စားၿပီး ေပါ့ေပါ့ေတြးၾကျခင္းျဖင့္ဘဝေပ်ာက္ ကြယ္သြားေသာအျဖစ္မ်ဳိးကို စာေရးသူအေနျဖင့္ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ မည္သူကိုမွ်ဤအျဖစ္မ်ဳိးႏွင့္ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားေစလိုပါ။
မိမိတို႔ယခုအထိ အသက္ရွင္ေနႏိုင္သည္မွာ မိခင္ေျမႀကီးႏွင့္မကင္းပါ။ ဆိုလုိသည္မွာ အသက္ရွင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံ၊ အပူအေအးလံုၿခံဳကာကြယ္မႈအတြက္ အဝတ္အထည္ႏွင့္ အသက္ရွင္သန္ရန္ လိုအပ္ေသာ ေလ၊ ေရ စသည္တို႔ကို မိခင္ေျမႀကီးကေပးစြမ္းေလသည္။ မိမိတို႔ အသက္ရွင္ေနစဥ္တြင္ မိခင္ေျမႀကီးကေထာက္ပံ႔ေနေသာ္လည္း မိမိတို႔ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည့္တစ္ေန႔တြင္ မိခင္ေျမႀကီးအတြက္ မည္သည့္အရာမ်ားျဖင့္ေက်းဇူးျပဳမည္နည္း။ လူျဖစ္ေနေသာ္လည္း ေလာကႀကီးသည္ မိမိႏွင့္ဘာမွ်မသက္ဆိုင္ဟု ယူဆထားပါသလား။

အိမ္တိုင္းတြင္မတူညီသည့္မိသားစုကိုယ္စီရွိသည္အေလ်ာက္ မတူညီသည့္တာဝန္ကိုယ္စီရွိၾကပါသည္။ မိမိတို႔ေမြးဖြားျခင္းျဖင့္ လူ႔ေလာကထဲသို႔စတင္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ဝတ္စရာအဝတ္အထည္မပါ၊ စားစရာ ထမင္းတစ္ဆုပ္လည္း ကိုင္ေဆာင္လာျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မိမိသည္ မည္သည့္ဖက္ရွင္အဝတ္အစားဝတ္ဆင္ေနျခင္းႏွင့္ မည္သည့္အစားအေသာက္မ်ဳိးျဖင့္ စားေသာက္မႈပံုစံ ေရာက္ရွိေနသည္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ပါသည္။

ေၾကာက္တတ္လွ်င္ဖ်င္း၊ ဝန္ကင္းလွ်င္တစ္ေကာင္ၾကြက္ဆိုသကဲ့သို႔ လူဟုဆိုရာတြင္ မည္သည့္ အေရးကိစၥႏွင့္ ကင္းမည္မဟုတ္ပါ။ တာဝန္သိတတ္လွ်င္တာဝန္ရွိမည္သာျဖစ္သည္။ သူတို႔အဘယ္ေၾကာင့္ ကမၻာေက်ာ္သလဲ ဆိုသည့္စကားလံုးကို ဦးစြာမိမိကုိယ္မိမိစဥ္းစားေစလိုပါသည္။ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း မျပဳပါပဲျဖစ္လာမည္မဟုတ္သည္ကို လူတိုင္းလက္ခံတတ္ေစလိုပါသည္။ ခ်ိတ္ဆက္တင္ျပရလွ်င္ ကမၻာေက်ာ္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ Nick Vujicic ဆိုသည့္ပုဂၢိဳလ္သည္ ေမြးစကတည္းက ေျခလက္ေတြလံုးဝမပါခဲ့ပဲ တံုးတိျပတ္ေနခဲ့သူျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယ္တြင္ေနထုိင္သူျဖစ္သည္။ Nick Vujicic ၏ဘဝသည္ သာမန္လူေတြမေတြးရဲသည့္ ဒုကၡအခက္အခဲမ်ားစြာေရာျပြမ္းေနပံုမွာ (၁) လူ႔ေလာကထဲကိုကိုယ္လက္အဂၤါမျပည္စံုမႈျဖင့္ေမြးဖြားလာျခင္း၊ (၂) ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးဘဝတြင္ မသန္စြမ္းမ်ားတက္ေရာက္သည့္ေက်ာင္တြင္မထားပဲ ရုိးရုိးေက်ာင္းတြင္တက္ေရာက္သည့္ျဖတ္သန္းမႈ၊ (၃) အထက္တန္းေက်ာင္းေအာင္ျမင္ၿပီး တကၠသိုလ္အဆင့္ဆက္လက္သင္ယူျခင္း၊ (၄) အျခားသူမ်ားအား စိတ္ဓာတ္ခြန္အားျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ (၅) မိသားစုဘဝကိုခက္ခဲစြာျဖတ္သန္းျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ မိမိျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ အခက္အခဲမွန္သမွ်လက္ေျမာက္အ႐ႈံးမေပးတတ္ေသာသူဟု လူတိုင္း Nick Vujicic အေၾကာင္းေရးထားသည့္စာအုပ္မ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲ(သို႔)ဗီဒီယိုဖိုင္ကို နားေထာင္ဖူး၊ ေလ့လာဖတ္႐ႈဖူးသူတိုင္း အသိပင္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လူတုိင္းတြင္သမိုင္းကုိယ္စီရွိၾကေသာ္လည္း သမိုင္းက်န္ရစ္သည့္ပံုစံျခင္း မတူညီမႈွႏွင့္ အက်ဳိးျပဳပံုမ်ားကြာျခားျခင္းကို သိေစလိုပါသည္။ စာဖတ္ပရိသတ္အေနျဖင့္ မည္သည့္သမိုင္းမ်ားေရးၿပီး ကမၻာႀကီးအတြက္ ေက်းဇူးျပဳမည္နည္း။

မိမိတို႔သည္ ကမၻာေလာကမွလူ႔ဘဝေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီးသည့္ေနာက္ အမည္တစ္လံုးက်န္ရစ္ခဲ့ ျခင္းသည္ အဘယ္မွ်အေရးႀကီးသည္ကို အေလးထားေစလုိပါသည္။ အမည္တစ္လံုးက်န္ရစ္ခဲ့ျခင္းသည္ မိမိအေပၚမိမိအတၱ၊ ေလာဘစိတ္ထားေနရုံမွ် မၿပီးေသးပါ။ သူတစ္ပါးအေပၚတြင္လည္းစိတ္ေကာင္းထားရန္ လိုပါသည္။ ဆိုလုိသည္မွာ မိမိအက်ဳိးကိုသာမၾကည့္သင့္ပဲ သူတစ္ပါးအက်ဳိးကိုလည္းၾကည့္တတ္ရန္ လိုအပ္ ပါသည္။
ေပါ့ေပါ့ေန၊ ေပါ့ေပါ့စား၊ ေပါ့ေပါ့ေတြးျခင္းျဖင့္ လူ႔ဘဝတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားလိုေသာစာဖတ္ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ေနာင္အခါ အမည္ေကာင္းတစ္လံုးက်န္ရစ္ခဲ့ရန္အတြက္ မည္သည့္အေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးၿပီလဲ။ မိမိကိုယ္သာမိမိအေတာ္ဆံုးဟုေၾကြးေၾကာ္ေနသူတစ္ဦးသည္ သူမရွိသည့္တစ္ေန႔၊ သူ၏အမည္ပါလုိက္ပါေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္မွာ မုခ်မလြဲပါ။ ထို႔ေၾကာင့္စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၊ လူမ်ဳိး၊ အမ်ဳိးသားတို႔ႏွင့္ ကမၻာေျမႀကီးအတြက္ တာဝန္ကိုယူႏိုင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီလား(သို႔) အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီလား ဆိုသည့္ေမးခြန္းျဖင့္သာ စာဖတ္သူမ်ားကို မိမိသိရွိေစလိုသည့္ အသိပညာမ်ားကို ေရးသားတင္ျပႏိုင္ရန္ စာေရးသူကိုယ္တိုင္စာအုပ္စာေပမ်ားကို ေလ့လာဖတ္႐ႈၿပီး လူတိုင္းအတြက္ တာဝန္ကိုယ္စီရွိေစလိုေသာ အျပဳသေဘာဆႏၵျဖင့္ ေရးသားတင္ျပရျခင္းျဖစ္သည္။

ပအိုဝ္;မူေပ,
စႏၱာ;ခမ္း
Powered by Blogger.