Friday, October 12, 2018

အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တို႔မ်ားသယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၂)ရက္


လူသားတိုင္း၏ သဘာ၀တရားမွာခံစားတတ္သည့္ ႏွလံုးသားကိုေမြးရာပါ ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ခ်စ္ျခင္းတရား၊ မုန္းျခင္းတရားမ်ားကိုလူသားမ်ားႏွင့္ ကင္းစင္မႈမရွိသည္မွာေသခ်ာလွပါသည္။ ခ်စ္ျခင္းတရားသည္ ေကာင္းေသာသေဘာကိုေဆာင္ၿပီး အမုန္းတရားမ်ားသည္ အပ်က္သေဘာေဆာင္ပါသည္။ အပ်က္သေဘာဟူသည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ လိုလားမႈရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ေကာင္းျခင္းသေဘာေဆာင္ေသာ ခ်စ္ျခင္းတရားကိုသာလိုလားၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
 
ခ်စ္တတ္၊ ခင္တတ္၊ ျမတ္ႏိုးတတ္၊ ၾကင္နာတတ္၊ တန္ဖိုးထားတတ္၊ စိတ္ရွည္မႈရွိတတ္၊ ခြင့္လႊတ္သည္းခံမႈရွိတတ္ေသာ တစ္ပါးသူအေပၚ ခ်ီးမြမ္းတတ္ေသာ၊ တစ္ပါးသူ၏ ေအာင္ျမင္မႈကိုလိုလား တတ္ေသာေမတၱာစိတ္ပိုင္ရွင္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ တစ္ပါးသူ၏ လုပ္ရပ္အေပၚ အေကာင္းမျမင္၊ အျပစ္ျမင္၊ အျပစ္တင္၊ ေ၀ဖန္၊ ကဲ့ရဲ႕၊ ရႈတ္ခ်၊ မနာလို၊ မုန္းတီး၊ ရန္တိုက္ေပးတတ္ေသာတစ္ပါးသူ၏ ေအာင္ျမင္မႈကို မလိုလားေသာ၊ တစ္ပါးသူအတြက္တက္လမ္းကိုဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ဆူးေညွာင့္ခလုတ္တစ္ခုသဖြယ္ အၿမဲရွိေနတတ္ေသာ လူသားလည္း ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မ်ားစြာေတြ႕ေနရပါသည္။

ေလာကတြင္ အေကာင္းအဆိုးဟူ၍ ဒြန္တြဲေနပါသည္။ ေကာင္းမႈကို ျပဳေနေသာသူ “အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ ကိုယ္အက်ိဳးေအာင္”ဟူေသာစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ေပးေနေသာ သူမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ၏ ေမတၱာထားမႈကိုခံယူေနရသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေလာကတြင္ မည္သည့္အရာမွ် အလကားရသည္ဟူ၍မရွိပါ။ တပါးသူ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားကို လိုခ်င္ၾကသူမ်ားသည္ မိမိဘက္မွ စတင္ေပးဆပ္ႏိုင္မွသာလွ်င္ တံု႕ျပန္မႈအားေကာင္းေသာ ေမတၱာတရားကို သင္ျပန္လည္ပိုင္ဆိုင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ပအို၀္းျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးကိုသယ္ပိုးေနေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအပိုင္းျဖစ္ေသာ (ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ….) စသည့္ ျပည္သူ၏ အေရးအရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)အေၾကာင္းကို မိမိသိရွိထားသမွ်ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးလိုပါသည္။ ထို႔အျပင္ အျခားေသာ ပအို၀္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း မတူညီသည့္ အခန္းက႑အသီးသီးမွ ပအို၀္းျပည္သူ၏အက်ိဳးကို ၀ိုင္း၀န္းသယ္ပိုးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနသည္ကို မ်ားစြာေတြ႕ေနရသည္။ ပအို၀္းျပည္သူ၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကိုမဆို ပအို၀္းျပည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ အၿမဲပင္ ေလးစားလ်က္ရွိေနပါမည္။ ပအို၀္းျပည္သူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးသည္ အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ ေထာက္ခံယံုၾကည္မႈ မတူညီၾကေပ။ ၎ကိုမိမိအေနျဖင့္ လက္ခံထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ “ကိုယ္ႏွင့္မတူ ကိုယ့္ရန္သူ”ဟူေသာ ခံယူခ်က္သည္ စာေရးသူ၏ စိတ္တြင္ ထားရွိမည္မဟုတ္ပါ။

စာေရးသူတင္ျပလိုသည့္ အေၾကာင္းမွာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၏ အေၾကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပအို၀္းျပည္သူ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အခန္းက႑ကို ပိုမိုျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္မႈရွိျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းရွိသည္ကို ေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေပၚ ေမတၱာထားသူမ်ားရွိသလို ျပစ္တင္ကဲ့ရဲ့ပုတ္ခ်သည့္သူ အမ်ားလည္းရွိေနသည္ကို Facebook လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ မ်ားစြာေတြ႕ေနရပါသည္။ ပုထုစဥ္လူသားတို႔၏ သဘာ၀သည္ အေကာင္းအဆိုး ဒြန္တြဲမႈရွိသည္ကို မိမိလက္ခံထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသားမ်ားသည္ ေကာင္းမႈျပဳသည့္ လူသားမ်ားရွိသကဲ့သို႔ မေကာင္းမႈျပဳသည့္ လူသားလည္း မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ အမ်ားအက်ိဳးကို သယ္ပိုးရာမွာလည္း ျပစ္တင္ကဲ့ရဲ႕ျခင္းေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ “အမ်ားအက်ိဳး ရြက္သယ္ပိုးက ခႏိုးခနဲ႕ ဆိုကဲ့ရဲ႕လည္း မပဲ့မေစာင္းကိုယ့္လမ္းေၾကာင္းကို စိတ္ေကာင္းႏွင့္ယွဥ္ ေရွ႕သို႔ႏွင္ေလာ့” ဟူေသာ ေရႊဟသၤာဆရာေတာ္ဘုရား၏ ဆံုးမစာအတိုင္း ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အားေပးေထာက္ခံေနအံုးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၎အဖြဲ႕အစည္းသည္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတိုင္းရင္းသားအမ်ားအားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ္လည္း ေဒသတြင္း ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ အတူေနအျခားေသာ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရွိသည္မွာ ေပၚလြင္လွပါသည္။ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအား ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားၿပီး အျခားေသာ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚလည္း ေလးစားတန္ဖိုးထားသကဲ့သုိ႔ ဒို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးကိုလည္း အစဥ္တစုိက္ မမွိတ္မသုန္ စြဲၿမဲစြာခံယူေစာင့္ထိန္းသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရွိ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစဖက္ဒရယ္စနစ္ထြန္းကားေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အဝရရွိေစၿပီး လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျခင္းအေနျဖင့္လည္း ေလာကပါလတရားသံုးပါးတို႔ႏွင့္အညီ  ျပည့္စံုေသာလူေနမႈဘ၀ရွိသည့္ တန္းတူညီမွ်မႈအခြင့္အေရးရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးဟူေသာ သႏၷိဌာန္ျဖင့္ ပါ၀င္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားသည္ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပအမဖ)ကို ၁၉၅၀ - ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁) ရက္ေန႔တြင္ ယာယီအဖြဲ႕ကို စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ၁၉၅၁ - ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁) ရက္ေန႔တြင္ တစ္မ်ိဳးသားလံုးညီလာခံမွ ပအမဖ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းကိုအတည္ျပဳ ျပဌာန္းေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ပအမဖ ကို ၁၉၆၂- ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ရပ္စဲျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

၂၀၁၀- ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၄၊ ၂၅)ရက္ေန႕တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ လက္ရွိပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၌ က်င္းပေသာပဥၥမအႀကိမ္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားမ်ား၏ ညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ မူလပအမဖ အမည္ကိုဆက္လက္အသံုးမျပဳေတာ့ဘဲ လက္ရွိတည္ရွိေနေသာ အေျခအေနႏွင့္အခ်ိန္အခါမရ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)အျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းအတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ၂၀၁၀ - ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၇)ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၀၁၅- ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ(၈)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသျဖစ္သည့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး သံုးၿမိဳ႕နယ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။ ၎အဖြဲ႕အစည္းသည္ ေဒသတြင္း ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္ေရးအတြက္ မိမိတတ္ႏုိင္သည့္ အခန္းက႑တြင္ အားက်ိဳးမာန္တက္ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

မိမိသိရွိေသာ ၎အဖြဲ႕အစည္းသည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္အညီ အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး အပါအ၀င္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ အမ်ားအျပားလက္တြဲေခၚယူမႈမ်ား၊ ေမြးထုတ္မႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ လူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ သင္တန္းမ်ားကို ေစလႊတ္ခဲ့ပါေၾကာင္းႏွင့္ ၎သင္တန္းမွ ေစလႊတ္ျခင္းခံရသည့္ လူငယ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ မိမိတို႕ေဒသသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသည့္အခါ မိမိတို႔သင္ယူေလ့လာမွတ္သားခဲ့သမွ်ေသာ အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္မွ်ေ၀ႏုိင္ေရးအတြက္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ယေန႔ ထိတိုင္ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ထိုသို႔ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္မားလာၿပီး ျပင္းထန္ေသာခံယူခ်က္ျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးအက်ိဳးကို ေစတနာ၊ ၀ါသနာ၊ အနစ္နာဟူေသာ နာ(၃)နာျဖင့္ မိမိတတ္ႏိုင္သည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္သယ္ပိုးေနၾကသည္ကို ေတြ႕ေနရေသာေၾကာင့္ ပအို၀္းျပည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ မ်ားစြာဂုဏ္ယူေနပါသည္။

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ေငြေရးေၾကးေရးကို အေျခမခံေသာ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ အေျခခံဖြဲ႕စည္းေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္  ျပည္သူူလူထု၏အက်ိဳးကို သယ္ပိုးရာတြင္ “နာသံုး နာျဖင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ကို အေျခခံၿပီး ကိုယ္က်ိဳးအတြက္မၾကည့္ဘဲ အမ်ားအက်ိဳးကိုသာ ေရွ႕ရႈ႕လုပ္ေဆာင္ရမည္ ဟူေသာခံယူခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္” ျဖစ္သည္ဟု လက္ရွိပအို၀္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရွိ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးမွ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအေပၚ အၿမဲမွာၾကားလ်က္ရွိသည္ကို မွတ္သားရပါသည္။

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္း ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသည္ မဟုတ္ဘဲ ပအို၀္းျပည္သူတိုင္းတြင္ တာ၀န္ကိုယ္စီ ရွိၾကသည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ကို ေမြးဖြားေစလိုပါသည္။ ထိုနည္းတူ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္ရန္မွာလည္း အစိုးရ၏ တာ၀န္သာျဖစ္သည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္မ်ားမထားရွိဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူတိုင္းသည္ တာ၀န္ကိုယ္စီရွိၾကပါသည္ဟူေသာ ျပင္းထန္းသည့္ခံယူခ်က္မ်ားကို ထားရွိေစလိုပါသည္။ ျပည္သူတိုင္းသည္ တာ၀န္သိစိတ္ျဖင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ကိုယ္စီကိုယ္ငွ  မိမိတတ္ႏုိင္သည့္ မည္သည့္ အခန္းက႑ကိုမဆို ၀ိုင္း၀န္းပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ မိမိလိုခ်င္ေသာပန္းတိုင္ကို လ်င္ျမန္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ လူသားတိုင္းသည္ မိမိ၏လူမ်ိဳး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွ  မိမိႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေပးေစလိုလွ်င္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ကို အေျခခံၿပီး မိမိတတ္ႏုိင္သည့္ အခန္းက႑မွ လူမ်ိဳးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ မိမိတာ၀န္ျဖစ္သည္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ မိမိတာ၀န္ ျဖစ္သည္ဟူေသာ ျပင္းထန္သည့္ ခံယူခ်က္ျဖင့္ ေမြးဖြားၿပီး “အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ပမာ တာ၀န္သိစိတ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပါ၀င္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကပါစို႔”လို႔ တိုက္တြန္းရင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

အြဥ္ရက္ခြိဳ,
Powered by Blogger.