Friday, October 19, 2018

စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အစုအဖြဲ႔နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ပါမွ ပုိမုိေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔ဥကၠ႒ ျဖားခြန္စံလြင္ ေျပာၾကား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၉) ရက္ကုိယ့္ကုန္ထုတ္ပစၥည္း အရည္အေသြးျပည့္မွီၿပီး လိုအပ္သည့္တန္ခ်ိန္မ်ားရွိလာပါက ေစ်းကြက္ပုိမုိေကာင္းမြန္ လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္  အစုအဖြဲ႔ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္စုိက္ပ်ိဳးပါက တျခား(NGO, INGO) အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ နည္းပညာ၊ စက္ပစၥည္း စသည့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရရွိၿပီး ယခုထက္ ပုိမုိေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ မနက္(၁၀း၃၀)အခ်ိန္တြင္ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၀ါးလီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ လူထုေတြ႔ဆုံပြဲ၌ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔ဥကၠ႒ ျဖားခြန္စံလြင္က ေျပာၾကားသည္။

“ခုေနာက္ပုိင္းအေျခေနအရ အစုအဖြဲ႔နဲ႔လုပ္သင့္တယ္၊ သူကတစ္မ်ိဳး ငါကတစ္ဖုံ ကြဲကြဲျပားျပား လုပ္ေနရင္ အဆင္မေျပေတာ့ဘူး၊ စုိက္နည္းစနစ္လည္း တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မတူၾကဘူး၊ တျခားအဖြဲ႔အစည္းက ကူညီခ်င္တဲ့အခါက်ေတာ့ ကုိယ့္မွာက အစုအဖြဲ႔ရွိထားရင္ ကုိယ္စုိက္ပ်ိဳးတဲ့အရာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ နည္းစနစ္ေတြ၊ တျခားအကူအညီေတြ ရႏုိင္တယ္၊ ေလာေလာဆယ္ဆယ္ ေထာပတ္အစုအဖြဲ႔ေတာ့ ရွိၿပီ၊ က်န္တ့ဲ လက္ဖက္စတဲ့ အစုအဖြဲ႔ေတြ လုိေနေသးတယ္၊  ဒါ့ေၾကာင့္ ကုိယ့္အခ်င္းခ်င္း အဖြဲ႔၀င္ေတြလုပ္ၿပီး အစုအဖြဲ႔လုပ္ထားသင့္တယ္၊ စုေပါင္းလုပ္သင့္တယ္" ဟု ျဖားခြန္စံလြင္က ေျပာၾကားသည္။ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ (၈)ႏွစ္အတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဖြဲ႔အစည္း၏အား၊ ျပည္သူမ်ား၏ အားျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ တုိးတက္မႈမ်ား အရွိန္မပ်က္ ျဖစ္ထြန္းေနပါေၾကာင္း၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ကုိယ့္ေျခ ကုိယ့္လက္ျဖစ္လာေအာင္ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဌာနဆုိင္ရာအသီးသီးတြင္ ပညာတတ္ ပအုိ၀္းလူရြယ္ေမာင္မယ္မ်ား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔ လုိပါေၾကာင္းကုိလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျဖားတန္ေကာင္ခယ္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္စံသိန္း၊ ျဖားဗြာလွေဖ စသည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားအဆက္ဆက္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ ရရွိထားသည့္အတြက္ ယခုလုိ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳး ရရွိလာေၾကာင္း၊ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ျဖားဗြာလွေဖအေနျဖင့္ တစ္ခ်ိန္က ႏွိမ့္က်ေနသည့္ ပအုိ၀္းတုိ႔၏ဘ၀ကုိ မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႔ျဖစ္မိရာမွ မိမိေနရပ္သုိ႔ ျပန္ၿပီး မိမိပုိင္ဆုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ထုခြဲေရာင္းခ်ကာ  ပညာေရး၊ စစ္ေရးစသည့္ အေရးအရာမ်ားတြင္ မိမိကုိယ္ပုိင္ေငြမ်ားအား အသုံးျပဳကာ ကြယ္လြန္သည္အထိ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊  ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ျခင္းမဟုတ္၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ တည္ေဆာက္ေနတာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပအုိ၀္းျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ညီညႊတ္ေရးကို ပ်က္ျပားေစသည့္ ေသြးထုိးလႈံ႕ေဆာ္စကားမ်ားကုိ နားမေယာင္ဖုိ႔လုိပါေၾကာင္း၊ အၿမဲတမ္းညီညီညႊတ္ညႊတ္ရွိေနရန္ လုိအပ္ၿပီး လုပ္ပုိင္ခြင့္အျပည့္အ၀ရရွိရန္ အားလုံးႀကိဳးပမ္းၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း စသည့္အမွာစကားမ်ားကုိလည္း ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ျဖားခြန္သိန္းေဖက ေျပာၾကားပါသည္။

ယေန႔ ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ျဖားခြန္ေမာင္ေသာင္းမွ ၎လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ တုိင္းရင္းသားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔၀င္ ခြန္လွဆန္းက ဦးစီးအဖြဲ႔မွ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယေန႔ေတြ႔ဆုံပြဲသုိ႔ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပင္းေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဌာနဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ လိန္းညာ၊ ဘန္႔ဘာ၊ ေတာင္ထီဗြာ၊ စင္းေတာင္း ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား (၃၀၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ခြန္ဓဇ
Powered by Blogger.