Monday, November 12, 2018

ဝင္ေငြ(လစာ)ထက္ ပညာႏွင့္အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းေကာင္းရမည့္အလုပ္ကို ရွာေဖြပါ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၂)ရက္


မိမိတို႔သည္ လူသားမ်ားအျဖစ္ေမြးဖြားရွင္သန္လာၾကျခင္းေၾကာင့္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ လူတိုင္းသည္ မိမိစိတ္ဝင္စားႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ၾကေပသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ မိမိ၏အလုပ္တာဝန္ကိစၥရပ္မ်ားကို တန္ဖိုးထားတတ္ရမည္။ “ဒီအလုပ္က ပင္ပန္းလိုက္တာ၊ ဟိုအလုပ္ေလးဆိုေကာင္းသား” ဟူ၍ စိတ္ကိုအလိုမလိုက္သင့္ေပ၊ အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္ေတာ့မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ထားလွ်င္ Focus မိဖို႔လိုအပ္သည္။ တခါတရံ လူအမ်ားစုသည္ ဟိုစပ္စပ္ဒီစပ္စပ္ လုပ္ရင္းနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္ဆုံးေနၾကသည္။ “အမ်ားႀကီးကို အာရုံမစိုက္ပါနဲ႔၊ နည္းနည္း ဒါမွမဟုတ္ တစ္ခုတည္းကို အာရုံစိုက္ပါ၊ အဲဒီေနရာမွာ လန္ထြက္ေနေအာင္လုပ္ပါ”ဟု ဆရာႏုိင္ဝင္းေအာင္ကေျပာခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ိဳးရွိၿပီးအေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္လွ်င္ မည္သည့္အလုပ္ကိုမဆို ထိထိေရာက္ေရာက္သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ လူမွန္လွ်င္ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး အလုပ္မ်ားလုပ္ေနရမွာျဖစ္သည္။ အလုပ္၏ဂုဏ္သည္ လူတစ္ေယာက္၏တန္ဖိုးျဖစ္ေပသည္။ အသက္ငယ္ရြယ္စဥ္အခါသည္ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ အလုပ္ႀကိဳးစားလုပ္ေနခဲ့သည္ကို အသက္ႀကီိးလာသည့္အခါတြင္လည္း မိမိရရွိထားခဲ့ေသာတန္ဖိုးမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္သြားေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ၾကရျပန္သည္။

မိမိတိုု႔သည္အသက္အရြယ္အရ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲလာၾကေသာ္လည္း အလုပ္မ်ားဟာ အခ်ိန္တိုင္းလိုလိုႏုပ်ိဳေနဆဲျဖစ္သည္။ မည္သည့္အခ်ိန္၊ ေနရာမဆို အရြယ္သုံးပါးလုပ္ရန္ အဆင္ေျပေသာ အလုပ္ဟာရွိိေနၿမဲျဖစ္ၿပီး “ပင္ပန္းလို႔ နားခ်င္လိုက္တာ” ဆိုေသာစကားသည္ တစ္သက္လုံးေျပာလို႔၊ ၿငီးလို႔ကုန္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ မိမိေမြးဖြားလာသည္မွစ၍ ေသသည္အထိအလုပ္မ်ားကို ႀကိဳးစားလုပ္ေနရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္သက္လုံးညည္းျငဴ၍ပင္ ဆုံးႏိုင္မွာမဟုတ္ေၾကာင္း မိမိစိတ္ဓာတ္က်ေနေသာ အခ်ိန္တြင္ အားေလ်ာ့ေစေသာအေတြးမ်ား မဝင္လာမိေစရန္ မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈအျပည့္ရွိေနသင့္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအလုပ္လုပ္ေသာေနရာသည္ မိမိကိုယ္ကိုအလုပ္လုပ္ေစခ်င္ေသာ ေနရာျဖစ္ရမည္။ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္တြင္ အလုပ္နဲ႔သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းကိုသာစဥ္းစားၿပီး မိမိ၏အလုပ္ကိုအာရုံစူးစိုက္သင့္သည္။ မိမိကိုယ္ကို ေရွ႕သို႔တြန္းပို႔ရမည္။ အလုပ္လုပ္ခ်င္သည့္ခံစားခ်က္ကို ေစာင့္မေနသင့္ေပ။ အက်င့္အေနႏွင့္ရေအာင္လုပ္ပါ၊ မိမိျဖစ္ခ်င္ေသာအရာသည္ စဥ္းစားရုံႏွင့္ျဖစ္မလာေပ။ အလုပ္လုပ္မွျဖစ္လာေပမည္။

မိမိတို႔၏အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ဘဝမွာ ေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္မ်ားကိုလိုခ်င္လွ်င္ ခ်ိန္ညိႇမႈမ်ားကိုလုပ္ဖို႔ လိုအပ္သည္။ ခ်ိန္ညိႇမႈမ်ားမျပဳလုပ္လွ်င္ မိမိႀကိဳးစားသမွ်အရာမထင္မႈုမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။ အခ်ိန္မ်ားသာကုန္သြားၿပီး မည္မ်ွျဖစ္မလာျခင္းမ်ိဳးေတြ႕ရတတ္သည္။ တျခားသူမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္ အေျခေနမ်ိဳးမွာလည္း ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းနိမ့္က်သည္ကို ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္။ မည္သည္ကိုခ်ိန္ညိႇသင့္သနည္း မည္သည့္အလုပ္သည္မိမိမပါဝင္လွ်င္ မၿပီးသနည္း၊ ၎ကိုမိမိတို႔အေနျဖင့္ သိထားသင့္သည္။ မိမိတို႔လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ ဌာနတစ္ခုကို ဦးေဆာင္မည္ဆိုလွ်င္ ေနရာတိုင္းဝင္ပါေနလို႔မျဖစ္ပါ၊ မိမိမပါရင္မျဖစ္ေသာေနရာ မိမိလုပ္ေဆာင္မွျဖစ္မည့္ အဲဒီအပိုင္းတြင္သာ အဓိကပါဝင္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ က်န္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္၊ ဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္ေတာ့ပဲထားမလား၊ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို လႊဲသင့္မလႊဲသင့္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

မိမိကိုယ္တိုင္သည္ မည္သည့္အလုပ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသနည္း။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေငြေၾကးအက်ိဳး အျမတ္တစ္ခုတည္းကိုသာၾကည့္လို႔မရေပ။ မိမိဘဝမွာလည္း ေငြေၾကးတစ္ခုတည္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၾကသည္မဟုတ္ပါ။ “Passion ရွိတာကိုလုပ္တဲ့လူက၊ လိုင္းတစ္လိုင္းကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲလုပ္တယ္၊ မဟာဗ်ဳဟာေတာ့ လိုသလိုေျပာင္းလဲတယ္၊ ေငြေရးေၾကးေရးကိုပဲ အဓိကထားသူကေတာ့ ငါးပြက္ရာငါးစာလိုက္ခ်တယ္၊ သူ႔မွာ လိုင္းရယ္လို႔ တိတိက်က်မရွိဘူး၊ ကြာျခားခ်က္ကေတာ့ Passion ပဲျဖစ္တယ္” ဟု ဆရာႏိုင္ဝင္းေအာင္ကေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိဝါသနာပါရာအလုပ္ကိုဝင္လုပ္ရာတြင္ ဝင္ေငြနည္း ေနေသာ္လည္း ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ လူသားဆန္ေသာကိစၥျဖစ္သည္။ မိမိဝါသနာပါေသာ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာအလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ေနရၿပီဆိုရင္ အရမ္းတန္ဖိုးရွိေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ပိုင္ဆိုင္လာႏိုင္ပါသည္။ မည္သည့္အလုပ္ကိုမဆို ခ်ိန္ညိႇၿပီးလုပ္ေဆာင္လွ်င္ မိမိကိုယ္တိုင္သာမက မိမိမိသားစု၊ မိမိအဖြဲ႕အစည္းကပါ သိသာထင္ရွားေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိလာႏိုင္ပါသည္။

မိမိတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ တိုးတက္ခ်င္ေသာစိတ္ဓာတ္ရွိျခင္းသည္ ေကာင္းေသာအရာပင္ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္တိုင္သတိထားမည္မွာ လိုင္းတစ္လိုင္းကိုစြဲစြဲၿမဲၿမဲႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မလုပ္ေဆာင္ရေသးဘဲ ျဖစ္ခ်င္စိတ္လြန္ကဲေနလို႔ မရေပ။ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ ေအာင္ျမင္ခ်င္တာဟာ အတိုင္းအတာတစ္ခုကို ေက်ာ္လြန္သြားလွ်င္ အႏၱရာယ္ရွိတတ္သည္။ မိမိအမွန္တကယ္ျဖစ္ခ်င္စိတ္ရွိလွ်င္ လိုင္းတစ္လိုင္းကို ေရြးၿပီး စြဲစြဲၿမဲၿမဲလုပ္ေနဖို႔လိုအပ္သည္။ ဟိုခုန္ဒီခုန္လုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္သက္မ်ားကိုေပါင္းၿပီး လုပ္သက္ေရတြက္၍လည္းမရႏိုင္ေပ။ အေရးႀကီးသည္မွာ အခ်ိန္ၾကာလာသည္အမွ် အသိပညာ၊ အေတြ႕အႀကံဳလုပ္ငန္း အသိုင္းအဝိုင္း၊ ယုံၾကည္မႈ၊ ၾသဇာေညာင္းမႈမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းျမင့္တက္လာလိမ့္မည္ အဲဒီအတြက္ စိတ္ရွည္ရမည္။ ပုံမွန္ႀကိဳးစားပါ၊ ဆရာေကာင္းကိုရွာပါ၊ ဝင္ေငြလစာေကာင္းေသာအလုပ္ထက္ ပညာ၊ အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းေကာင္းရမည့္ အလုပ္ကိုရွာေဖြလုပ္သင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသား လိုက္ရပါသည္။

ဖူးမူဗြာ (မုဲင္းေကာင္)
Powered by Blogger.