Wednesday, November 7, 2018

ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ညတာခရီးရွည္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၈)ရက္


Photo- Credit

ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေန႔တာခရီးရွည္မ်ားကိုျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ဖူးသကဲ့သို႔ ညတာခရီးရွည္ တစ္ခုကိုလည္း မႏုဟာမင္းလက္ထက္ သကၠရာဇ္ ၄၁၉ - ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၾကသည္။ လကြယ္ညတြင္ ေနဝင္သည္မွစၿပီး တစ္ေျဖးေျဖးေမွာင္၍ သန္းေခါင္ဝန္းက်င္တြင္ အေမွာင္ဆံုးျဖစ္လွ်က္ သန္းေခါင္ေက်ာ္မွစ၍ တစ္ေျဖးေျဖးလင္းလာရိုးရိွသည္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ လကြယ္ညေနဝင္လွ်င္ ေျဖးေျဖးလည္း ေမွာင္တတ္သကဲ့သို႔ လင္းလွ်င္လည္း ေျဖးေျဖးခ်င္း လင္းလာတတ္သည္။ အၿပီးအပိုင္ျပန္လင္း မလာတတ္ေသာ နိယာမ မရိွေသာ္လည္း အေႏွးႏွင့္အျမန္ဆိုသည့္ အခ်ိန္ကာလကို ေစာင့္ဆိုင္း ေနရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္း မႏုဟာမင္းေခတ္ေနာက္ပိုင္း ၄၁၉-ခုႏွစ္မွစ၍ ေနဝင္စျဖစ္ၿပီး တစ္ေျဖး ေျဖးေမွာင္မည္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ ပိဋကတ္စာေပမ်ား၊ ေလာကီေလာကုတၱရာ ႏႈတ္မႈ ပညာ၊ လက္မႈ ပညာရွင္မ်ား၊ ဓာတ္ေတာ္-ေမြေတာ္ႏွင့္ စာတတ္သိလ္ဝန္၊ ဂုဏဝန္ ပအိုဝ္း ကိုယ္ေတာ္မ်ားသည္ ပုဂံသို႔ မႏုဟာမင္းႏွင့္အတူ သကၠရာဇ္ ၄၁၉-တြင္ ၾကြျမန္းၾကရၿပီး ပအိုဝ္းအုပ္စု (၇) စုသည္ ေမာ္ခ်ီး၊ သံေတာင္၊ မိုးၿဗဲ၊ ပင္ေလာင္း၊ ေတာင္ႀကီး၊ ဟိုပံုး၊ လြယ္လင္ႏွင့္၎မွတစ္ဆင့္ မိုင္းကိုင္ထိ သကၠရာဇ္ ၄၃၄-ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ ေရာက္ရိွသြားခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ေျပာင္းေရြ႕သြားလာရင္း လုပ္ကြက္ကိုင္ကြက္အခက္အခဲေၾကာင့္ သကၠရာဇ္ ၄၃၇-ခုႏွစ္တြင္ မိုင္းကိုင္မွအေနာက္ေတာင္ လြယ္လင္၊ မိုးနဲ၊ ေမာက္မယ္သို႔တစ္ဖန္ ယခုဆီဆိုင္နယ္၊ သထံုးေလး သို႔ ေရာက္ခဲ့ျပန္သည္။ သကၠရာဇ္ ၄၄၂- ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ရွမ္းႏွင့္ကယားနယ္စပ္ ထရီေဒါအရပ္တြင္ အေျခစိုက္ခဲ့ၾကသည္။ သကၠရာဇ္ ၄၆၅-ခုႏွစ္တြင္ထိုေဒသတြင္ ပအိုဝ္းအႀကီး အကဲ ခြန္ပတိက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ၎ေနာက္ဆက္တိုက္ ၇ ဦးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ မည္သူဆိုသည္ကို မွတ္တမ္းအေသးစိတ္ မေတြ႕ရိွရဟု ဆိုသည္။ ၎ေနာက္ သမိုင္းအဆက္ဆက္ၾကာသည္အထိ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး သကၠရာဇ္ ၁၁၀၀ ဝန္းက်င္ခန္႔အထိ အစအနမေတြ႕ရေတာ့ေခ်။ ဤအႏွစ္ (၆၀၀)အတြင္း ပအိုဝ္း လူမ်ိဳးမ်ား “ဘာလုပ္ေနခဲ့သနည္း။ ဘာစားခဲ့ၾကသနည္း။ ခ်မ္းသာစြာ သို႔မဟုတ္ ဆင္းရဲစြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါသလား” ဆိုေသာ္ ေမးခြန္းေပါင္းစံု၊ အေတြးေပါင္းစံု ေတြးထင္ စဥ္းစားရပါလိမ့္မည္။

သကၠရာဇ္ ၉၀၁-ခုႏွစ္တြင္ စစ္ကိုင္း၊ ပင္းယ၊ အင္းဝတစ္ဝိုက္ သံဃာမ်ား ၊ ေစတီပုထိုး၊ စာေပ မ်ားကို သိုဟန္ဖြား ရက္ရက္စက္စက္ ဖ်က္ဆီးသကဲ့သို႔ ပအိုဝ္းသည္လည္း အလြန္႔အလြန္ ေခတ္အဆက္ဆက္က ညွင္းဆဲႏွိပ္စက္ျခင္း မခ်ိမဆံ့ခံခဲ့ရသလား၊ ပေဒသရာဇ္အခ်င္းခ်င္း ေထာင္ေသာင္းခ်ီေသာ နယ္လုလူသတ္ပဲြတြင္ ဗလိနတ္စာေၾကြး အသက္စေတးခံလွ်က္ ကာဗာ ျဖစ္ေပးခဲ့ရေလသလား။ ဆရာဒကာမည္သို႔ရပ္တည္လာခဲ့ရသည္ကို ယေန႔မည္သို႔ပင္ ျပန္လည္ ေတြးေတာေစကာမူ မသိႏိုင္ေတာ့ေခ်။

ႏိုင္လွ်င္ယူစတမ္းျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕ေရး၊ ဘုန္းတန္ခိုးထူေထာင္ေရးကိုသာ အၿမဲေရွးရႈေနၾကသည့္ လူသူအသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို နယ္ေျမေရႊေငြပစၥည္းႏွင့္ ရက္ရက္စက္စက္လဲလွယ္မႈျပဳၾကသည့္ ပေဒသရာဇ္တို႔လက္ေအာက္တြင္ ပအိုဝ္းမ်ားတစ္ဦးကိုတစ္ဦး ဘယ္ပံုဖက္၍ ျမဳပ္ကြယ္မသြား ယေန႔တြင္ ဘြားဘြားျပန္ေပၚလာခဲ့သည္မွာ ပေဟဠိကဲ့သို႔ပင္ အေျဖရွာရခက္လွေပသည္။ ဤကဲ့ သို႔ သမိုင္းခါးခါးကိုခံစားခဲ့ရသည္သာမက လမ္းေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရျခင္းမွာ မ်ိဳးျခားပေဒသရာဇ္ ေအာက္တြင္ ပအိုဝ္းမ်ားသည္ ေတာင္သူလယ္လုပ္သူသာရိွ၍ သီးျခားလူမ်ိဳးအမည္မသံုးေတာ့ဘဲ ေတာင္သူလယ္တန္းစားဟူ၍ ထည့္သံုးေခၚေဝၚခံရျခင္း၊ ေတာင္အရပ္ကလာသည့္သူဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံရၿပီး ေတာင္သူလူတန္းစားႏွင့္ေရာေယာင္၍ ေခၚေဝၚခံရျခင္း၊ သမိုင္းမ်က္ႏွာစာမ်ား ရာဇဝင္မ်ားသို႔ အေရာက္မခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ စာေပအေမြမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားဆက္လက္၍ ႏွိပ္ကြပ္ဖ်က္စီးခံရျခင္း စသည့္အေၾကာင္းမ်ားစြာျဖင့္ သမိုင္းခါးဆက္ျပတ္ခဲ့ရသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အခ်ဳပ္မွာ လူမ်ိဳးျခားပေဒသရာဇ္မင္းႀကီး မင္းငယ္ အသြယ္သြယ္တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ တကဲြတျပားလဲေနေနရ၍စုစည္းႏိုင္ခြင့္လည္းမရိွ၊ တစ္စံုတစ္ရာ ျပဌာန္းခြင့္မရိွ ပိညွပ္၍ႏွစ္ကာလမ်ားစြာေနေနရစဥ္အတြင္း စာေပႏွင့္လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ ဘာသာေရး အပိုင္းအစမ်ားသည္ တစ္ေျဖးေျဖးခ်င္း ေမွာက္လ်က္ေမွာင္လ်က္ ေပ်ာက္လ်က္ ေပ်ာက္လ်က္ရိွခဲ့ေလရာ သကၠရာဇ္ ၁၀၀၀ခန္႔ေရာက္ေသာအခါ ညဥ့္ကာလအႏွစ္ ၆၀၀ ခန္႔ ရိွေလၿပီျဖစ္၍ လံုးဝညဥ့္နက္ႀကီး သန္းေခါင္ႀကီး သုညလံုးလံုးအခါႀကီးျဖစ္လာခဲ့ရေၾကာင္း မွတ္သားရပါသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးနက္နဲသည့္ ပိဋကတ္ပညာေရး စသည့္ ယဥ္ေက်းမႈအားလံုးေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရၿပီး ပလိုင္းတစ္လံုး၊ ျခင္းတစ္ခု၊ ေပါက္ျပားတစ္လက္ျဖင့္ ေျမႀကီးကို အန္တု၍အိမ္သြားအိမ္ျပန္မွ် လုပ္တတ္ၾကေတာ့သည္။ အႏွစ္ေျခာက္ရာခန္႔ ညဥ့္နက္သည္ထက္ နက္လာခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ သမိုင္းအရ ရာဇဝင္တြင္ခဲ့ဖူးေသးသည္။ ခရစ္ယာန္သာသာနာျပဳမ်ား စတင္ေရာက္ရိွစဥ္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၉၁၀ မတိုင္မွီက ကရင္အုပ္စုတြင္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားစာေပရိွေၾကာင္း မ်က္ႏွာျဖဴမ်ားမွတ္တမ္းကို ကိုးကားဟန္ရိွသည့္ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းတြင္ မွတ္တမ္းျပဳစုထားသည္ကို ေတြ႕ရိွႏိုင္ေပမည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုအခ်ိန္ကတည္းက ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးသည္ လံုးလံုးနလပိန္း တံုးမျဖစ္ေသးဟုမွတ္ရန္ရိွေသာ္လည္း ဘယ္ေန႔အထိ ဘယ္လို သြားခဲ့သည္ကိုသမိုင္းဆက္၍မရသျဖင့္ ညဥ့္ကာလထဲမွာပင္ အႀကံဳးဝင္ခဲ့သည္။

သကၠရာဇ္ ၁၁၄၄-ခုႏွစ္မွ ၁၁၈၁-ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာ ပဒံုမင္းလက္ထက္တြင္မူ ယခု လြယ္ပြတ္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ယခုထမ္းသဲုင္ကို ခမ္သဲုင္အမည္ျဖင့္ ရြာႀကီးတစ္ရြာတည္ေထာင္အေျခစိုက္၍ ပအိုဝ္းေဒသကို ပအိုဝ္းအႀကီးအကဲတစ္ဦးက အုပ္ခ်ဳပ္ေနထိုင္ေၾကာင္း သမိုင္းမ်က္စိတြင္ ေရးေရးကေလးစတင္ျပန္ေပၚလာခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍အႏွစ္ ၆၀၀ ခန္႔ၾကာ ေမွာင္ေနခဲ့ေသာ ညဥ့္ခရီးရွည္ႀကီးသည္ ဗဒံုမင္းလက္ထက္တြင္ ကုန္ခဲ့ေလၿပီ။ အႏွစ္ ၆၀၀ခန္႔ အိပ္ေပ်ာ္ခဲ့ၾက၊ ငုပ္ေနခဲ့ၾကပါလ်က္ ထိုကာလအတြင္းအၿပီးမေသ၊ လင္းအာရုဏ္တစ္ခုေပၚလာေအာင္အထိ ရွင္လ်က္ပင္ ပအိုဝ္းမ်ားျပန္ႏိုးလာသည္မွာ ရတနာ (၃)ပါးႏွင့္ မ်ိဳးရိုးစိတ္က ေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့့ ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ရတနာ (၃)ပါးသည္ ကိုးကြယ္ဖက္တြယ္သူကို အမွန္ပင္ သစၥာရိွရွိ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾက၍သာ အႏွစ္ (၆၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ ေခ်ာက္ခ်အိပ္ေပ်ာ္သူပအိုဝ္းမ်ား အၿပီးပိုင္မေသ လင္းအာရုဏ္ကိုေစာင့္၍ ျပန္လည္ႏိုးထလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္သမိုင္းမ်က္စိျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ယေန႔ေခတ္ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ႕ျမင္ ေနရၿပီျဖစ္သည္။ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ႏွစ္ (၆၀၀)ခန္႔ၾကာေသာ ညဥ့္တာခရီးရွည္ကို ျဖတ္ေက်ာ္လာခဲ့ရၿပီး ထိုညဥ့္တာခရီးရွည္မွာ ဗဒံုမင္းလက္ထက္ကတည္းကပင္ကုန္လြန္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ညဥ့္တာ ခရီးရွည္ကုန္လြန္ၿပီး ေန႔တာခရီးကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေလ်ာက္လွမ္းေနရၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လင္းထိန္ေတာက္ပေသာ ေန႔သစ္ကို အၿမဲေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေစရန္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ ေမွာင္မိုက္ေသာသမိုင္းကို ျပန္လည္ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

ကုိးကား။ ။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ကားေတာင္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ႀကီး ဘဒၵ ႏၱပ႑ိတ မဟာေထရ္၏ ေထရုပၸတၱိမွတ္တမ္း။

နန္းစိန္က်င္း (အံြအား)
Powered by Blogger.