Wednesday, December 12, 2018

ညီညြတ္ျခင္းသည္ အင္အား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၂)ရက္


နံနက္အရုဏ္ခ်ိန္၏ ေနေရာင္သည္ အေရွ႕ဘက္ရွိေတာင္တန္းႀကီး၏ ေနာက္ေက်ာဆီမွ ထြက္ေပၚေန၏။ ေနမင္းႀကီးထြက္ေပၚမလာေသးေသာ္လည္းသူ၏ ေရွ႕ေျပးေရာင္ျခည္မ်ားကေလာကတစ္ခုလံုး၏ အလွကို ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာေပၚလြင္ေစပါ၏။ သာယာလွေသာနံနက္ခင္းေပတည္း။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာမွ လူမ်ားသည္ ရြာထိပ္တြင္ စုရံုးေနၾကသည္။ ထိုအထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္လည္းတစ္ေယာက္ပါအဝင္ျဖစ္သည္။ အားလံုး၏လက္ထဲတြင္ ေပါက္တူး၊ ေဂၚျပား၊ တူးရြင္း၊ ဓား၊ ေတာင္းမ်ားကိုကိုင္ေဆာင္ထားၾကေလသည္။ ယေန႔ကား ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာ၏ ပ်က္စီးေနေသာ  ျပဳျပင္ၾကမည့္ေန႔ပင္ျဖစ္သည္။ ရြာလမ္းေဟာင္းႀကီးမွာ ၾကည့္၍မွမေကာင္းေပ။ ေကာက္သည့္ေနရာကေကာက္ေကြး၊ က်ဥ္းသည့္ေနရာကက်ဥ္းေျမာင္း၊ က်ယ္သည့္ေနရာကက်ယ္လြန္း၊ ျမင့္သည့္ေနရာက ျမင့္မား၍၊ နိမ့္သည္႕ေနရာကနိမ့္ဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ အၾကည့္ရဆိုးလွေပသည္။ ယေန႔မူ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ စုေပါင္းအားျဖင့္ ဤလမ္းဆိုးကို ျပဳျပင္ႀကေတာ့မည္။ အသြင္ေျပာင္းၾကေတာ့မည္။ အားလံုးေသာလုပ္အားရွင္မ်ားသည္ အင္အားအျပည့္ျဖင့္ က်ရာတာဝန္ကိုမခိုမကပ္ လုပ္ေဆာင္ၾကေပေတာ့သည္။

ေနမင္းႀကီးလည္းထြက္ေပၚလာေပၿပီ။ လူအားလံုးလည္းအလုပ္စေပၿပီ။ လမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ အစမွအဆံုးကိုယ္က်ရာအပိုင္းတြင္ ကိုယ့္အုပ္စုႏွင့္ကိုယ္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ လမ္းကိုစတင္ျပင္ၾကသည္။ တူးသူတူး၊ ဖို႔သူဖို႕၊ သယ္သူသယ္ႏွင့္ သြက္လက္စြာလႈပ္ရွားၾကသည္။ လမ္းေဘးဝဲယာရွိခ်ံဳႏြယ္ပင္မ်ားကိုဓားႏွင့္ခုတ္ပတ္သည္။ ေပါက္ျပားႏွင့္ေပါက္ပစ္သည္။ အျမစ္ပါမက်န္ ႏုတ္ပစ္သည္။ လမ္းေပၚမွ အမိႈက္မ်ားကိုရွင္းလင္း၍ အမိႈက္ပံုတြင္ ေသခ်ာစြာပံုၾကသည္။ တဝါးဝါး၊ တဟားဟား၊ သီခ်င္းတေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္ လက္က်ညီညီ၊ ႀကိဳးစားပန္းစား၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ လုပ္ေနၾကသည္မွာအားတက္ဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။

အားလံုး၏လုပ္အားျဖင့္ အေကာက္အေကြ႕ကိုတည့္ေစသည္။ အေမာက္အခ်ိဳင့္ကိုညီညာေစသည္။ အဖုအထစ္ကိုေျပျပစ္ေစသည္။ အနိမ့္အေစာက္ကိုတေျပးတည္း ျဖစ္ေလေစသည္။ ေနမင္းသည္ တစ္ဆထက္တစ္ဆပူျပင္းလာသည္။ အားလံုးမွာေခၽြးမ်ားျဖင့္ ရႊဲေနၾကၿပီ။ သို႔ေသာ္ ေနပူသည္ကိုဂရုမစိုက္၊ ေခၽြးထြက္သည္ကိုလည္းအေလးမထားၾကေပ။ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေရးသို႔သာစိတ္ေစာေနၾကေလသည္။ လူအားလံုးသည္ ျပဳျပင္ၿပီးေသာအခါ ျမင္ေတြ႔ရမည့္ လမ္းမႀကီး၏ပံုစံကိုမွန္းဆ၍ျမင္ေယာင္ေနမိၾကသည္။ ထိုအခါ အားသစ္အင္သစ္မ်ားဝင္လာျပန္ၿပီး၊ မဆုပ္မနစ္ေသာဇြဲ၊ လံု႔လျဖင့္ အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။

ေနမြန္းတည့္ေပၿပီ။ စည္းလံုးညီညာစြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ လမ္းမႀကီးမွာလံုးဝျပဳျပင္ၿပီးစီးသြားသည္။ ညီညြတ္မႈအင္အားေၾကာင့္ ေကာက္ေသာလမ္းႀကီး၊ ႀကမ္းတမ္းေသာလမ္းႀကီးေကာင္းမြန္ၿပီးေျဖာင့္တန္းေလသည္။ လွပတင့္တယ္ေသာလမ္းမႀကီးႏွင့္ လမ္းေပၚတြင္ရပ္ေနၾကေသာညီညြတ္မႈုစြမ္းအားရွင္တို႔ကားလိုက္ဖက္လြန္းလွေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးတမူထူလာေသာလမ္းကို ႀကည့္၍ “ငါတို႔၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈစြမ္းအားေၾကာင့္ လမ္းဆိုးသည္ လမ္းေကာင္းဘဝသို႔ အသြင္ေျပာင္းရေလၿပီ” ဟုေတြးေတာဂုဏ္ယူေနမိၾကသည္။ ရင္တြင္းမွ ပီတိ၊ မ်က္ႏွာအၿပံဳးမ်ားျဖင့္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးခ်စ္ခင္ေလးစားစြာ ၾကည့္မိၾကသည္။ ရြာလယ္လမ္းမႀကီးကိုညီညြတ္ျခင္းအားျဖင့္ေဖာက္လုပ္ျပဳျပင္ခဲ့ရသည္ဟုအားလံုးနားလည္ထားၾကသည္။

“တစ္ေယာက္အားျဖင့္ ယူေသာ္မရ၊ တေသာင္းအားျဖင့္ ယူေသာ္ရ၏” ဟူေသာစကားကို ကၽြန္ေတာ္လက္ေတြ႕နားလည္ပါၿပီ။ “စုေပါင္းညီညြတ္ျခင္းအားျဖင့္ အရာရာကိုေအာင္ျမင္ႏိုင္ေပသည္” ဟုလည္းသေဘာေပါက္မိပါသည္။ “ညီညြတ္ျခင္းအင္အားကိုအျခားအင္အားမ်ားကသာလြန္၍မရ”ဟုလည္းခံယူမိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာလူထု၏ စုေပါင္းလုပ္အားေၾကာင့္ လွပသာယာလာခဲ့ေသာရြာလမ္းမသစ္ႀကီးကားညီညြတ္ျခင္းအင္အား၏ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ က်န္ရစ္ေနေလေတာ့သည္။

နန္းခမ္းညာ
Powered by Blogger.