Friday, January 11, 2019

ဟုိပုံးၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုေဟြး အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေပးအပ္ပြဲ ျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၂) ရက္


 ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁၁)ရက္၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ စံဖူးေက်းရြာအုပ္စု၊ ဟိုေဟြးေက်းရြာတြင္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ရံပံုေငြေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေစတနာအဖြဲ႔ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာက္လုပ္ေသာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အား ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ေဒသဦးစီးဥကၠျဖားခြန္စံလြင္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖားခြန္လွသိန္း၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရးရံုး လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္တင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးနန္းတင့္၊ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း ေစတနာအဖြဲ႔မွ ဆရာမေဒၚေအးသန္း၊ ဟိုပုံးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရံုး ဒု-ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဆရာႀကီးဦးစိန္လႈိင္တို႔မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီးေနာက္ အမွတ္တရသစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ စုေပါင္းဓာတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အား လွည့္လည္ၾကည့္ရႈခဲ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

“ ဒီေန႔ဟာ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း(ေစတနာအဖြဲ)႔ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး “ဟိုေဟြး” အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာသင္ၾကားျခင္းစီမံကိန္းအရ ေဆာက္လုပ္ခဲ့တဲ့(၉၀/၃၀)ေပ တစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အား ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ ဖြင့္လွစ္နိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဟိုေဟြးေက်းရြာအျပင္ ဒီပတ္၀န္းက်င္မွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ က်က္သေရ မဂၤလာအေပါင္းျပည့္စံုတဲ့ ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ပါတယ္၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ခဲ့တဲ့ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္တဲ့ အသိဥာဏ္ပညာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ပဲ့ျပင္လမ္းညႊန္ေပးမယ့္သူမ်ားဟာ ဆရာ/မတို႔သာျဖစ္တယ္၊ အသိဥာဏ္ပညာ ျမင့္မားလာမွသာ မွန္ကန္တဲ့ အေတြးအေခၚျဖစ္ထြန္းလာမယ္ျဖစ္တယ္၊ သို႔မွသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးရဲ႕ သားေကာင္မ်ား၊ ဒုစရိုက္က်ဴးလြန္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေအာင္ အသိဥာဏ္နဲ႔ယွဥ္ၿပီး စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီလိုျဖစ္လာေအာင္ ဆရာ/မတို႔က တိုင္းရင္းသားကေလးငယ္မ်ားကို ႀကိဳးစားၿပီး ပဲ့ျပင္ထိန္းေက်ာင္း သင္ၾကားေပးဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္၊ ပညာေရးက႑တိုးတက္ေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ေစတနာရွင္၊ အလွဴရွင္မ်ားမွ အေဆာက္အဦးမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ေပးေနသလုိ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔မ်ား၊ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကလည္း ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ႀကီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္၀ိုင္း၀န္းထိန္းသိမ္းၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္၊ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားမွလည္း အလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)အဆင့္နဲ႔ ေလ်ာ္ညီေအာင္ ေက်ာင္းသား/သူအေရအတြက္အား ဂရုစိုက္ရမွာျဖစ္သလို အလက(ခြဲ)မွ အလကေက်ာင္းအဆင့္ ရရွိေအာင္လည္း ပညာေရးဌာနအေနျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစားေပးၾကပါလို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္၊ ဆရာ/မမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေက်ာင္းသား/သူကေလးငယ္မ်ား ေက်ာင္းေနေပ်ာ္ရန္အတြက္ ၀ိုင္း၀န္းေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကပါ၊ ‘မိဘဆရာပူးေပါင္း ကေလးပညာေကာင္း” ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါ “ ဟု ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ေဒသဦးစီးဥကၠျဖားခြန္စံလြင္မွ အမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရးရံုး လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္တင့္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရံုး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဆရာႀကီးဦးစိန္လႈိင္ႏွင့္ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း(ေစတနာအဖြဲ႔)မွ ဆရာမႀကီး ေဒၚေအးသန္းတို႔က ၎တို႔၏ ဌာနလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို အက်ယ္တ၀င့္ အသီးသီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ေစတနာအဖြဲ႔ႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔တို႔မွ ပညာေရးဌာနသုိ႔ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔တို႔မွ ေစတနာအဖြဲ႔အား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္အလံေပးအပ္ျခင္း၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီသို႔ ေစတနာအဖြဲ႔မွ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရံပံုေငြ(၆၂)သိန္းအား ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအားလံုးကိုယ္စား ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီတစ္ဦးမွ ေက်းဇူးတင္စကားမ်ားျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ပအုိ၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒသဦးစီးဥကၠဌျဖားခြန္စံလြင္ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရံုးမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးၾကပ္ေရးရံုးမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ရုံးမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း(ေစတနာအဖြဲ႔)မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ ျပည္နယ္/ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ရပ္မိရပ္မ်ား၊ ေက်ာင္သား/သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

နန္းခမ္းေဗြ
Powered by Blogger.