Friday, January 11, 2019

ေဒသဦးစီး ဥကၠ႒ သည္ မဲနယ္ေတာင္ေဒသ ေက်းရြာ ၁၉ရြာ မီးလင္းေရးႏွင့္ ေက်ာကၠခ်ားေက်းရြာ႐ွိ ေက်ာင္းသားအိပ္ေဆာင္ တည္ေဆာက္ေနမႈမ်ားကိုၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၂) ရက္
ေဒသဦးစီးဥကၠ႒ႏွင့္ ေဒသဦးစီးအဖြဲဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္႐ွိသူမ်ားသည္ မဲနယ္ေတာင္ေဒသတြင္ေတာင္ေဒသတြင္ေဆာင္ရြက္လ်က္႐ွိေသာ ေက်းရြာ၁၉ရြာ မီးလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထား႐ွိမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးေနမႈအေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ၾကပါသည္။

မဲနယ္ေတာင္ေဒသမီးလင္းေရးအတြက္ ေဒသဦးစီးအဖြဲအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြျဖင့္ အဆင့္သံုးဆင့္ ၃ႏွစ္ စီမံကိန္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္႐ွိေၾကာင္းသိ႐ွိရပါသည္။ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ေက်းရြာ ၁၉ ရြာတြင္ ၄၀၀ဗို႔ လိုင္းမ်ားသြယ္တန္းျခင္း၊ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ၁၁/0.4 ေကဗီြေအ ထရန္စေဖာ္မာမ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၊ တတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ၁၁ ေကဗီြေအ လိုင္းမ်ားသြယ္တန္းျခင္းႏွင့္ ၃၃/၁၁ ေကဗီြေအ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံတည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပထမအဆင့္ႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္မွာ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိ႐ွိရပါသည္။ စေငါေက်းရြာတြင္တည္ေဆာက္မည့္ 33/0.4KVA. ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမွာ လ်ွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြျဖင့္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိ႐ွိရပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးၿပီးစီးသြားပါက ၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ မီးလင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိ႐ွိရပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေဒသဦးစီးဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ေထာက္ပ့့ံရန္ပံုေငြျဖင့္ ေက်ာကၠခ်ားေက်းရြာတြင္တည္ေဆာက္လ်က္႐ွိသည့္ ၉၀x၃၀ေပ ႏွစ္ထပ္ ေက်ာင္းသားအိပ္ေဆာင္ အားၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

credit-ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေနမႈမ်ား


Powered by Blogger.