Tuesday, January 22, 2019

အလ်ား၉၀’ အနံ ၃၀’ ရွိေသာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ဆီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ပင္ငိုေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)အား ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၂) ရက္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနပ့ံပိုးကူညီမႈ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ နိပြန္ေဖာင္ေဒ႐ွင္း၏ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေစတနာအဖြဲ႔ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းေဆာက္ လုပ္သည့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ဆီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ပင္ငိုေက်းရြာ အေျခခံအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အား ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန သို႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၂၂)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ လြဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။

အခမ္းအနားကို ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးဥကၠဌဦးခြန္စံလြင္၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ဗဟိုခ်ဳပ္ရံုးမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢဳိလ္၊ ေစတနာ(အဖြဲ႔)မွတာ၀န္ရွိပုဂၢဳိလ္၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာလူႀကီးမင္းမ်ားမွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ အမွတ္တရသစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အား လွည့္လည္ၾကည္ရႈျခင္း၊ လိုအပ္သည္မ်ားကို မွာၾကားခဲ့ျခင္းနွင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားမွ ျမန္႔မာေက်ာင္းသီခ်င္းျဖင့္ သီဆိုကာ အခမ္းအနားကိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးဥကၠဌျဖားခြန္စံလြင္ အမွာစကားေျပာၾကားရာမွာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လူသား အရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာမွာ ေက်ာင္းသား၊ သူမ်ားရဲ႕သင္ယူတတ္ ေျမာက္မႈအရည္အေသြးျမႇင့္မားေရး၊ ပညာသင္ယူမႈအခြင့္အေရးျမႇင့္မားေရးစသည္တို႔ကိုဦးတည္ျပီး ဘက္စုံလႊမ္းျခံဳေသာ ပညာေရးက႑ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ(CESR)ကို အေျခခံကာ အမ်ဳိးသားမဟာစီမံကိန္း(၂၀၁၆-၂၀၂၁)ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ နိုင္ငံရဲ႕အနာဂတ္ဟာ ပညာေရးအေပၚမွာမူတည္ေနတဲ့အတြက္ ပညာေရး က႑ကိုျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရာမွာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားနဲ႔မိဘမ်ားကလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသူ/သား မ်ားအား စာေပသင္ၾကားေပးရုံသာမက ေပ်ာ္ရႊင္စြာေက်ာင္းတက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသူ/သားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုစိတ္၊ တီထြင္ၾကံဆလိုစိတ္စတဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ားဖြံ႔ျဖိဳးလာေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးမွ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရး၊ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္တဲ့ နိုင္ငံသားေကာင္းလူငယ္လူရြယ္ မ်ားျဖစ္လာမွာျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒၚနႏၵာပပလင္းမွ ၎တို႔ဌာန၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အေျခအေန မ်ားကို အက်ယ္တ၀င့္ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးကာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ခရိုင္ပညာေရးမွဴးဆရာႀကီးဦးကိုကိုႏိုင္မွ ‘ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြက္၁၉၉၈ခုႏွစ္ကတည္းက ပအို၀္းေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အခုခ်ိန္မွာ ပအို၀္းရပ္မိရပ္ဖမ်ားနဲ႔ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး အေပးအယူမွ်တစြာနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုု ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြ႕ရတဲ့အတြက္ အထူး၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း၊ ပအို၀္းေဒသမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရတာလည္း၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္၊ ပအို၀္းေဒသတိုင္းရင္းသားမ်ားဟာ မိမိႏိုင္ငံ၊ မိမိေဒသမ်ားသာမက ကမၻာေက်ာ္ေအာင္ အမ်ဳိးဂုဏ္ဇာတိဂုဏ္ကိုထိန္းသိမ္းတတ္ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီေနရာမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရတာ ပိုမိုၿပီးဂုဏ္ယူမိတာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးဂုဏ္ကိုတန္ဖိုးထားတဲ့မိမိရဲ့ ရိုးရာ၀တ္စံုကို ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး၀တ္ဆင္တဲ့ တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ျခင္းႏွင့္အတူ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ ေနာက္ကေနၿပီးေတာ့မွ လမ္းညႊန္မႈအတိုင္းစိုက္စိုက္မတ္မတ္ လိုက္နာက်င့္သံုးတဲ့အတြက္ လည္း ေဒသတစ္ခုဟာတစ္ဆထက္တစ္ဆဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာတာကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္းႏွင့္ ပညာေရးအခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း(ေစတနာအဖြဲ႔)မွ ေဒသဆိုင္ရာစီမံကိန္း ဒါရိုက္တာဆရာမေဒၚေအးေအးသန္႔မွ ၎တို႔၏ေဖာင္ေဒးရွင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ေျပာၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။

ထို႔ေနာက္ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ားကိုယ္စား ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ျဖားရဲျမင့္က ေက်ာင္းေဆာင္သစ္တည္ေဆာက္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားလည္း ၀မ္းေျမာက္စြာ ပညာသင္ၾကားရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာင္ႏွစ္စဥ္ပညာသင္ႏွစ္မွာ ေက်ာင္းသားဦးေရတိုးမ်ားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရပ္ရြာျပည္သူ၏ ေက်ာင္းဆရာ/မ်ားလည္း အလက(ခြဲ)မွ အလက၊ အထကအဆင့္သို႔ရေအာင္ဆက္လက္ ႀကိဳးစားေပးၾကရန္တိုးတြန္းေျပာၾကားလိုေၾကာင္း၊ ရပ္ရြာျပည္သူမ်ားလည္းရပ္ရြာဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ အျမဲေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ၂၀၀၂-၂၀၀၃ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ မူလြန္မွ အလက(ခြဲ)အထိဖြင့္လွစ္ႏိုင္သည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ (၁၅)ႏွစ္(၁၆)ႏွစ္ရွိေနၿပီ ဒါေပမဲ့ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ား မလံုေလာက္သည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ပညာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ႏွစ္စဥ္ေက်ာင္းဆရာ/မ(၂)ဦးဌားရမ္းရပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ပညာသင္ႏွစ္ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားလံုလံုေလာက္ေလာက္ခ်ေပးပါရန္ ပညာေရးဌာနသို႔ ေတာင္းခံအပ္ပါေၾကာင္း၊ နမ္႔ဆီးအေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ သြားလာရသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင္႔ ျပည္သူမ်ားသြားလာရအဆင္ေျပေစရန္ (၂)မိုင္ခန္႔ရွိသည့္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းကိုလည္း ကတၱရာလမ္းအဆင့္ခင္းေပးရန္လည္း ေမတာၱရပ္ခံလိုေၾကာင္းႏွင့္ ေက်းဇူးတင္စကားမ်ား ေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားလႊဲအပ္ျခင္း၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရံပံုေငြ(၉၅)သိန္းကိုျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားေပးအပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ အလံေပးအပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

အဆိုပါ ပင္ငိုအေျခခံအလယ္တန္းေက်ာင္းခဲြေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ နိပြန္ေဖာင္ေဒ႐ွင္း၏ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေစတနာအဖြဲ႔မွ သိန္း(၅၀၀)ေက်ာ္ႏွင့္ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ားမွ သိန္း(၉၀)ေက်ာ္ ပါ၀င္လွဴဒါန္းျပီး ေပ(၉၀x၃၀) RC တစ္ထပ္ေက်ာင္း၊ အုတ္နံရံ၊ အဂၤေတၾကမ္းခင္း၊ ဇင့္သြပ္မိုး၊ (၅)ခန္းတြဲ ေရေလာင္းအိမ္သာ(၁)လုံး၊ ေရေလွာင္ေရေလွာင္ကန္(၂)လုံး၊ အလံတိုင္၊ ေက်ာင္းသားစာေရးခုံႏွင့္ထိုင္ခုံ(၄၅)စုံ၊ ဆရာ၊ ဆရာမစားပြဲခုံ ႏွင့္ထိုင္ခုံ(၄)စုံ၊ ၀ိုက္ေဘာ့ (၄)ခ်ပ္မ်ားလည္း လွဴဒါန္းေက်ာင္းသိရပါသည္။ အဆိုပါ ပင္ငိုအေျခခံအလယ္တန္းေက်ာင္းခဲြေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူစုစုေပါင္း(၁၅၀)ဦး ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိျပီး ဆရာ/မ(၆)ဦးသာရွိျခင္းေၾကာင့္ ဆရာ/မမ်ားမလံုေလာက္သျဖင့္ ေက်းရြာရန္ပုံေငြျဖင့္ ေက်းရြာဆရာ/မမ်ားခန္႔ထားရေၾကာင္း၊ ဆရာ/မ်ား မလံုေလာက္သည့္အတြက္ အခ်ဳိ႕ေသာမိဘမ်ားက သားသမီးမ်ားကိုု နီးစပ္ရာၿမိဳ႕ရွိေက်ာင္းမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ရသည့္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမ်ားျပားေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕မွာ အေဝးသို့ပို့ေဆာင္ရန္ ေငြေၾကးမတတ္နိုင္သည့္အတြက္ ေက်ာင္းဆက္လက္မတက္ရေတာ့သည္မ်ားလည္း ႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။

နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း(ေစတနာအဖြဲ႔)၏ Education For Peace And Developmaent  EDP စီမံကိန္းအ၇ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)တြင္ ေက်ာင္းေဆာင္ေပါင္း (၁၆၁)ေဆာင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)မွာ (၁၄၁)ေဆာင္ စုစုေပါင္း(၃၀၂)ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ရာမွာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ စာသင္ေဆာင္ေပါင္း(၂၄)ေဆာင္ကိုလည္းေကာင္း၊ အေသးစားစီမံကိန္းျဖင့္ ေက်ာင္းေဆာင္ေပါင္း(၁၃)ေဆာင္ကိုလည္းေကာင္း ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။

ေက်ာင္းေဆာင္သစ္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ေဒသဦစီးဥကၠဌျဖားခြန္စံလြင္ႏွင့္ အဖြဲ႔မ်ား၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရုံးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ပင္းပက္စက္ရံုမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ KBZဘိလပ္ေျမမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း(ေစတနာအဖြဲ႔)မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား ျပည္နယ္၊ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္  ရပ္မိရပ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရပါသည္။

နန္းခမ္းေဗြ၊ ခြန္ယံေသ
Powered by Blogger.