Wednesday, January 23, 2019

အလုပ္ခြင္စည္းကမ္းလိုက္နာျခင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၄)ရက္


လူ႔ဘုံ၏အလွတရားအစစ္၊ လူ႔ဘုံ၏ ဂုဏ္အစစ္ကားစည္းကမ္းပင္ျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းသည္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမဟုတ္ေပ။ ထိန္းသိမ္းမႈသာလွ်င္ျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းဟူသည္ သက္ရွိတို႔လိုက္နာအပ္ေသာေဘာင္၊ လူ႔အဆင့္အတန္းအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္သာ ျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းသည္ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမည့္ က်င့္ဝတ္ျဖစ္သည္။ အလုပ္ခြင္စည္းကမ္းဆိုသည္မွာ “အလုပ္တာဝန္ေဆာင္ရြက္ေနရာတြင္ လုိက္နာေစာင့္ထိန္းရမည့္ က်င့္ဝတ္” ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အလုပ္စည္းကမ္း ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္စည္းကမ္းကို အလုပ္လုပ္သူတိုင္းလိုက္နာရပါမည္။ အလုပ္စည္းကမ္းကိုလိုက္နာၾကမည္ဆိုလွ်င္ အလုပ္လည္းတိုးတက္၊ အလုပ္လုပ္သူမ်ားလည္းတိုးတက္လာပါလိမ့္မည္။ အလုပ္စည္းကမ္းကိုမလိုက္နာလွ်င္ အလုပ္လည္းမၿပီးသည့္အျပင္ အလုပ္လည္းပရမ္းပတာျဖစ္ေပမည္။

စည္းကမ္းဟူသည္ သက္ရွိတို႔လိုက္နာအပ္ေသာေဘာင္၊ လူ႔အဆင့္အတန္းအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္သာျဖစ္ပါသည္။ ေနရာတိုင္းတြင္ စည္းကမ္းရွိပါသည္။ လူတို႔အတြက္ လူ႔စည္းကမ္းရွိသကဲ့သို႔ ရဟန္းတြင္လည္း ရဟန္းစည္းကမ္းရွိပါသည္။ ထို႔တူလမ္းသြားလွ်င္ လမ္းစည္းကမ္း၊ ‘စည္းကမ္းလိုက္နာေဘးကင္းကြာ’ ဟူသည့္ဆိုရိုးအတိုင္း ယာဥ္တြင္လည္းယာဥ္စည္းကမ္းရွိပါသည္။ ရြာတစ္ရြာတြင္ စည္းကမ္းမရွိပါက လူဆိုး သူခိုးမ်ား၊ အႏၱရာယ္ျပဳတတ္ေသာ သားရဲတိရစာၦန္မ်ား အလြယ္တကူဖ်က္ဆီးႏုိင္သည္။ ထို႔အတူ ျမစ္တစ္ခုတြင္ ကမ္းပါးမရွိပါကလယ္ယာ၊ အိုးအိမ္တို႕ကိုလႊမ္းမိုးပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။ ရြာ၏နယ္နိမိတ္သည္ စည္းျဖစ္သည္။ ျမစ္ေခ်ာင္းႏွင့္လယ္ယာတို႔၏ ပိုင္းျခားမႈကားကမ္းျဖစ္သည္။ လူတို႔တြက္ကား စည္းကမ္းသည္ နယ္နိမိတ္ပင္ ျဖစ္သည္။

‘စည္းကမ္းသည္ လူ၏တန္ဖိုး’ ဟူေသာဆိုရိုးစကားအတိုင္း စည္းကမ္းရွိမွသာလူသည္တန္ဖိုးရွိေပမည္။ တန္ဖိုးရွိေသာလူျဖစ္ေရးအတြက္ စည္းကမ္းရွိမရွိက အဆုံးအျဖတ္ေပးၿမဲျဖစ္ပါသည္။ စည္းကမ္းမရွိလွ်င္ကား တန္ဖိုးမရွိႏိုင္ေပ။ လူခ်င္းတူေသာ္လည္းစည္းကမ္းရွိသူႏွင့္ စည္းကမ္းမဲ့သူ၏ ဘဝသည္ ကြာျခားလွပါသည္။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္သည္ မည္မွ်ပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေစကာမူ စည္းကမ္းမရွိပါက ထိုတိုင္းျပည္၏ လြတ္လပ္ေရးသည္ ၾကာရွည္မတည္ၿမဲႏိုင္ပါ။ သူ႔ကၽြန္ဘဝသို႔ ေရာက္ရွိသြားေပမည္။

ေက်ာင္း၊ ရုံးတြင္လည္းစည္းကမ္း၊ အလုပ္တြင္လည္း စည္းကမ္းရွိပါသည္။ ထိုစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္မွ လူတန္းေစ့ေစ့ ေနႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စည္းကမ္းမလိုက္နာခဲ့လွ်င္ ‘ျမန္မာေတြ စည္းကမ္းေဖာက္လို႔ ထီးနန္းေပ်ာက္ခဲ့ၿပီ’ ဟူေသာစကားသည္ စည္းကမ္းေဖာက္၍ သူ႔ကၽြန္ဘဝ ေရာက္ခဲ့ရေသာ ျမန္မာတို႔၏ အျဖစ္ကိုမီးေမာင္းထိုးျပေနပါသည္။

စည္းကမ္းမည္သည္ အေလ့အက်င့္မွ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အေလ့အက်င့္ေကာင္းသူသည္ အက်င့္စရိုက္ေကာင္းသူျဖစ္၍ စည္းကမ္းေကာင္းသူလည္းျဖစ္တတ္ပါသည္။ အက်င့္ဆိုးရွိသူသည္ စရိုက္မေကာင္းသူျဖစ္၍ စည္းကမ္းမဲ့သူလည္းျဖစ္တတ္ပါသည္။ စည္းကမ္းမဲ့မႈေၾကာင့္ မိမိကိုသာမက သူတစ္ပါးကိုပါ ပ်က္စီးနစ္နာေစတတ္ပါသည္။ စည္းကမ္းကိုငယ္စဥ္ကတည္းက ေလ့က်င့္ေပးသင့္သည္။ ဆုံးမျခင္းသည္ စည္းကမ္းေပးျခင္းတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ ‘သားငယ္ကိုမဆုံးမမူ၊ မိဘတစ္လည္၊ ရန္သူမည္၏’ ဟုဆိုရိုးရွိသည္။ ဆုံးမျခင္းသည္ စည္းကမ္းေပးျခင္းတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ ေျဖာင့္လြန္းေသာသစ္ပင္သည္ အတက္ရခက္သကဲ့သို႔ ႀကီးေလးလြန္းေသာစည္းကမ္းသည္ လိုက္နာရန္ခက္ခဲလွဘိ၏။ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္လြန္းလွ်င္ စိတ္ဓာတ္ပ်က္ျပားတတ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ စည္းကမ္းသည္ “ေထာင္”မျဖစ္သင့္ “အိမ္” ျဖစ္သင့္သည္။

လူ႔ဘဝတြင္စည္းကမ္းေၾကာင့္ ေအာင္ပန္းပန္၍ ေအာင္လံစိုက္ခဲ့သည္ကို သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ထင္ရွားစြာေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ စည္းကမ္းသည္ လူ႔သမိုင္းကိုေျပာင္လက္ေတာက္ပေစႏိုင္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ လူ႔ဘဝတြင္စည္းကမ္းသည္ ေရပမာ၊ ေလပမာမရွိမျဖစ္လိုအပ္ေၾကာင္း နားလည္လာရသည္။ စည္းကမ္းသည္ ေနရာတကာတြင္ရွိေလသည္။ လူသားတစ္ဦး၏ ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားသြားလာလုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ အားလုံးစည္းကမ္းႏွင့္မလြတ္ကင္းႏိုင္ေခ်။ စည္းကမ္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ လူမ်ားလိုက္နာထိန္းသိမ္းၾကရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ား၊ က်င့္ဝတ္မ်ားစသည္တို႔ ေပါက္ဖြားလာခဲ့သည္။ အိမ္စည္းကမ္း၊ ရပ္ရြာစည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း၊ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ ေက်ာင္းစည္းကမ္း၊ ဝန္ထမ္းစည္းကမ္းစသည္ျဖင့္ လိုက္နာဖြယ္စည္းကမ္းမ်ားရွိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္စည္းကမ္းကိုလိုက္နာရမည္။ သို႔မွသာ အလုပ္ခြင္လည္း တိုးတက္ႀကီးပြားလာပါမည္။ ကၽြဲကူးေရပါဆိုသကဲ့သုိ႔ အလုပ္ခြင္ရွိလူမ်ားလည္း တိုးတက္ႀကီးပြားလာပါလိမ့္မည္။ မိမိ၏အဖြဲ႕အစည္းလည္းတိုးတက္ၿပီး တိုင္းျပည္လည္းတိုးတက္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္တို႔အားလုံး အလုပ္ခြင္စည္းကမ္းလိုက္နာျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္အက်ိဳးေမ်ာ္ကိုး၍ လိုက္နာၾကပါစို႔ဟု တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

နန္းစန္းစန္းဝင္း
Powered by Blogger.