Wednesday, January 16, 2019

အခါႀကီးရက္ႀကီးကာလပအိုဝ္းေဒသယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ မကြယ္ေပ်ာက္ေစခ်င္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၆)ရက္

photo credit

ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ရာေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ သီတင္းကၽြတ္ကာလသီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ တစ္ရက္ေန႔မွစၿပီးသတ္မွတ္ထားသည့္ ရက္အလိုက္ မိမိတို႔ရြာအနီးအနားရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားကိုလိုက္လံကန္ေတာ့ပြဲ ျပဳလုပ္ၾကသည္မွာ ၾကည္ႏူးစရာ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံျဖစ္ပါသည္။

ေငြေရးေၾကးေရးစီးပြားေရးအဆင္ေျပၾကသည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေက်ာင္းတက္ပြဲအလွဴပေဒသာပင္လွည့္ပြဲလူငယ္အေနျဖင့္ ဝါတြင္းသံုးလဥပုသ္သီလေစာင့္ အဘိုးအဘြားမ်ားကိုဧည့္ခံေကၽြးေမြး လွဴဒါန္းထားသည့္ ဆြမ္းကြမ္းအတြက္ အလွဴဒါနေအာင္ပြဲႏွင့္ ဥပုသ္သီလေစာင့္ အဘိုးအဘြားမ်ားကသီလေအာင္ပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီးေရာက္လာသမွ် ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကိုဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္ေအာင္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးေသာယဥ္ေက်းမႈရွိရသည္။

ေႏွာင္းတန္ခူးလ ႏွစ္သစ္ကူးကာလမ်ားတြင္လည္းသီတင္းကၽြတ္လႏွင့္နည္းတူ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔တြင္ ဘယ္ေက်ာင္းတက္ရမည္ ႏွစ္ဆန္းႏွစ္ရက္ေန႔တြင္ ဘယ္ေက်ာင္းကိုသြားရမည္ စသည့္ျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာအလွဴပြဲ ျပဳလုပ္ၾကသကဲ့သို႔ ရြာခံမ်ားလည္းေဖာ္ေရြစြာဧည့္ခံၾကေလသည္။

ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ ညီညႊတ္ေရး႐ွိမရွိကိုေက်ာင္းတက္ပြဲဗံုေမာင္းလွည့္သည့္အခါတြင္ ရြာခံမ်ားကအကဲခတ္ၾကည့္႐ႈ႔ၿပီးတစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာညီညႊတ္ေရးကိုခန္းမွန္း၍ သိရေလသည္။ တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာဆံုၾကသည့္အခါ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ကာအခ်င္းခ်င္းအားေပးအႀကံျပဳၾကေလသည္။

အရင္ေခတ္တြင္ ႏြားလွည္းေခတ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအရ ႏြားလွည္းျဖင့္တလွည့္ ေျခက်င္ျဖင့္တစ္မ်ိဳးေက်ာင္းတက္လာခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္တြင္ မအားသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ပြဲသြားေက်ာင္းတက္ပြဲတျဖည္းျဖည္းေမွးၿမိန္လာရသည္မွ ာလူတိုင္းစဥ္းစားရမည့္အေရးႀကီးယဥ္ေက်းမႈအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

သီတင္းကၽြတ္ကာလျဖစ္ေစ ေႏွာင္းတန္ခူးကာလျဖစ္ေစရြာတိုင္းလိုလို ျပဳလုပ္ၾကသည့္ပြဲေတာ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ ညီညႊတ္ေရးအရျဖစ္ေစယဥ္ေက်းမႈအရျဖစ္ေစ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအရျဖစ္ေစဘာသာေရးအရျဖစ္ေစအဖိုးတန္ေသာပြဲေတာ္မ်ားျဖစ္ေပသည္။

ဤမွ်အေရးႀကီးသည့္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ကိုယေန႔ေခတ္တြင္ လူငယ္ေရာလူႀကီးပါ တန္ဖိုးထားမႈနည္းပါးလာၿပီး အေရးမႀကီးေသာ အျခားပြဲမ်ားကို မိသားစုအေရးထက္ ေငြေရးေၾကးေရးအကုန္အက်ခံၿပီးအားေပးေနသည္မွာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈ ကြယ္ေပ်ာက္လွ်င္ လူမ်ိဳးပါ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ပါသည္။ ထိုအသိကိုလူမ်ိဳးတိုင္းကခံယူနားလည္ထားၾကရမည္။ လူမ်ိဳးတိုင္းမိမိယဥ္ေက်းမႈကိုထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ တိုးတက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၾကသည္။ ယဥ္ေက်းမႈသည့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ ဘဝတည္ေဆာက္ ျပဳျပင္ပံု၊ ဘဝပံုစံပင္ျဖစ္သည္။ လူတိုင္း၏ အသိဉာဏ္  ဗဟုသုတလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္နည္းမ်ားအျပင္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ေတြးေခၚႀကံဆဖန္တီးခ်က္မ်ားအဆင့္ဆင့္သို႔ သိုမွီးစုေဆာင္းထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ယဥ္ေက်းမႈတြင္ ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳး႐ွိသည္။ ႐ုပ္ပိုင္းတြင္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ားပါဝင္သည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈတြင္ အမႈအရာယဥ္ေက်းမႈ အေျပာအဆိုယဥ္းေက်းမႈ စိတ္ေနစိတ္ထားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈမ်ားျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ အေရးႀကီးအဖိုးတန္ေသာမိမိတို႔ ဘာသာေရးယဥ္ေက်းမႈ ပြဲေတာ္မ်ားကို လူတိုင္းအစဥ္ထိန္းသိမ္းၿပီးအခါႀကီးရက္ႀကီးကာလ ပအိုဝ္းေဒသယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ မကြယ္ေပ်ာက္ေစရန္ အားလံုးႀကိဳးစားသြားၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပရင္း အဆံုးသတ္လိုက္ရေလသည္။

ခြန္ေအာင္ထိြဳက္ေဗြ

က်မ္းကိုး= ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ား
Powered by Blogger.