Wednesday, January 16, 2019

ၿမိဳ႕နယ္ခ်င္းဆက္လမ္း အဆင့္ျမင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၆)ရက္
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တလုံးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ပင္တြန္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ပင္တြန္ - ထီခြ - နမ္းပါလိတ္ႏွင့္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္းဆြတ္ေက်းရြာအုပ္စု နမ္းငိုင္း - နမ္းေပၚလိတ္သို႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ခ်င္းဆက္လမ္း၊ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းကို အဆင့္ျမင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖႏွင့္အတူ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရုံး၊ ၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာဌာနႏွင့္ ေက်ာက္တလုံးၿမိဳ႕နယ္၊ ရုံးတာဝန္ခံ ခြန္မ်ဳိးသူတို႔မွ ၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၅)ွရက္ေန႔တြင္ ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။

အဆိုပါ ကြင္းဆင္းေကာက္ယူရသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသို႔ ဆက္လက္တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခြန္တလ်ဴး
Powered by Blogger.