Tuesday, January 15, 2019

PPTT သင္တန္းသားမ်ားေခၚယူျခင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၅)ရက္

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳမူလတန္း ဆရာအတတ္ပညာသင္တန္း (PPTT) အမွတ္စဥ္ (၆/၁၉) သင္တန္းသားမ်ား ေခၚယူေနပါသည္။
(ဇန္န၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၉)ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
Powered by Blogger.