Friday, March 1, 2019

ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမႈ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁)ရက္


ဤေဝါဟာရသည္ အသုံးမ်ားၿပီး အဓိပၸာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွားယြင္းစြာ ဖြင့္ဆိုခံရေသာ ေဝါဟာရျဖစ္ပါသည္။ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမႈသည္ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အဓိပၸါယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးထြက္တတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လူတိုင္းနားလည္ႏိုင္ေသာ သေဘာအေျခခံရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ခက္ခဲပါသည္။ ဘယ္အေျခအေနမွာမဆို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးႏိုင္မႈမွာ တကယ့္ျမတ္ႏိုးမႈ၏ အႏွစ္သာရပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေျပာသျဖင့္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမႈေၾကာင့္ သင့္ဘဝကိုသင္ အႏၱရာယ္ျပြမ္းေသာ ႏွိပ္စက္ေနသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနရမည္ဟု မဆိုလိုပါ။ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမႈ၏ အႏွစ္သာရမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအေကာင္းဆုံးေစတနာထားကူညီေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ၾကင္ၾကင္နာနာ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ကိုယ္ေကာင္း မဆန္ေသာ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးတတ္မႈကို ကေလးမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးလက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးႏုိင္ပါသည္။ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမႈကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဘယ္လိုထည့္သုံးႏိုင္ပါသလဲ။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ခ်စ္ႀကိဳးရစ္ေႏွာင္သည့္ သေဘာမ်ိဳးမသက္ေရာက္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါသည္။ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမႈကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အံဝင္ေအာင္ အသုံးျပဳမႈဆိုရာတြင္ လုပ္ငန္းမန္ေနဂ်ာတစ္ဦးအေနျဖင့္ ရုံးဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ေဖာက္သည္တစ္ဦးဦးႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်စ္သံေယာဇဥ္ႀကိဳးသြယ္တန္းထားရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ အဓိကမွာ သင္၏စိတ္ႏွလုံးတြင္ ေမတၱာဓာတ္ကိန္းေအာင္းေနရန္ လိုပါသည္။ ဆက္ဆံရသည့္ လူတိုင္းတြင္ အေကာင္းဆုံးေတြကို ျမင္ေတြ႔ေအာင္ရွာလိုေသာ စိတ္ဆႏၵရွိဖို႔လိုပါသည္။ လူမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားအေပၚ ပစ္ပစ္ခါခါေဝဖန္ေနဖို႔ မဟုတ္ပါ။

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးရန္ လုိပါသည္။ မိမိလုပ္ရေသာ အလုပ္တြင္ ျမတ္ႏိုးရပါမည္။ မိမိအေနျဖင့္ အေကာင္းဆုံးေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္ကို အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။ ထိုသို႔ဆိုသျဖင့္ အလုပ္ခြင္တြင္ လွည့္လည္ၿပီး သင့္အား အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္သူ လူတိုင္းႏွင့္တရင္းတႏွီးလုပ္ျပေနဖို႔ မဟုတ္ပါ။ သင္၏ စိတ္ႏွလုံးတြင္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမႈ ေမတၱာတရား ကိန္းေအာင္းေသာအခါ ေဒါသတရား၊ မနာလုိမႏွစ္သက္မႈ၊ ဝန္တိုမႈမ်ားကိန္းေအာင္းေနသည့္အခါထက္ လူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို စိတ္ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ေျပာလိုျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမႈ ေမတၱာတရားသည္ မုန္းတီးမႈ မႏွစ္ၿမိဳ႕မႈကို အစားထိုးႏိုင္ပါသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးဆက္ဆံေရးပ်က္ျပားေစႏိုင္ေသာ ခံစားမႈ၊ ေၾကကြဲမႈမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းေသာ ေစ်းဝယ္တစ္ဦးလာေသာအခါ ေစ်းသည္မ်ားသည္ ေရွာင္ေျပးလိုၾကပါသည္။ သို႔မဟုတ္ မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ဖို႔ျပင္ဆင္ထားၾကပါသည္။ ထိုလူကို ျမတ္ႏိုးစရာေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ အျမင္ျဖင့္ ျမင္ၾကည့္ပါ။ “ဤလူသည္ လူသားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ႕အေနျဖင့္သူေကာင္းေၾကာင္း ျပသႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးထပ္ရသင့္သည္။ ဒါေၾကာင့္ ငါသူႏွင့္ပိုၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ဆက္ဆံမည္”ဟု အျမင္သေဘာထားေျပာင္းသလုိ ဆက္ဆံပုံလည္းေျပာင္းလာပါလိမ့္မည္။ သူ႔အေပၚ ပို၍ေကာင္းေကာင္းဆက္ဆံမိပါလိမ့္မည္။ ထိုသေဘာကိုပင္ လက္ခံႏိုင္လွ်င္ သင္ဆက္ဆံေရးေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ ေဖာက္သည္က လက္မခံခဲ့လွ်င္လည္း သင္ေအာင္ျမင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္သည္သူ၏ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းမႈ၊ မေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းမႈမ်ားကို ဓာတ္ကူးမခံရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးေမတၱာထားမႈ၊ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈ၏ စြမ္းအားကို အိုလံပစ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲၾကည့္ရာတြင္ သိပ္ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႔ရပါသည္။ အားကစားသမားမ်ား၏ ကိုယ္စိတ္ႏွာျဖာလိုလားေတာင္းတခ်က္ေတြ ျပင္းထန္လြန္းသျဖင့္ သူတို႔တစ္ေတြ လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို ၾကည့္ရသည္မွာ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔စရာပင္ ေကာင္းေနပါေတာ့သည္။ သူတို႔တစ္ေတြ ပင္ပင္ပန္းပန္းထိုမွ်စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေနျခင္းမွာ သူတို႔၏ စိတ္ဆႏၵပင္ပန္းခံႏိုင္မႈႏွင့္ အားကစားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ စိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

မိြဳးပိုမူ - ပင္ေလာင္း (စႏၱာခမ္း)
ကိုးကားခ်က္ - စိတ္ေစတနာေကာင္းျဖင့္ အက်ိဳးေဆာင္ျခင္း
Powered by Blogger.