Thursday, April 11, 2019

နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း(နတလ) ေက်ာင္းသား/သူသစ္မ်ား လက္ခံျခင္းကိစၥ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၁)ရက္

နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း(နတလ)ပင္လံုတြင္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းသား/သူသစ္မ်ား လက္ခံမည္ျဖစ္၍ ၂၀၁၉-ခုႏွစ္ စတုတၳတန္းေအာင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား သႀကၤန္ၿပီးတြင္ စတင္လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။


PNO (Media)
Powered by Blogger.