Monday, April 1, 2019

ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ေဒသဦးအဖြဲ႔ဥကၠဌ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ လယ္ၾကားေက်းရြာေဒသခံျပည္သူမ်ားေတြ႔ဆံုပြဲျပဳလုပ္ျခင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁)ရက္
၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၃၁)ရက္၊ နံနက္(၁၀း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္ေလာင္းၿမဳိ႕နယ္၊ ေျမာက္ထီဗြာေက်းရြာအုပ္စု၊ လယ္ၾကားေက်းရြာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ေဒသဦးအဖြဲ႔ဥကၠ႒၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ လယ္ၾကားေက်းရြာေဒသခံျပည္သူမ်ားေတြ႔ဆံုပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ပထမဦးစြာ လယ္ၾကားဘုန္းေတာ္ႀကီးထံမွ ငါးပါးသီလခံယူျခင္း၊ အႏၱရာယ္ကင္းေမတၱာသုတ္ရြတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ၾသ၀ါဒစကားခံယူခဲ့ၿပီး ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမဳိ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဘုန္းထက္ႏိုင္ျမင့္မွ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္သည္မ်ားကို လာေရာက္တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ပအို၀္းေဒသမွာ တိုးတက္မႈေတြစည္းလံုးမႈေတြ အစစအရာရာေကာင္းမြန္တဲ့ေဒသျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလိုေနရာမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရတာ အရမ္းကိုေပ်ာ္ရႊင္မိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီေဒသႀကီးဆက္လက္ၿပီး အားလံုးတိုးတက္မႈေတြ ရရွိဖို႔အတြက္လည္းဆုေတာင္းေမတာၱပို႔သလိုေၾကာင္း’ စသည္ျဖင့္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖားခြန္သိန္းေဖမွ ‘ ၎လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ထမ္းေဆာင္သည့္ကာလသက္တမ္းအေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သိသင့္သထိုက္သည့္ ဗဟုသုတမ်ား၊ ယခုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္သူေတြပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီေခတ္စနစ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးမရသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရသည့္အခ်ိန္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနလႈပ္ရွားမႈ၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္း၊ စီးပြားေရးကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးမ်ား ကြာျခားလာသည့္အေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းသြားလာေနထိုင္ႏိုင္ေအာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူရသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ား၊ ကုိယ့္ၿမိဳ႕ကိုယ့္ရြာကိုယ့္ေဒသပို၍ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ရန္ အလုပ္မ်ားစြာရွိေၾကာင္း ထိုထဲမွာမွ တခ်ဳိ႕ဆို ကိုယ္ထူကိုယ္ထလုပ္ႏိုင္သည္လည္းရွိေၾကာင္း မလုပ္နိုင္ပါက ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီးလုပ္ရသည္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ ျပည္နယ္အဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍လုပ္မွ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ႏိုင္သည္လည္းရွိေၾကာင္း၊ ယခုလို ဆရာေတာ္ႏွင့္ဒါကာမ်ားပူးေပါင္း၍ ကိုယ္ထူကိုယ္ထလမ္းတံတားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းမွာ ကမၻာတည္သေရြ႕ဆက္လက္တည္ၿမဲရွိေနဦးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း၊ ေရွ႕ေလွ်ာက္ မိမိေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားရွိလာပါက အခ်င္းခ်င္း ႏွီးေႏွာတိုင္ပင္ကာ ိိိိိိိိယခုလိုမ်ဳိးစည္းလံုးညီညြတ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းိိိ စသည္မ်ားကို အက်ယ္တ၀င့္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုိယ္စားလွယ္ ျဖားခြန္ေမာင္ေသာင္းမွ ‘ (၁) ရရွိၿပီးသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရရွိလာသည့္အက်ဳိးတရားကိုု ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ရန္လိုအပ္သည့္ တာ၀န္၀တၱရားရွိျခင္းအေၾကာင္း၊ (၂)ေရွးေခတ္ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ကတည္းကခ်မွတ္ထားသည့္ လမ္းစဥ္ႏွင့္ အညီ မိမိတို႔ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးသာယာေစရန္ ယခုလို ကိုယ္ထူကိုယ္ထအလုပ္ကို ေမြးရာပါအလုပ္တစ္ခုအျဖစ္ လုပ္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ (၃) ရရွိၿပီးသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ုပ္ခြင့္ရေဒသကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ မိမိတို႔လူမ်ဳိး၏ အသိပညာအတတ္ပညာႏွင့္ စာေပအေပၚတြင္အေျခခံေၾကာင္း၊ လူတုိင္းလူတိုင္းစာသင္ႏိုင္ရန္ ပညာတတ္ၿပီးပါက အမ်ဳိးသားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း’ အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးသည္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားမွ မိမိတို႔ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေနသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပျခင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ပအို၀္းကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ေဒသဦးစီးဥကၠ႒ ျဖားခြန္စံလြင္မွ ‘ အမ်ဳိးသားတစ္ခုလံုးအတြက္ လူမ်ဳိးကံၾကမၼာအတြက္ အလုပ္လုပ္ရွားႏိုင္ရန္ ယခုတက္ေရာက္လာေသာမိဘျပည္သူမ်ား၏ လက္ေမာင္းေပၚတြင္တာ၀န္အမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ယခုလို လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေဒသမ်ားရရွိေအာင္ တာ၀န္အရွိဆံုးပုဂၢဳိလ္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ မိဘျပည္သူမ်ား၏ စကားကုိနားေထာင္ရေၾကာင္း၊ မိဘျပည္သူမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရျခင္းမွာ မိမိတို႔တာ၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းႏွင့္ ကမၻာအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ မ်ဳိးႏြယ္ေနထိုင္ေရးစားေသာက္ေရးကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးစသည့္ အေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အနာဂါတ္ေရွ႕ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ မိမိတို႔ ပခံုးေပၚတြင္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ပထမဆံုးေျခလွမ္းအေနျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အနာဂါတ္ကေလးမ်ားကို ႀကိဳတင္မ်က္စိပြင့္နားပြင့္ေအာင္လုပ္ထားေပးသင့္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ေဒသရပ္ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာရန္ အျခားေသာအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း ေက်းရြာေပါင္း (၁၀၈၃)ရြာရွိသည့္အနက္ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း(၆၇၆)ေက်ာင္းရွိကာ၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ယာအတြက္ (၄၀၀)ေက်ာ္လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ား (၆၀၀)ဦးေက်ာ္လိုအပ္ေသးေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိအစိုးရဌာနဆိုင္ရာတြင္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ဳိးမ်ား၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္သည္မွာ (၂၀၀)ဦးခန္႔သာရွိေသးသည့္အတြက္ ပညာတတ္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း’ အက်ယ္တ၀င့္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေျမာက္ထီဗြာေက်းရြာအုပ္စု၊ လယ္ၾကားေက်းရြာ ျဖားတီးမွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားၿပီး ထုိအခမ္းအနားသို႔ ပအုိ၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ေဒသဦးစီးဥကၠ႒ျဖားခြန္စံလြင္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ လယ္ၾကားေက်းရြာမွ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။

နင္;ေကာ၀္;ေအင္,ေခး
Powered by Blogger.