Wednesday, January 28, 2015

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး က႑မ်ားတြင္ ဘတ္ဂ်က္တိုးျမႇင့္သုံးစြဲ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၈) ရက္
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ က႑ (၂) ခုျဖစ္သည့္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး က႑ရပ္မ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား တုိးျမႇင့္သုံးစြဲရန္ အစုိးရအား အၿမဲ တြန္းအားေပးလ်ွက္ရွိရာ၊ လာမည့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ပညာေရးက႑တြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၉၉၈၆.၄၇၆ သုံးစဲြရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပလာခဲ့ပါသည္။
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း၊ အစုိးရသစ္ သက္တမ္း (၅) ႏွစ္အတြင္း အဆိုပါ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး က႑ႏွစ္ခု အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ဘတ္ဂ်က္ တုိးျမႇင့္ သုံးစြဲမူ အေျခအေနမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။


ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းလမ္းအရ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးေပၚေပါက္လာၿပီး၊ အေျခခံဥပေဒအရ ဒီမုိ္ကေရစီ အစုိးရေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ အာဏာႀကီး (၃) ရပ္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းသည့္ စနစ္က်င့္သုံးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အျခားႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေစခ်င္သည္။ အစုိးရသစ္ သက္တမ္း (၅) ႏွစ္ အတြင္း ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕မွ ေခ်းေငြႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ႔ေငြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေပးလာသည္။ ေခ်းေငြဆိုလွ်င္ အခ်ဳိ႕မွာ အင္မတန္ အတုိးနည္းပါးပါသည္။ အတုိးႏူန္းက ၀.၀၁%၊ ျပန္ဆပ္ကာလ ႏွစ္ (၄၀)၊ (၁၀) ႏွစ္ကုိအတုိးမဲ့ စသည့္ျဖင့္ အလာကားနည္းပါးပင္။ ရခဲ့သမွ် ျပည္ပမွ ကူညီေငြႏွင့္ ေခ်းေငြ အေျခအေနမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ -
၂၀၁၁-၂၀၁၂     ကူေငြ (၂၂၃)၊ ေခ်းေငြ (၃၂၆၅) က်ပ္သန္းေပါင္း
၂၀၁၂-၂၀၁၃    ကူေငြ (၂၅၉၁၉)၊ ေခ်းေငြ (၉၆၃၆၄၀) က်ပ္သန္းေပါင္း
၂၀၁၃-၂၀၁၄    ကူေငြ (၁၉၈၀၈၅)၊ ေခ်းေငြ (၉၆၇၄၀၄) က်ပ္သန္းေပါင္း
၂၀၁၄-၂၀၁၅    ကူေငြ (၂၃၇၃၇၇)၊ ေခ်းေငြ (၁၄၈၀၆၁၆) က်ပ္သန္းေပါင္း
၂၀၁၅-၂၀၁၆    ကူေငြ (၃၄၄၉၂၅)၊ ေခ်းေငြ (၁၃၇၈၄၁၀) က်ပ္သန္းေပါင္း


ေဆာ;၀င္,

Powered by Blogger.