Wednesday, May 13, 2015

ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ ဦးခြန္ေန၀င္းထြန္း၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခြန္သိန္းေဖ၊ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္နာယကမ်ားျဖစ္ႀကသည့္ ဦးခြန္ပီတာထြန္းႏုိင္၊ ဦးခြန္လာ၊ ဦးခြန္ခ်စ္ေမာင္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ျဖစ္ႀကသည့္ ဦးခြန္တင္ထြဋ္၊ ဦးခြန္ကုိး၊ ဘ႑ာေရးတာ၀န္ခံ ဦးခြန္ႀကာႏွင့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ပီအဲန္အုိ)ဗဟုိေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားက ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ေထာ၀္ေက်းရြာမွ ဗန္းမက္ေက်းရြာသို႔ ေဖါက္လုပ္လ်က္ရွိေသာ လမ္းႏွင့္ပြန္ေခ်ာင္းတံတားတုိ႔၏အေျခအေနကုိ သြားေရာက္ေလ့လာႀကည့္ရႈ

 ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၄) ရက္

၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၃) ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ မနက္ပုိင္း (၁၀-၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ ဦးခြန္ေန၀င္းထြန္း၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခြန္သိန္းေဖ၊ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္နာယကမ်ားျဖစ္ႀကသည့္ ဦးခြန္ပီတာထြန္းႏုိင္၊ ဦးခြန္လာ၊ ဦးခြန္ခ်စ္ေမာင္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ျဖစ္ႀကသည့္ ဦးခြန္တင္ထြဋ္၊ ဦးခြန္ကုိး၊ ဘ႑ာေရးတာ၀န္ခံ ဦးခြန္ႀကာႏွင့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ပီအဲန္အုိ)ဗဟုိေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားက ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ေထာ၀္ေက်းရြာမွ ဗန္းမက္ေက်းရြာသို႔ ေဖါက္လုပ္လ်က္ရွိေသာ လမ္းႏွင့္ပြန္ေခ်ာင္းတံတားတုိ႔၏အေျခအေနကုိ သြားေရာက္ေလ့လာႀကည့္ရႈခဲ့သည္။
၂၀၁၄-ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)မွ တာ၀န္ယူ ခင္းေပးေသာ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းမွာ ေနာင္ေထာ၀္ေက်းရြာမွ ပြန္ေခ်ာင္းအထိ (၄)မုိင္ေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးကာ  နတလမွ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္တြင္ တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ေပးေသာ ေပ(၁၅၀)-ရွိ တံတားႀကီးမွာလည္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္။ ပြန္ေခ်ာင္းအေရွ႕ဘက္ရွိ ဗန္းမက္ေက်းရြာသို႔ ဆက္သြယ္သည့္လမ္းမွာ ယခု ေဖါက္လုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။
၄င္းေနာက္ ဗန္းမက္ဆရာေတာ္ႏွင့္ ေနာင္ေထာ၀္ဆရာေတာ္တုိ႔အား သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ခဲ့ႀကသည္။ ေနာင္ေထာ၀္ေက်းရြာမွ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ ရုံးခန္းအေဆာက္အဦးအတြက္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခြန္ေန၀င္းထြန္းမွ က်ပ္သိန္း (၅၀)၊ PNA-အသြင္ေျပာင္းျပည္သူစစ္ဌာေန မွ က်ပ္ (၅)သိန္းျဖင့္  အသီးသီး လွဴဒါန္းခဲ့ပါေႀကာင္း သိရွိရပါသည္။

ခြန္ေအာင္သိန္း

Powered by Blogger.