Tuesday, September 29, 2015

၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ (၅) ရက္၊ (၃-၁၀-၂၀၁၅) စေနေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ႏွစ္ (၄၀) ျပည့္ ပအုိ၀္းအာဇာနည္ေန႔ကုိ ေက်ာက္တလုံႀကီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ပင္တြန္ေက်းရြာအရပ္ေဒသတြင္ တည္ရွိသည့္ ပအုိ၀္းအာဇာနည္ဗိမာန္ကုန္းတြင္ အာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားကုိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္

 ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၉) ရက္

၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ (၅) ရက္၊ (၃-၁၀-၂၀၁၅) စေနေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ႏွစ္ (၄၀) ျပည့္ ပအုိ၀္းအာဇာနည္ေန႔ကုိ ေက်ာက္တလုံႀကီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ပင္တြန္ေက်းရြာအရပ္ေဒသတြင္ တည္ရွိသည့္ ပအုိ၀္းအာဇာနည္ဗိမာန္ကုန္းတြင္ အာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားကုိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါ၍ ပအုိ၀္းတမ်ဳိးသားလုံး တက္ေရာက္ႏုိင္ပါရန္ အာဇာနည္ေန႔အထိမ္းအမွတ္   ဖိတ္စာႏွင့္ အာဇာနည္ေန႔က်င္းပရျခင္း အေၾကာင္းကုိ ေအာက္တြင္ အျပည့္အစုံေဖာ္ျပထားပါသည္-
Powered by Blogger.