Friday, September 11, 2015

ပညာတတ္မ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပးၿပီး လူငယ္္မ်ားအား ေနရာေပးေသာ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၁) ရက္

 
စာေရးသူသည္ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ငယ္စဥ္မွစ၍ တကၠသုိလ္ဘြဲ႕ရသည္အထိ ႀကီးျပင္းေနထုိင္လာခဲ့သည္။ ပအုိ၀္းစကားမတတ္ေသာ္လည္း ေသြးကစကားေျပာ သလားမသိ ပအုိ၀္းစိတ္ဓါတ္ေတာ့ အျပည့္ရွိသည္။ ေက်ာင္းတက္စဥ္ကာလမ်ားတြင္လည္း မိမိကုိယ္ကုိ ပအုိ၀္းျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေတြ႕သည့္လူတုိင္း မိတ္ဆက္စကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕သည့္အခါတုိင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပအုိ၀္းစကားၾကားရသည့္အခါတြင္လည္းေကာင္း၊ ပအုိ၀္း၀တ္စုံ ၀တ္သူမ်ားကုိေတြ႕သည့္အခါတြင္လည္းေကာင္း ၀မ္းသာအားရျဖစ္ခဲ့ၿပီး စိတ္ထဲတြင္ ၾကည္ႏူးျဖစ္မိခဲ့ပါသည္။ မိမိက်င္လည္ခဲ့ရသည့္ အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ားကုိ ေတာင္သူဟုသာ သိရွိခဲ့ၿပီး အထင္အျမင္ေသးၾကသည့္အတြက္ မိမိ၏ပအုိ၀္းေသြး ပအုိ၀္းစိတ္ဓါတ္ကုိ အားသန္ေစရန္ ပုိမုိတြန္းအားေပးေစခဲ့ပါသည္။
စာေရးသူသည္ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးေနာက္ပုိင္း မိမိဘ၀ရပ္တည္ရန္အတြက္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌လုပ္ကုိင္ရင္း ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အေၾကာင္းကုိ ပုိမုိသိရွိနားလည္လာခဲ့သည္။ တုိင္းရင္းသားတုိင္းသည္ သူတုိ႔၏သမုိင္း၊ သူတုိ႔၏ခံစားခ်က္မ်ား ကုိလည္း ပုိမုိသိရွိလာၿပီး တုိင္းရင္းသားမ်ားအေၾကာင္းကုိလည္း ပုိမုိေလ့လာခဲ့မိပါသည္။ တုိင္းရင္းသားဆုိသည့္ ေနရာမွာ အညာေဒသ ေက်းလက္မ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ရုုိးသားၾကသည့္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။  လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလတြင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္းတြင္ တာ၀န္က်လာၿပီး ရွမ္းျပည္ ေတာင္ပုိင္းရွိ ရွမ္း၊ ပအုိ၀္း၊ ဓႏု၊ အင္းသား၊ ေတာင္ရုိး၊ ကယန္း၊ လီဆူ၊ လားဟူ စသည့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏အေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ရုိးသားစြာေန႔စဥ္အသက္ရွင္ေနထုိင္ၾကသည့္ဘ၀ႏွင့္ ၄င္တုိ႔၏ခံစားခ်က္ မ်ားကုိ ပုိမုိေလ့လာသိရွိခဲ့ရပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားမွလြဲ၍ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္းရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ အေျခခ်ေနထုိင္လာခဲ့သည့္ ဌာေနေက်းရြားမ်ားတြင္ ယေန႔တုိင္ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ အတူတကြ လက္တြဲေနထုိင္ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရသည့္အတြက္ ၀မ္းသာၾကည္ႏူး ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။
မိမိသည္ ပအုိ၀္းေသြးပါသည့္အတုိင္း အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားထက္ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားမ်ား အေၾကာင္းကုိ ပုိမုိစူးစမ္းေလ့လာခဲ့မိပါသည္။ ပအုိ၀္းအေၾကာင္းမ်ားကုိေလ့လာရင္း ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအၾကားတြင္ ပအုိ၀္းစကားကုိလည္း မပီကလာ ပီကလာျဖင့္ စတင္ေျပာဆုိလာႏုိင္ၿပီး မလည္တလည္ျဖင့္ အဟုတ္သလုိလုိ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားၾကားတြင္ ဟန္ျပျပဳလုပ္လာႏုိင္သည္။ ပအုိ၀္းေဒသတြင္ ေနထုိင္လာရသည့္အတြက္ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏အေၾကာင္းကုိ စာအုပ္၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္သာမက လက္ေတြ႕ဘ၀မ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အတြက္ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကုိ ပုိမုိသိရွိခဲ့ရပါသည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၏ နာယကတစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ျဖားတန္ခြန္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခြင့္ရရွိသည့္အခါ
 ျဖားတန္ခြန္ေမာင္တုတ္ထံမွ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး သမုိင္းေၾကာင္းမ်ားကုိလည္း
သိရွိခြင့္ရခဲ့ပါသည္။


 ျဖားတန္ခြန္ေမာင္တုတ္မွ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္းကုိ ပုိမုိသိရွိရန္ မိမိအား တန္းဖုိးမျဖတ္ႏုိင္သည့္ စာအုပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုထဲကပအုိ၀္း၊ ဒုတိယ ေတာ္လွန္ေရးမွတ္တမ္းစာအုပ္၊ ပဥၥမႏွင့္ဆ႒မအႀကီမ္ ညီလာခံမွတ္တမ္းမ်ားကုိ လက္ေဆာင္အျဖစ္ရရွိခဲ့ပါ သည္။ ရရွိလာသည့္ စာအုပ္လက္ေဆာင္မ်ားကုိ ဖတ္ၿပီးေသာအခါ မိမိစိတ္ထဲတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား အလြန္ေလးစားၾကည္ညိဳမိပါသည္။
ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား မိမိ အထူးေလးစားရသည့္အေၾကာင္းမွာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအားလုံးနီးပါးမွာ ဘြဲ႕ရပညာတတ္မ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ အနာဂါတ္ အတြက္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ မိမိတုိ႔ပအုိ၀္းလူမ်ားအတြက္ တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္သည့္ ေျမမ်ား၊ အေဆာက္ အဦးမ်ား၊ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြင္းမ်ား၊ ေဘာလုံးကြင္းႀကီးမ်ားကုိ ပအုိ၀္းလူထုအမ်ားပုိင္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရာတြင္ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ကုိယ္တုိင္ျမင္ေတြ႕ရသည့္အတြက္ အထူးပင္ေလးစား ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ စာေရးသူမွာ မိမိကုိယ္မိမိ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေခတ္ပညာတတ္လူငယ္ဟု မိမိကိုယ္ကို အထင္ႀကီးခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိမွာ အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ ဘြဲ႕ရ ပညာတတ္မ်ားမဟုတ္သည့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ေျခဖ်ားပင္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္ကုိ အလြန္ပင္ရွက္မိပါသည္။


ေက်ာက္တလုံး ရွင္ျပဳပြဲမွ ပအုိ၀္းျပည္သူလူထုမ်ား


မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဦးေအာင္ခမ္းထီဦးေဆာင္၍ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၂၄) ရက္ေန႔မွ(၂၇)ရက္ေန႔အထိ စုေပါင္းရွင္ျပဳပြဲက်င္းပရာတြင္ မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ဖိတ္ေခၚမႈေၾကာင့္ လိုက္ပါ သြားေရာက္ခဲ့ရာ မယံုၾကည္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ပင္ ပအုိ၀္းလူထု၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကုိ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါသည္။ ရွင္ျပဳပြဲတြင္ လာေရာက္ၾကသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား ဧည့္ခံရာ၌ တခ်ိန္တည္းတြင္ လူဦးေရ ေသာင္းခ်ီ တၿပိဳင္တည္း ဧည့္ခံႏုိင္သည့္မ႑ပ္မ်ားကုိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ထုိကဲ့သို႔ေသာမ႑ပ္မ်ားကို မိမိေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာျပည္တလႊားတြင္ မည္သည့္ေနရာမွပင္ မေတြ႕ျမင္ဖူးေပ။ တမူးရလုိ႔တပဲလွဴ တုိ႔ရွမ္းေတာင္သူ ဆုိသည့္ ဆုိရုိးကုိ ဒီအခ်ိန္မွပင္ ဆုိရုိးအတုိင္း ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ လာေရာက္သည့္ ေသာင္းခ်ီေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကုိ အခေၾကးေငြမယူဘဲ စိတ္ေစတနာျဖင့္လစ္ဟာမႈမရွိ တၿပိဳင္တည္း ေကၽြးေမြးဧည့္ခံႏုိင္သည္မွာ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသာရွိၿပီး ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကုိ စာေရးသူမွ မေလးစားဘဲ မေနႏုိင္ေတာ့ေပ။


ရွင္ေလာင္းပြဲသုိ႔ ၾကြေရာက္လာခဲ့ၾကသည့္ ေဒသအသီးသီးရွိ ပအုိ၀္းျပည္သူလူထုႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္ မ်ားမွာ တစ္ေနကုန္တစ္ဖြဲ႕ၿပီးတစ္ဖြဲ႕အဆက္မျပတ္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးဦးေအာင္ခမ္းထီအား လာေရာက္ဂါရ၀ျပဳၾကသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရသည့္အခါ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးအား အထူးပင္ေလးစားမိပါသည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားထဲတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးကဲ့သို႔ ေလးစားၾကည္ညိဳၾကသည္ကုိ မည္သည့္ေနရာေဒသတြင္မွ မိမိအေနျဖင့္ မၾကားဖူး မျမင္ဖူးေပ။

ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေခါင္ေဆာင္ႀကီး အဘဦးေအာင္ခမ္းထီအား ပအုိ၀္းျပည္သူလူထုမ်ား ဂါရ၀ျပဳေနၾကပုံ
ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္အေပၚ ေလးစားမႈ၊ ၾကည္ညိဳမႈသည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လူထုအေပၚ အနစ္နာခံေပးဆပ္ခဲ့မႈ၊  ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့မႈ၊  ရုိးသားမႈ၊ လူထု၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မႈမ်ားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု စာေရးသူမွ တထစ္ခ် ယုံၾကည္မိပါသည္။
စာေရးသူသည္ ရွင္ျပဳပြဲတြင္ လာေရာက္သည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား အုပ္စုအလုိက္ အုိးစည္ ဗုံေမာင္းမ်ားႏွင့္အတူ ႀကိဳဆုိသည့္အဖဲြ႕မ်ားကုိလည္း အထူးပင္စိတ္၀င္စားမိပါသည္။ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား မေမာမပန္း တဖြဲ႕ၿပီးတဖြဲ႕ကုိ ပအုိ၀္းရုိးရာအကမ်ားျဖင့္ ႀကိဳဆုိၾကသည္မွာ ေဒသခံပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ သာမန္လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း စာေရးသူမိမိတုိ႔ႏွင့္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္မွာမူ အလြန္ပင္ အံ့ၾသဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္ရပါသည္။ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား မေရာက္လာေသးသည့္အခ်ိန္တြင္ မိမိမွာ ဧည့္ႀကိဳအဖြဲ႕သားမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးၿပီးတစ္ဦးမိတ္ဆက္စကားေျပာရာ ၄င္းတုိ႔ထဲတြင္ မိမိမေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၏ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခြန္သိန္းေဖႏွင့္လည္း ရင္းႏွီးခြင့္ရရွိၿပီး ၄င္းပုဂၢိဳလ္ထံမွ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ရုိးရာရွင္ေလာင္းျပဳပြဲအေၾကာင္းကုိ ထပ္မံသိရွိခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၄င္း ပုဂၢိဳလ္မွလည္း ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ ပုိမုိသိရွိလုိပါက ဌာနခ်ဳပ္ရုံးသုိ႔ လာေရာက္ ေလ့လာပါရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည့္အတြက္ ၄င္းအားအထူးပင္ေက်းဇူးတင္မိပါသည္။ ဦးခြန္သိန္းေဖသည္ ပအုိ၀္း အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၏ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္သာမက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး
  ျဖစ္ပါေသာ္လည္း ရြာသားမ်ားႏွင့္အတူ ကခုံျမဴတူးေနသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရသည့္အခါ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မာန္မာနမရွိ၊ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ လူထုနွင့္တသားတည္း အတူေပါင္းသင္းေနထုိင္ ၾကသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရျပန္သျဖင့္ ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအား မိမိအေနျဖင့္ ထပ္မံေလးစားမိရျပန္ ပါေတာ့ သည္။

ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခြန္သိန္းေဖ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေပ်ာ္ရြင္ကျမဴေနပုံ
ရွင္ျပဳပြဲမွ ျပန္လာၿပီး ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌၀န္ထမ္းအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ ေနသည့္ ေခတ္ပညာတတ္ ပအုိ၀္းလူငယ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ထပ္မံ၍ ရင္းႏွီးစြာေတြ႕ဆုံခြင့္ရၿပီး ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ား အေၾကာင္း၊ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)အေၾကာင္းမ်ားကုိလည္း ေဆြးေႏြးခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ မိမိေတြ႕ဆုံခဲ့ သည့္ ေခတ္ပညာတတ္လူငယ္မ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ ၾကားသိရေသာအခါ မိမိအလြန္မွပင္ အံ့ၾသမိပါသည္။ ၄င္းလူငယ္မ်ား၏ ရင္ဖြင့္ခ်က္မ်ားမွာ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)သည္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေခတ္ပညာတတ္မ်ားအား ေနရာမေပးေၾကာင္း ၾကားသိရေသာအခါ မိမိစိတ္ထဲတြင္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါ သည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိ၏မ်က္ျမင္ႏွင့္ ၾကားသိခဲ့ရေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအရ စိတ္ထဲတြင္ သံသယျဖစ္မိပါသည္။ ထုိသံသယစိတ္သည္ မိမိအား ညစဥ္ညတုိင္း စဥ္းစားစရာျဖစ္ေစၿပီး အိပ္မေပ်ာ္ေဆးအျဖစ္ မိမိအား သံသယဒုကၡ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။
စာေရးသူသည္ မိမိ၏ သံသယဒုကၡကုိ ကုစားရန္အတြက္ မိမိလုပ္ငန္းမ်ားအားလပ္သည့္ ေန႔တစ္ေန႔ တြင္ ရွင္ျပဳပြဲရက္၌္ မိမိသိကၽြမ္းခဲဖူးေသာ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၏ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ ဆက္သြယ္ ၍ ဌာနခ်ဳပ္ရုံးသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၿပီး ရုံးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ သိရွိလုိေၾကာင္း ဆက္သြယ္စကားေျပာဆိုရာ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ အခ်ိန္မေရြးလာေရာက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကား လက္ခံေပးခဲ့ပါသည္။ စာေရးသူသည္ မိမိ၏ သံသယဒုကၡကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ခ်ိန္းဆုိသည့္အခ်ိန္ကုိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၁၈)၊ အေနာက္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ေစ်းပုိင္းရပ္ရွိ ဌာနခ်ဳပ္ရုံးသုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ပါသည္။ မိမိရုံးေရွ႕သုိ႔ေရာက္ရွိၿပီး ခန္းနားထည္၀ါသည့္(၅)ထပ္တိုက္ အေဆာက္အဦး ႀကီးကို လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ရာ ၿမဳိ႕ေပၚတြင္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ မိမိတုိ႔အမ်ိဳးသားပုိင္အေဆာက္အဦးမ်ိဳးကုိ မည္သည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားမွ ပုိင္ဆုိင္ထားရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ရသည့္အတြက္ ပအုိ၀္းေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား မိမိ၏စိတ္ သံသယဒုကၡၾကားမွပင္ ေလးစားဂုဏ္ယူမိပါသည္။ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ႀကိဳတင္အသိေပး၍ လားမသိ ရုံးထဲသို႔၀င္လာသည္ႏွင့္ လုံၿခဳံေရး၀န္းထမ္းမ်ားအား စကားေျပာဆိုေမးျမန္းရာ လုံၿခဳံေရး၀န္ထမ္းမွ မိမိအား ဓါတ္ေလွကားျဖင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ရုံးခန္းရွိရာ တတိယအထပ္သုိ႔ ႀကိဳဆိုပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။

ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ရုံး

အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ရုံးခန္းထဲသုိ႕ ၀င္လုိက္သည္ႏွင့္ ၀မ္းသာအားရ မိမိအားႏုတ္ဆက္ၿပီး ၄င္းႏွင့္အတူရွိေသာ ဌာနခ်ဳပ္ရုံး ႀကီးၾကပ္ေရးတာ၀န္ခံ အတြင္းေရးမွဴး(၃)ဦးခြန္တင္ထြဋ္၊ ရုံးအဖြဲ႕မွဴး ေစာခြန္ေက်ာ္၀င္းတုိ႔ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ရုံးခန္းထဲတြင္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္အတူ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာျဖင့္ စကားေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ (၂) နာရီမွ်ပင္ ၾကာခဲ့ေၾကာင္းကုိ သတိပင္မမူခဲ့ေပ။ မိမိသိလုိသည့္္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိလည္း (၂)နာရီအတြင္း မွာပင္ ရွင္းလင္းစြာသိရွိခဲ့ရပါသည္။ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ ရံုးအဖြဲ႕မွဴး ေစာခြန္ေက်ာ္၀င္းမွ မိမိအား အေဆာက္အဦးအတြင္းရွိ ပိဋကတ္ပအို၀္းဘာသာျပန္ဌာန၊ စီမံဌာန၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာဌာန၊  သုေတသနႏွင့္နည္းဗ်ဴဟာေရးဆြဲေရးဌာန၊ ျပန္ၾကားေရးဌာန၊ သတင္း၀က္ဆုိက္ဌာန၊ ဥပေဒဌာန၊ အႀကံေပးႏွင့္ အတုိင္ပင္ခံဌာန၊ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ပညာေပးေရးဌာန၊ ဘ႑ာေရးဌာန၊ ပအုိ၀္းလူငယ္ကြန္ယက္(PYN)ဗဟိုရံုး၊  ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္ရံုး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရံုး၊ ပုံႏွိပ္တိုက္ တုိ႔ကုိ လုိက္လံျပသရင္း သက္ဆုိင္ရာဌာနမွဴးမ်ား၊ တာ၀န္ခံမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္  ရင္းႏွီးခြင့္ရရွိခဲ့ပါ သည္။ ဌာနမ်ားကုိၾကည့္ရႈၿပီး အားလုံးကုိ ႏုတ္ဆက္ကာ မိမိေနအိမ္သုိ႔ ျပန္လာခဲ့ပါသည္။
စာေရးသူသည္ မိမိေနအိမ္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေသာအခါ မိမိ၏စိတ္ သံသယဒုကၡမ်ားကုိ တစ္ခုျခင္းစီ ျပန္လည္၍ ကုစားေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ေခတ္ပညာတတ္လူငယ္မ်ား ပထမအခ်က္ အထင္ျဖစ္သည့္ လူငယ္မ်ား အား ေနရာမေပးျခင္းဆုိသည္မွာ တလြဲဲျဖစ္ေနသည္ကုိ မိမိလက္ေတြ႕ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၏ ပအုိ၀္းလူငယ္ကြန္ယက္(PYN)သည္ လူႀကီးမ်ားေရြးခ်ယ္ထားသည္မဟုတ္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအမ်ားစု ေနထုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလုိက္ ေက်းရြာမ်ားရွိ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္(၂)ဦးစီမွတဆင့္  ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ဗဟုိအဆင့္မ်ားကုိ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းျဖင့္ လူငယ္မ်ားကုိယ္တုိင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေပးခဲ့သည္။ ပအုိ၀္းလူငယ္ကြန္ယက္ (PYN)ဗဟုိ၏ ဥကၠ႒၊ ဒု-ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၁)(၂)တု႔ိသည္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီ၏ ဗဟုိေကာ္မတီတြင္ ရာထူးအလုိက္ ေအာ္တုိမစ္တစ္ ပါ၀င္ေနသည္ကုိ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီ၏ စည္းမ်ဥ္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပအုိ၀္းလူငယ္ကြန္ယက္(PYN)၏ စည္းမ်ဥ္းတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ထည့္သြင္းထားေၾကာင္းကုိ သိရွိရပါသည္။ လာမည့္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္လည္း အသက္(၃၀)ပင္မေက်ာ္ေသးသည့္ ပအုိ၀္းလူငယ္ကြန္ယက္(PYN) ဥကၠ႒ ခြန္ေအာင္ေက်ာ္အား ဟုိပုံးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ပအုိ၀္းလူငယ္ကြန္ယက္(PYN) ဒု-ဥကၠ႒ ခြန္ေတဇာေအာင္အား မြန္ျပည္နယ္၊ သထုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ပအုိ၀္းလူငယ္ကြန္ယက္(PYN) ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ခြန္ေစာေအာင္အား ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း ပါတီမွ ေနရာေပးၿပီး ၀င္ေရာက္အေရြးခံထားသည္ကုိလည္း ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။

ပအုိ၀္းလူငယ္ကြန္ယက္(PYN) ဥကၠဌခြန္ေအာင္ေက်ာ္

ပအုိ၀္းလူငယ္ကြန္ယက္(PYN) ဒုဥကၠဌခြန္ေတဇာေအာင္

ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၏ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ရုံးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရုံးမ်ားတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးထားေသာ ၀န္ထမ္းစုစုေပါင္း(၇၉)ဦးရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ၄င္းဝန္ထမ္းမ်ားထဲတြင္ အသက္ အရြယ္အားျဖင့္  အသက္(၅၀)ႏွစ္အထက္(၄)ဦး၊ အသက္(၄၀-၅၀)ႏွစ္ၾကား(၂)ဦး၊ အသက္(၃၀-၄၀)ႏွစ္ၾကား (၂)ဦး၊ အသက္(၃၀)ႏွစ္ေအာက္(၇၁)ဦးရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ရာခိုင္ႏံႈးျဖင့္ ၾကည့္မည္္ဆိုပါက ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးတြင္ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အသက္(၃၀)ေအာက္ လူငယ္မ်ားမွာ(၈၉.၈၇)%ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တဖက္သတ္အျမင္မွားေနသည့္ ေခတ္ပညာတတ္ပအို၀္းလူငယ္မ်ား၏ အျမင္မ်ားမွ မိမိ၏ ပထမ သံသယဒုကၡကုိ ကုစားႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
ဒုတိယ သံသယဒုကၡျဖစ္သည့္ ဘြဲ႕ရပညာတတ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေနရာမေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍  ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၏ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ရုံးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရုံးမ်ားမွ အခ်ိန္ျပည့္ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပး ထားေသာ ၀န္ထမ္းစုစုေပါင္း(၇၉)ဦးရွိရာ ၄င္းတုိ႔ထဲတြင္ စီးပြားေရးမဟာဘဲြ႔(၁)ဦး၊ မဟာသိပၸံဘြဲ႕(၃)ဦး၊ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႕(၂)ဦး၊ ဥပေဒဘြဲ႕(၆)ဦး၊ စီးပြားေရးဘြဲ႕(၆)ဦး၊ နည္းပညာဘြဲ႕(၂)ဦး၊ သိပၸံဘြဲ႕(၁၅)ဦး၊ ၀ိဇၨာဘြဲ႕ (၂၅)ဦး၊ ဓမၼစရိယဘြဲ႕(၃)ဦး၊ တကၠသုိလ္တက္ဆဲ(၈)ဦး၊ ဘြဲ႕မရရွိသူ(၈)ဦးရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ (ဘြဲ႕မရရွိသူမ်ားအမ်ားစုမွာ ဘုန္းႀကီးလူထြက္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပအုိ၀္းစာေပကုိ ကြ်မ္းက်င္ပုိင္ႏုိုင္ေသာ ပုဂၢိလ္မ်ားျဖစ္ပါသည္)။ အထက္ပါစာရင္းမ်ားအရ မဟာဘြဲ႕ရရွိသူ(၇.၅)ရာခိုင္ႏႈံး၊ စီးပြားေရးဘြဲ႕ရရွိသူ(၇.၅) ရာခိုင္ႏံႈး၊ ဥပေဒဘြဲ႕ရရွိသူ(၇.၅)ရာခိုင္ႏႈံး၊ နည္းပညာဘြဲ႕ရရွိသူ(၂.၅)ရာခိုင္ႏႈံး၊ သိပၸံဘြဲ႕ရရွိသူ(၁၈.၉)ရာခိုင္ႏႈံး၊ ဝိဇၨာဘြဲ႕ရရွိသူ(၃၁.၆)ရာခိုင္ႏႈံး၊ ဓမၼစရိယဘြဲ႔ရရွိသူ(၃.၇)ရာခိုင္ႏႈံး၊ တကၠသုိလ္ပညာသင္ယူဆဲ(၁၀)ရာခိုင္ႏႈံး၊ ဘြဲ႕မရရွိသူ(၁၀)ရာခိုင္ႏံႈးရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ (ဘြဲ႕မရရွိသူ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈံးထဲတြင္ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ၀န္ထမ္းအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္)။  ထုိ၀န္ထမ္းမ်ားထဲတြင္လည္း အမ်ိဳးသား(၆၀)ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး(၁၉)ဦးရွိၿပီး ရာခုိင္ႏႈံးအားျဖင့္ အမ်ိဳးသား(၇၅%)၊ အမ်ိဳးသမီး(၂၅%) ပါ၀င္ေနေၾကာင္းကုိလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ ထုိအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ ထပ္မံၾကည့္ရႈပါကလည္း မိမိ၏ ဒုတိယ သံသယဒုကၡျဖစ္သည့္ ဘြဲ႕ရပညာတတ္မ်ား အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေနရာမေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တဖန္ျပန္လည္ ကုစားေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၏ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္လည္း ႏုိင္ငံေရးဦးေသွ်ာင္အဖြဲ႕၊ ဗဟုိေကာ္မတီ၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္၊ နာယကမ်ားအဖြဲ႕၊ ဥကၠဌမ်ားအဖြဲ႕၊ အတြင္းေရးမႈးမ်ားအဖြဲ႕၊ အတြင္းေရးမွဴးအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕၊ ရံုးအဖြဲ႕မွဴး၊ ဌာနမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳနယ္ရုံးတာ၀န္ခံမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ တစ္ဦး တစ္ေယာက္စနစ္မဟုတ္ဘဲ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္စနစ္ျဖင့္ စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းထားသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။
အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရလည္း ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားမ်ား၏ အနာဂတ္အတြက္ စြန္႔လြတ္ အနစ္နာခံၿပီး ႀကိဳးစားအားထုတ္လုိသည့္ ေခတ္ပညာတတ္လူငယ္မ်ားကုိ လက္ကမ္းႀကိဳလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊  လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း လက္ေတြ႕အစားထုိးေဆာင္ရြက္ၿပီး ေခတ္ႏွင့္အညီ လုိအပ္သည့္ သင္တန္းမ်ား ကုိလည္း ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္း၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ေစလြတ္ေပးေနေၾကာင္း သိရပါသည္။
ယေန႔ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္းတြင္ရွိေသာ ေခတ္ပညာတတ္ ပအုိ၀္းလူငယ္မ်ားပညာသင္ခြင့္ရရွိခဲ့ျခင္းႏွင့္ လက္ရွိသင္ၾကားႏုိင္ျခင္းသည္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၏ ဦးေဆာင္မႈ မွန္ကန္ခဲ့ျခင္းကုိ မည္သူမွ် ျငင္းပယ္၍ မရေၾကာင္းကို  ေဒသအေျခအေနႏွင့္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။ ဤအခြင့္အေရးမ်ား သည္ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသာမက ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးလည္း ညီတူညီမွ် အက်ိဳးခံစားမႈ ရရွိ ေစခဲ့သည္ကုိ  ေဒသခံမ်ားအားလုံး အသိပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၁-ခုႏွစ္ ၿငိမ္္းခ်မ္းေရးကာလမွ စတင္၍ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္အထိ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မူလတန္းေက်ာင္း(၂၀၃၄)ေက်ာင္း၊ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း(၃၀၄)ေက်ာင္း၊ အလယ္ တန္းေက်ာင္း(၂၄၉)ေက်ာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း(၁၇၅)ေက်ာင္းကုိ အထူးေဒသ(၆)တြင္ ရရွိေအာင္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)မွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းရွိ တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ ပအုိ၀္းလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအမ်ားစု ပညာရပ္ေပါင္းစံုမ်ား ေလ့လာသင္ယူေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္တိုင္းသည္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးသားမဟုတ္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး အတူတကြ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိခံစားေနၾကရသည္ကို လူတိုင္းျမင္ေတြ႕ ေနရပါသည္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲတြင္ ပအုိ၀္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေပါင္း (၆၀၀၀)ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိခဲ့ရာ(၁၆၀၀)ေက်ာ္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ စာရင္း ဇယားမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။(မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ေက်ာင္းသူ/သား စာရင္းမ်ားမပါ)။ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားထဲတြင္ (၆)သာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္မ်ား၊ (၅)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္မ်ား၊ (၄)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္မ်ား၊ (၃)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္မ်ား၊ (၂)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္မ်ား၊ (၁)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္မ်ား ေျမာက္မ်ားစြာပါဝင္ေနေၾကာင္းကိုလည္း ၀မ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။
လက္ရွိဘြဲ႕ရရွိၿပီးေသာ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ေဒသရွိ  ပအိုဝ္းလူငယ္ကြန္ယက္(PYN)တြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ဦးေဆာင္လွ်က္ရွိၿပီး မိမိတို႔ရွိွရာေဒသမ်ားတြင္ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစုံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)သည္ လည္း အနာဂတ္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ကို ဦးေဆာင္မည့္သူမ်ားမွာ လက္ရွိပအိုဝ္းလူငယ္ကြန္ယက္ (PYN)ေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲမွ ျပန္လည္ဦးေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း စာေရးသူအေနျဖင့္ သိရွိရပါ သည္။
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ အနာဂတ္သာယာလွပေစရန္အတြက္ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသား မ်ားသည္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၏ ဦးေဆာင္မႈကုိ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးတုိင္းခံယူၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ၀ုိင္း၀န္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါက ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စား ေနေသာ ခရီးပန္းတုိင္ကုိ မၾကာေသာအခ်ိန္ကာလတြင္ ေရာက္ရွိလာလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ရင္း ဤေဆာင္းပါးေလးျဖင့္ ပညာတတ္မ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပးၿပီး လူငယ္္မ်ားအား ေနရာေပးေသာ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ကုိ စာေရးသူမွ စာဖတ္သူမ်ားအား မွ်ေ၀ေပးလုိက္ရပါေတာ့သည္။
                              
ခြန္ခမ္းညာ

Powered by Blogger.