Thursday, September 10, 2015

ထုိင္ႏုိင္ငံေရာက္ ပအုိ၀္းအႏုပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕မွ ပအုိ၀္းအမ်ဳိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ကုိ ဂုဏ္ျပဳသီဆုိေပးေသာသီခ်င္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၁) ရက္


တဲမ္း- ခြန္ခဥ္;တန္
ရြစ္- ခြန္ေက်ာ္ေဇာ၊ ခြန္မ်ဳိးေထြး၊ နင္;သဲင္ဖူ; ၊ နင္;ေထြးေထြးလူိင္
Powered by Blogger.