Thursday, October 8, 2015

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ အေ၀ရာမီးပုံးပ်ံကြင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ ရွမ္းျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရး လူထုေဟာေျပာပြဲႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနာျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၈) ရက္


၂၁၀၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၈) ရက္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ အေ၀ရာမီးပုံးပ်ံကြင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ ရွမ္းျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရး လူထုေဟာေျပာပြဲႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနာျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားကုိ နံနက္ ၈း၀၀ အခ်ိန္တြင္ စတင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ(ဗဟုိ) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္သိန္းႏုိင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးစ၀္ေအာင္ျမတ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေပါင္း (၁၃) ဦးတက္ေရာက္မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး မိဘျပည္သူေပါင္း (၇၇၂၀) ဦးေက်ာ္ခန႔္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။အခမ္းအနားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆက္လက္ေျပာင္းလဲမည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအပါအ၀င္ တုိင္ရင္းသားျပည္သူတုိ႔၏ လူမူစီးပြားတုိးတက္ေအာင္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းမည့္အေၾကာင္း စသည့္အေၾကာင္းအရားမ်ားကုိ ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးစ၀္ေအာင္ျမတ္မွ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ပါင္း (၁၅၀) ဦး၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး နံနက္ ၁၀း၀၀ အခ်ိန္တြင္ အခမ္းအနားၿပီးဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
 
PNO-သတင္းဌာနPowered by Blogger.