Thursday, October 15, 2015

ပအုိ္၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) လူပ္ရွားမူ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္း၊ သီးခ်င္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၅) ရက္
ရြစ္ - ေဆာ;၀င္,
တဲမ္း - ခြန္ေအာင္သန္းPowered by Blogger.