Thursday, December 17, 2015

ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဖလားေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ အႀကီးတန္း/ အငယ္တန္း ပြဲစဥ္ဇယား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၇) ရက္

ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဖလားေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ အႀကီးတန္း/ အငယ္တန္း ပြဲစဥ္ဇယားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။

Powered by Blogger.