Thursday, December 17, 2015

၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးဆရာ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိန္းမွ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ ရံုး၀န္ထမ္းမ်ားအား လာေရာက္ေတြ႕ဆံုေဆြေႏြးေပးခဲ့

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၈) ရက္ဒီဇင္ဘာ(၁၇)ရက္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးတြင္ နံနက္ (၁၀း၁၅)အခ်ိန္မွ ညေန(၂း၀၀)နာရီအထိ ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးဆရာ ေဒါက္တာရန္မ်ဳးိသိန္းသည္ ပအုိ္၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ ရံုး၀န္ထမ္းမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အသိပညာမ်ားကို လာေရာက္အားေပး ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရသည္။
၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးဆရာ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိန္း ေဆြးေႏြးေပးခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာအသိပညာမ်ားမွာ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေတြအၾကား ႏုိင္ငံေရးအရေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမွာ အင္မတန္အားနည္းၿပီး ျပႆသနာမ်ားေျဖရွင္းရာမွာ မ်ားစြာအခက္အခဲရိွေနေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒဟာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ရရိွေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္ကံၾကမၼာဖန္တီးခြင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား မရရိွခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမရိွဘဲ တိုးတက္မႈအားမေကာင္းႏိုင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းေဒသမ်ား ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းနီးျမဳပ္ႏွံမႈ တိုက္ရိုက္ရင္းနီးျမဳပ္ႏွံမႈရိွမွသာလွ်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေအာင္ျမင္လာမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခု ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲလာျခင္းမွာ ယခင္ကလူငယ္မ်ား၏ အခန္းက႑ ျမွင့္တင္ေပးခဲ့လို႔ပဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ တုိးတက္ဖို႔ဆိုလွ်င္ လူငယ္အခန္းက႑ ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
လူငယ္မ်ားသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမရိွဘဲ ဘာမွလုပ္လို႔ရမွာမဟုတ္ ထုိက္သင့္တဲ့ေနရာကို ေပးမွသာလွ်င္ အရည္အခ်င္းမ်ားထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းသည္ စီးပြားေရးကိုဦးစားမေပးပဲ ကိုယ့္အျမင္နဲ႔ ခံယူခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲရယူျခင္းျဖစ္သည္၊ ကိုယ္မပြင့္လင္းပဲ သူ႔ကိုပြင့္လင္းေစလို႔မရ အဂတိလိုက္စားမႈဟာ ေၾကာက္စရာျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကိုယ္က်င့္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား ျပည္သူလူထုၾကားမွာ ႀကီးႀကီးမားမားတိုက္ဖ်က္ရမည့္ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ အက်င့္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖို႔အဟန္႔အတားျဖစ္သည္။ အကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အတိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ကိုယ့္ကိုေကာင္းေအာင္ ဦးစြာေစာင့္ထိန္းပါ ကိုယ္က်င့္ေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားဟာ ေနာက္တစ္ခုေဖာက္ဖ်က္ဖို႔ ၀န္မေလးေတာ့ပါဘူး ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ကာလအလြန္ပဲနည္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ကိုယ့္လူမ်ဳိးေကာင္းစားဖို႔အတြက္ကို ဦးစားေပးၿပီး လုပ္ေဆာင္မွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာၿပီ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာကို အျမန္ဆံုးလုပ္ကိုင္ၾကၿပီး အေရးအႀကီးဆံုးေသာ အာမခံခ်က္ရွိေသာ ဥပေဒကို ျပဌာန္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းမဆို ဘာျပႆနာ အခက္အခဲနဲ႔ႀကံဳႀကံဳ တုိင္ပင္ညိဳႏိုင္းေဆြးေႏြးေသာ နည္းလမ္းကအေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းမဆို စည္းရံုးေရးမွဴးေကာင္းရိွရမည္ မိဘျပည္သူမ်ားလည္း တစ္ေပါင္းတည္းပါ၀င္ဖို႔ အလြန္ပင္အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာၾကာင္းခဲ့ပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး၀ိုင္းတြင္ ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးဆရာေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးမွ အတြင္းေရးမွဴး(၃)ျဖားခြန္တင္ထြဋ္  ရံုးအဖြဲ႕မွဴးေစာခြန္ေက်ာ္၀င္း ရံုး၀န္ထမ္းမ်ား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ရံုးအဖြဲ႕မွဴးေစာခြန္ေက်ာ္၀င္း၏ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ပအို၀္းဒုတိယ ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္း၊ ျပည္ေထာင္စုထဲက ပအို၀္း ေမာင္းမြဴးခံဂ်ာနယ္ ပစၥည္းမ်ားကို ဦးခြန္တင္ထြဋ္က ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။
 
ခြန္ပန္းစိန္

Powered by Blogger.