Thursday, January 14, 2016

လက္ရွိပအို၀္းလူငယ္မ်ား၏ ေတြးေခၚလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ပအို၀္းလူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၄) ရက္


စာေရးသူသည္ ေက်းလက္ရြာငယ္ေလးတစ္ရြာတြင္ ေမြးဖြားၿပီး ၎ရြာ၌ပင္ ၄ တန္းအထိ အစိုးရပညာေရး ကို သင္ယူေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ၄ တန္းေအာင္ၿပီး ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္ အခက္ေတြ႕ခဲ့ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဇာတိရြာတြင္ မူလတန္းေက်ာင္းသာရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အလယ္တန္း ပညာျဖစ္သည့္ ၅ တန္းကို တစ္မိုင္ေက်ာ္ေ၀းေသာ မိနစ္၄၀သာသာလမ္းေလွ်ာက္ရသည့္ တျခားရြာ၌ ေန႔စဥ္ ေန႔တိုင္းေက်ာင္းဖြင့္ရက္တြင္ သြားေရာက္ပညာသင္ယူခဲ့ရပါသည္။ တြဲဖက္အထက္တန္းေက်ာင္းရွိသည့္ တျခားရြာ၌ပင္ ၁၀ တန္းကို (၂) ႏွစ္တက္ၿပီး ေအာင္ျမင္သည္အထိ ပညာသင္ယူခဲ့ပါသည္။
၁၀တန္း(ဒုတိယ)အႀကိမ္ေျဖဆိုၿပီးသည့္အခါ ၿမိဳ႕တက္ၿပီးအလုပ္လုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ကာ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ အလုပ္စတင္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ၁၀ တန္းေအာင္စာရင္းထြက္သည့္အခ်ိန္တြင္ စာေရးသူလည္း နာမည္စာရင္းပါလာခဲ့သည္။ ၁၀ တန္းေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း တကၠသိုလ္ပညာရပ္ ဆက္လက္ေလ့လာသင္ယူရန္ အခက္အခဲထပ္မံႀကံဳေတြ႕ရပါသည္။ ေမဂ်ာေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကိစၥကို လံုးလံုးနားမလည္ခဲ့ပါ။ စီးပြားေရး တစ္မ်ိဳးသာေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။   ေမဂ်ာက်လာသည့္အခ်ိန္တြင္  ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္မဟုတ္ပဲ မိထၱီလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္၌   ေက်ာင္းတက္ရမည့္ဒုကၡႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရျပန္သည္။ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္၌ပင္ တက္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနေသာေၾကာင့္  မိထၱီလာတြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ေတာင္ႀကီး၌ပင္ အေ၀းသင္ျဖင့္သာ စီးပြားေရးဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕၌ အလုပ္လုပ္ေနပါသည္။
၁၀ တန္းေအာင္စာရင္းထြက္ၿပီးသည့္အခါ မႏၱေလး၊ အမရပူရၿမိဳ႕၌ ေနထိုင္သည့္ စာေရးသူ၏ (၈၊၉၊၁၀) တန္းတြင္ စာသင္ေပးခဲ့သည့္ ဆရာမတစ္ဦးသည္ စာေရးသူကို ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ စာေရးသူ ကံဆိုးစြာျဖင့္ တက္ေရာက္ခြင့္မရခဲ့ေပ။
 ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ၁၀ တန္းေအာင္စာရင္းထြက္သည့္အခ်ိန္တြင္ စာေရးသူဇာတိရြာမွညီေလးတစ္ေယာက္ သည္ ၁၀ တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ တက္လိုေသာေၾကာင့္ အားကိုးတႀကီးႏွင့္စာေရးသူထံေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ စာေရးသူလည္း သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားရရွိေအာင္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းသို႔ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာေရးသူကိုပညာသင္ၾကားေပးခဲ့သည့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ဆရာမတစ္ဦးႏွင့္ မႏၱေလး၊ အမရပူရၿမိဳ႕ရွိ ဆရာမတစ္ဦးထံသို႔ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းအကူအညီေတာင္းခဲ့ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္အနည္းငယ္ရရွိၿပီး  အထူးေဒသ(၆)၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ရံုးတြင္ သြားေရာက္ေမးျမန္းစံုစမ္းကာ အကူအညီ ထပ္ေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္အတြက္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ လမ္းညြန္ခ်က္ မေတြ႕ရွိေသးေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရံုးတြင္ သြားေရာက္စံုစမ္းရန္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ရံုး၊ လူမႈေရးဌာနမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက လမ္းညႊန္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရံုးသို႔ သြားေရာက္စံုစမ္းရာ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မရွိေသးေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ အတြက္သာ ေလွ်ာက္လႊာရရွိခဲ့သည္။
ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ရံုးသို႔ ေထာက္ခံစာယူရန္ လူမႈေရးဌာနသို႔ေရာက္ရွိသည့္အခါ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခြင့္ရရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားလိုသည့္အေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက မိမိတို႔အထူးေဒသ(၆) ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ "ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္၊ ေဆးတကၠသိုလ္၊ ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္၊ ပညာေရးေကာလိပ္ တို႔တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဖြင့္လွစ္သည့္ သင္တန္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သူနာျပဳသင္တန္း၊ သားဖြားႏွင့္အကူသားဖြား သင္တန္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း တက္ေရာက္ႏုိင္ေအာင္လည္း မ်ားစြာကူညီေပးခဲ့ပါသည္" ဟု စာေရးသူအား ျပန္လည္ရွင္းျပခဲ့သည္။ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရံုးမွ ေထာက္ခံခ်က္တစ္ေစာင္ရရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ ေလွ်ာက္ရန္အတြက္ အတိုင္းမသိ၀မ္းသာခဲ့ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခရိုင္အဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္အထိ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းကာ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး လူေတြ႕ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္မရရွိခဲ့ေပ။
ထို႔ေနာက္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ ဥပေဒဌာနမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက စာေရးသူအား ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူေနသည့္အေၾကာင္းကို ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားလာခဲ့သည္။ စာေရးသူၾကားသိသည့္အခါ ေလွ်ာက္လႊာရရွိရန္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရံုးသို႔ သြားေရာက္စံုစမ္းခဲ့ျပန္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျပည့္စံုစြာျဖည့္ၿပီး ေထာက္ခံစာမ်ားအျပည့္အစံုျဖင့္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲပင္ ေျဖဆိုခြင့္မရရွိခဲ့ေပ။ စာေရးသူဇာတိရြာမွညီေလးတစ္ေယာက္ကို  စာေရးသူက အစအဆံုး အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားကူညီခဲ့ေသာ္လည္း ကံဆိုးစြာျဖင့္ တက္ေရာက္ခြင့္ႏွင့္ ကင္းေ၀းခဲ့ရပါသည္။
တက္ေရာက္ခြင့္မရသည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္အားနည္းခ်က္မ်ားကို စာေရးသူျပန္လည္စဥ္းစားၿပီး ေလ့လာသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ အထူးေဒသ(၆) ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ကူညီခဲ့ေသာ္လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္ ပအို၀္းလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားတြင္ ဆံုးခန္း တိုင္ေအာင္တက္ေရာက္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္တက္ေရာက္ေသာ္လည္း တာ၀န္က်သည့္အရပ္ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အထူးေဒသ(၆) ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေစပါသည္။ တာ၀န္က်ရာေဒသသို႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အစိုးရ ဌာနအသီးသီး၌ အရာရွိျဖစ္သြားသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္းေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ မ်ားစြာ၀မ္းသာဂုဏ္ယူမိပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေၾကာင့္ အထက္ပါတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္သင္တန္းမ်ားတြင္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္ ဟု ေလ့လာသိရွိခဲ့ရပါသည္။

ခြန္ေအာင္သက္ဦး၊ ဦးစီးမွဴး (ၿမိဳ႕ျပ)၊ ဟုိပုံးၿမိဳ႕၊  လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ လယ္ေျမာင္းဦးစီးဌာန၂၀၁၅-ခုႏွစ္တြင္လည္း ေန႔စားလေပး ၀န္ထမ္းခန္႔အပ္ျခင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပညာေရးေကာလိပ္ (၄)လသင္တန္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ပအုိ၀္းလူငယ္ေမာင္မယ္ေဒသခံမ်ား မ်ားစြာ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အစိုးရဌာနမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ပအုိ၀္းလူငယ္ကြန္ယက္မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားက အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ပအို၀္းလူငယ္ေမာင္မယ္ေဒသခံမ်ား မ်ားစြာ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့သည္ကို ၾကားသိေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ ၀မ္းသာမိပါသည္။
စာေရးသူ၀မ္းသာဂုဏ္ယူေနခိုက္ပင္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၆)ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး(ဒဲဥ္သီးေဗြ)ကြင္းတြင္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ ဆရာအတတ္ပညာ ဒီပလိုမာ အထူးသင္တန္း (၂)ႏွစ္ ဖြင့္လွစ္ေနသည္ကို ထပ္မံၾကားသိေတြ႕ျမင္ရသည့္အတြက္ ထပ္မံ၍အတိုင္းမသိ၀မ္းသာဂုဏ္ယူေနမိပါသည္။
စာေရးသူ၀မ္းသာဂုဏ္ယူရင္း စိုးရိမ္စိတ္တစ္ခု၀င္လာမိပါသည္။ တစ္ခ်ိန္က သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေအာင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ား ႀကိဳးစားကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း တာ၀န္က်သည့္ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမရွိသည့္ ပအို၀္းလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအား စာေရးသူလူငယ္အေနျဖင့္ မ်ားစြာႏွေျမာသကဲ့သို႔ ရင္ထဲတြင္လည္း နာက်င္မႈမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ ထို႔သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ တာ၀န္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးကို မ်က္ႏွာေထာက္ထားမႈမရွိသည္သာမက အနာဂတ္ပအို၀္းလူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရး တက္လမ္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ရာေရာက္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိသက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ယူေနၾကသည့္ ပအို၀္းလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားသည္ ရရွိထားသည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို မိမိတို႔ေဒသ၊ လူမ်ိဳးႏွင့္ အနာဂတ္ပအို၀္းလူငယ္မ်ားအတြက္ အဆိပ္အေတာက္မျဖစ္ေစဘဲ ဦးေဆာင္လမ္းျပေပးသည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ရန္ စာေရးသူ ေလးနက္စြာ တိုက္တြန္းပါသည္။
ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ သမိုင္းအစဥ္အလာႀကီးမားစြာရွိသည့္ လူမ်ိဳးျဖစ္သကဲ့သို႔ သမိုင္းနာၾကည္းခ်က္ေျမာက္မ်ားစြာျဖင့္ ရွင္သန္ေနသည့္လူမ်ိဳးလည္းျဖစ္ပါသည္။ သမိုင္းကိုျပန္လည္ေလ့လာၾကည့္ပါက ပေဒသရာဇ္ေခတ္တြင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္မရရွိခဲ့ျခင္း၊ ပညာတတ္ေျမာက္သည့္ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေလရွိပါေသာ္လည္း ေနရာမေပးျခင္း တို႔ကို ေတြ႕ရွိရမည္အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္  "ဘြဲ႕ရေသာ္လည္း ေပါက္ျပားကိုင္ ၿခံေပါက္ ဘြဲ႕မရေသာ္လည္း ေပါက္ျပားကိုင္ ၿခံေပါက္" ႏွင့္ "စာတတ္ရင္လည္း ထမင္းစားရတယ္ စာမတတ္ရင္လည္း ထမင္းစားရတယ္" ဆိုသည့္ စကားပုံမ်ားသည္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားကို ဖိႏွိပ္ထားသည့္ စကားပံုမ်ားသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ ပေဒသရာဇ္အေမြဆိုးမ်ားကို တိုက္ထုတ္ဖယ္ရွားရန္ႏွင့္ ေခတ္သစ္အေတြးအေခၚမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲရန္အထူး လုိအပ္လွပါသည္။
နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား၊ တာ၀န္ရွိလူႀကီးမ်ားသည္ ပညာရပ္မ်ားကို လံုေလာက္စြာ သင္ယူခြင့္မရရွိခဲ့ေသာ္လည္း မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ကိုအရင္းခံၿပီး အေတြ႕အႀကံဳမ်ားျဖင့္ အနာဂတ္လူငယ္မ်ား အတြက္ ဆူးခင္းလမ္းမ်ားကို ထိုးေဖာက္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဆက္လက္ျပဳျပင္မြမ္းမံ ရန္ႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လက္ရွိလူငယ္မ်ား၏ ပခံုးေပၚတြင္ တာ၀န္ က်ေရာက္လာၿပီျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္၏ဖန္တီးရွင္မ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ မိမိတို႔လူမ်ိဳး၊ ေဒသ၊ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ က်ရာတာ၀န္မ်ားကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားအားထုတ္ၿပီး ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တာ၀န္ရွိလူႀကီးမ်ား၏ ေက်းဇူးတရားမ်ားကို အခြင့္ေကာင္းခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီ ျဖစ္ပါေတာ့သည္…။…။…။

ခြန္ေသြာင္းထို (ခြန္ျဖားဗြာခမ္း)

Powered by Blogger.