Friday, January 22, 2016

“ ကမာၻေလာကႀကီးကို ေျပာင္းလဲေစမဲ့သူ”

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၂) ရက္လူသားအျဖစ္ ေမြးဖြားလာေသာ သူတိုင္းသည္ လူသားေတြ အတြက္လုပ္ရမည့္ တာ၀န္ႏွင့္၀တၱရားမ်ား အစဥ္တစိုက္လိုက္ပါေနမည္မွာ မလြဲသာ မေရွာင္သာေသာ ဓမၼတာလုပ္ငန္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။
ထိုသုိ႔လူ႔က်င့္၀တ္ႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား လူတုိင္းမွာရွိၿပီးျဖစ္ပါေသာ္လည္း ကမာၻေလာကႀကီးကို အလွဆင္မည့္သူႏွင့္ ကမၻာေလာကႀကီးကုိ အရုပ္ဆိုးအက်ဥ္းတန္ေစမည့္သူဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ခြဲျခားရပါလိမ့္မည္။ သူေတာ္ေကာင္းဓါတ္ကိန္း၀ပ္လာသူေတြဟာ မိမိကစ ၿမိဳ႕ျပတိုင္ေအာင္ စည္းကမ္းမ်ား၊ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားႏွင့္အညီ ေနထိုင္ျပဳမူေျပာဆိုေနၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ကမာၻေလာကႀကီးကို အလွဆင္တဲ့ေနရာမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားျခားနားၾကပါသည္။ ေငြေၾကးျဖင့္လည္းေကာင္း ပညာေရးျဖင့္လည္ေကာင္း၊ ကာယလုပ္အားျဖင့္လည္ေကာင္း၊ လူသားတို႔သာယာ၀ေျပာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ႀကံစည္ေတြးေတာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေပးေနသူေတြဟာ ေလာကႀကီးကို အလွဆင္သူေတြပါဘဲ သူေတာ္ေတာ္ မေတာ္ေတာ္ ကိုယ္ကေကာင္း ဒါမွသူေတာ္ေကာင္းဆိုသလို ေနရာတကာမွာ စံျပအေနျဖင့္ ကိုယ္က ေကာင္းေအာင္ေတာ္ေအာင္  ေျပာဆိုဆံုးမ သြန္သင္ျပေလ့ရွိေနပါသည္။ လူသားတို႔ အျပစ္ကိုျမင္တိုင္းဒဏ္ရိုက္ဖို႔၊ ကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်ဖို႔မေတြးဘဲ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို ခ်ျပၿပီး အေကာင္းအဆိုးေတြကို ေ၀ဖန္ျပတာဟာ ကမာၻေလာကႀကီးကို အလွဆင္သူေတြပါ။ ၂၁ ရာစုယေန႔ေခတ္ႀကီးမွာ လူမ်ိဳးကလည္းစံုေနေတာ့ လူအခ်င္းခ်င္းျပႆ      နာမ်ား၊ တိုက္ပြဲမ်ားေတြ ယေန႔လူသားခံစားေနၾကရပါသည္။ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းေနလွ်င္ ဥပေဒမလို၊ ကိုယ္က်င့္တရား မေကာင္းလွ်င္ ဥပေဒလည္း အလကားပါဘဲဆိုတဲ့ ပညာရွင္ေတြ အဆိုအမိန္႔အတိုင္း ေလာဘကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး စီးပြားေရးကို တဇြတ္ထိုးလုပ္ကိုင္လာေနၾကသူေတြဟာ ကမာၻေလာကႀကီးကို အရုပ္ဆိုးေစတာဘဲျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔စီးပြားေရးမွာ အျမတ္မ်ားမ်ား ရရွိလာေအာင္ သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ေတြမွာ လူသားတို႔စားေသာက္ဖို႔ မသင့္ေတာ္တဲ့အစားအေသာက္မ်ား၊ ကင္ဆာေရာဂါရဲ႕ အရင္းခံျဖစ္သည့္ အထည္ဆိုးေဆးမ်ား၊ ဓါတုဆိုးေဆးမ်ား၊ တာရွည္ခံေဆးမ်ားကို ထည့္သြင္းထုတ္လုပ္ေနၾကသည္ကို အံ့ၾသစြာ ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။
ထိုသို႔ေန႔စဥ္ထုတ္လုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ကမာၻေလာကလူသားေတြဟာ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေလျဖတ္ေရာဂါ၊ ကင္ဆာေရာဂါ၊ ေလးဘက္ႏွာေရာဂါ၊ အဆုတ္တီဗြီ စတဲ့ေရာဂါေ၀ြဒနာမ်ား ခံစားေနရတာကို ျမင္လ်က္သားႏွင့္ ၀ိသမေလာဘရဲ႕ ေက်းကၽြန္အျဖစ္ခံယူထားၾကတဲ့ စီးပြားေရးသမားမ်ားေတြဟာ အသိေပး၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ ဘယ္ေလာက္ပဲလုပ္လုပ္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ ကြပ္ကဲမႈေတြ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူ ဘယ္ေလာက္ပဲ စစ္ေဆးစစ္ေဆး ကိုယ္က်င့္မေကာင္းတဲ့လူေတြဟာ ရတဲ့နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒကို မ်က္ကြယ္ျပဳေနအံုးမွာျဖစ္လို႔ ကမာၻေလာကႀကီးကို အရုပ္ဆိုးအက်ဥ္းတန္ေစသူဟု ဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။
လူသားတိုင္းဟာ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရး ကိုယ္စီရွိၾကပါသည္။ ရရွိလာတဲ့ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးကို အသံုးခ်ၾကတဲ့ေနရာမွာ ကိုယ္တစ္ဦးတည္းေကာင္းက်ိဳးကိုမၾကည့္ဘဲ တိုင္းျပည္လူမ်ိဳး ကမာၻေလာကႀကီးရဲ႕ေကာင္းက်ိဳးကို ၾကည့္ၿပီၤး ႏိုင္ငံေရး လႈမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး ၊ ပညာေရး စသည့္အေရးအရာမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးျဖင့္ အသံုးခ်ၿပီး ကမာၻေလာကႀကီးကို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသာယာ၀ေျပာလာေအာင္ အလွဆင္ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းရင္းနိးဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။
 
ခြန္ေအာင္ထြိဳက္ေဗြ

Powered by Blogger.